Nieuws

Balkenende vervolgd om genocide Irak.

Onze minister-president Jan Pieter Balkenende is misschien wel de  Balkenende achter tralies. gevaarlijkste persoon van Nederland. Hij is een terrorist, meer specifiek is hij christen terrorist, en hij neemt deel aan oorlogsmisdaden, massamoord, hoogverraad, genocide en natuurlijk terrorisme. Terrorisme is: het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

‘Bevrijding’ was een ideologisch motief. ‘Democratie’ was ook een ideologisch motief en ‘vrouwen rechten’. Bij veel van Balkenende zijn christenvrienden in de politiek, komt de vrouw niet verder dan het aanrecht. Sommige christelijke partijen menen zelfs dat vrouwen geen recht hebben op een volwaardige functie in het partijbestuur. Die mensen sturen nu bommen, granaten en Nederlandse militairen naar Afghanistan om daar in het belang van vrouwenrechten de boel plat te bombarderen. Ook dragen die mensen bij aan het politieke draagvlak voor de wederrechtelijke oorlog in Irak en de daar gepleegde genocide.

Dat is de waarheid over Balkenende, enden zijnen. De rest van de waarheid over hen is dat er proactief werk gemaakt wordt om hen alle middelen rechtens voor hun misdaden in de gevangenis te krijgen. Zoals dat betaamt bij misdadigers. De strafwet is er voor iedereen, ook voor Balkenende. De aangiften tegen Balkenende, vooral die van juni 2009, liegt er niet om. Dat is een aangifte waarmee Balkenende en de zijnen pardoes van het bed gelicht worden kunnen. De aangiften betreffen immers genocide. De genocide is bewezen. Des te meer tijd verstrijkt des te overweldiger het bewijs is. De SS van vandaag heet Blackwater of Xe. Het beroept zich er op een christelijke organisatie te zijn en garant te staan voor de Amerikaanse veiligheid.

Balkenende wist of althans kon weten dat het heel erg fout kon gaan allemaal omdat het Handvest van de Verenigde Naties niet gerespecteerd werd. Aan de oorlog tegen Irak ging geen resolutie van de VN Veiligheids Raad vooraf en als de redactie van VerVang het nog goed herinnert, is er zelfs een resolutie waarin de VS als bezetter wordt gekwalificeerd. Feitelijk doet dat laatste er niet toe. Ook zonder resolutie van de VN Veiligheidsraad kan en mag gezegd worden dat de oorlog in Irak illegaal is omdat de plegers van die oorlog daarbij wapens gebruikt hebben die naar de aard en in de omvang gebruikt, genocide voorspellen en feitelijk ook opleveren.

Iedereen in de internationale betrekkingen heeft er weet van dat verarmd uranium net zo giftig is als kernafval en dat contact met dat spul grote kans geeft op geboorte afwijkingen en/of kanker en/of andere ellende. Dat staat in kamer stukken genoteerd. Dus een slam dunk case voor elke officier van justitie. Het toeval wil dat de nationale en internationale wetgever het een goed idee heeft gevonden het de officier van justitie eenvoudig te maken bij het vervolgen van zo’n internationaal misdrijf als genocide.

De nationale en internationale wetgevers hebben verzorgd dat politici bij het plegen van genocide geen enkele wettelijke of enig andere immuniteit genieten. De verdachten voornoemd, Jan Pieter Balkenende & co, kunnen op gebruikelijke wijze door politie en justitie in hechtenis genomen worden. Voorarrest heet het dan, de kans dat ze daar dan niet meer uitkomen is niet klein. Misschien wel meer dan 100%.

Bronnen:

Iraq Body Count telt 1.255.026 doden

Vermoedelijk 3 miljoen+ doden

[ad#co-3]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.