Nieuws

Tijdperk van de Blanco-stemmer

In aanloop van de komende verkiezingen willen we graag een bijdrage leveren aan hen die blind vertrouwen op hun integere vertegenwoordigers en die maar al te graag meewerken aan een totale ontmanteling van onze democratie in Nederland.

Vroeger was politiek heel anders en was de infrastructuur nog erg verpauperd in tegenstelling tot het tijdperk van de informatietechnologie. In die dagen had je wel vertegenwoordigers nodig; deze werden toen al edellieden genoemd en waren vaak te herkennen aan de zichtbare ijdelheid in de vorm van pruiken en make-up.

Tegenwoordig heb je grote leugenaars met nog grotere ego’s die maar wat te graag nietszeggende cijfers gebruiken, afkomstig van omstreden adviesbureaus, om de burger wijs/bang te maken dat deze gegevens invloed hebben op de toekomstige levenskwaliteit van de burgers in Nederland.

Hoe vaak moeten we het nog aanzien dat de burger misleidt word met prietpraat van onze vertegenwoordigers die vervolgens de gemaakte beloftes moeten breken omdat de betreffende partij niet groot genoeg is geworden om te reageren of compromissen moet sluiten met een ander partij waardoor de beloftes naar de burger in het geding komt.

Het poldermodel is verouderd en was in eerste instantie niet ontwikkeld om een heel land als Nederland op een democratische wijze te ondersteunen. De effecten ofwel bijwerkingen zijn zeer zichtbaar voor de burgers; kijk maar bijvoorbeeld hoe onze vertegenwoordigers kwibbelen over de aanschaf van een aantal gevechtsvliegtuigen terwijl 1 op de 10 burgers onder de armoedegrens leeft en vaak leeft van initiatieven zoals de voedselbank.

Wij hebben tegenwoordig een gedegen en beveiligd platform wat de meeste burgers kennen onder de naam DigiD. Een platform waarin iedere burger kan kiezen om te participeren en in hoeverre deze wilt participeren in de vorming van rechtstaat. Na wat organisatorisch programmeerwerk kan de burger actief invloed uitoefenen op een frequente basis. Onze vertegenwoordigers hebben namelijk afgedaan; willen we echt iets willen veranderen in dit land dan moeten we onze eigen verantwoordelijkheid nemen betreffende de besluitvorming van onze rechtstaat.

Anders gezegd; Wij hebben helemaal geen vertegenwoordigers meer nodig die alleen maar onrust en verdeeldheid veroorzaken voor eigen gewin.

Wij vertegenwoordigen ons. Kom maar hier met die Kamervragen. Uiteraard is een politiek verandering zoals hierboven geschreven staat utopisch en vergt een ingreep in de kern van onze rechtstaat. Vandaar dat we het nu momenteel houden op BLANCO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.