Nieuws

Schaam je, Trafigura

De topman van Trafigura, Claude Dauphin en een aantal medewerkers van het bedrijf waren van het begin tot het dramatische eind op de hoogte en betrokken bij het storten van het gif van de ProboKoala in de Ivoorkust. Dat stelt Greenpeace op basis van onthutsende nieuwe informatie.

De gifdump in Abidjan, de hoofdstad van Ivoorkust, eiste drie jaar geleden 15 doden en vele tienduizenden gewonden en zieken. Greenpeace houdt het Nederlandse bedrijf Trafigura Beheer BV, zijn directeur en enkele medewerkers verantwoordelijk voor de ramp. Op basis van de nieuwe feiten heeft Greenpeace beklag ingediend bij het Gerechtshof in Den Haag tegen het Openbaar Ministerie voor het niet vervolgen van strafbare feiten gepleegd in Ivoorkust.

De nieuwe informatie maakt het volgende duidelijk:

–    Uit e-mailcorrespondentie tussen de topman en medewerkers van Trafigura blijkt dat vanaf het begin bekend was dat het experimentele mengproces dat zij aan boord van het zeeschip Probo Koala ondernamen giftig afval zou opleveren. Ook was bij het bedrijf bekend dat dergelijk giftig afval maar op enkele plaatsen in de wereld verantwoord verwerkt kon worden. Het bedrijf wist dat het transport van het giftige afval dat zou ontstaan van de Europese Unie naar andere landen verboden was. Naar de mening van Greenpeace is er daarom sprake van bewuste omzeiling van wetgeving.

–    Het bedrijf had er voor kunnen kiezen het afval in Nederland te laten verwerken toen het schip in juli 2006 Amsterdam aandeed. Trafigura vond de verwerkingskosten in Nederland te hoog en koos voor een goedkope oplossing in Abidjan.  Trafigura heeft daarmee willens en wetens het risico op milieuverontreiniging genomen.

–    Uit interne emailcorrespondentie lijkt te volgen dat Trafigura na het dumpen van het gif een valse factuur heeft laten opstellen om de Nederlandse autoriteiten om de tuin te leiden. Deze factuur lijkt bedoeld te zijn om te verhullen dat Trafigura in Ivoorkust veel te weinig had betaald en het giftige afval dus niet op verantwoorde wijze kon zijn verwerkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.