Nieuws

Vervang je homoseksualiteit

Vandaag gaan we het hebben over de homoseksualiteit van de mensen in Nederland en de maatschappelijke gevolgen. Vooral de populistische Elsevier komt regelmatig met eenzijdige artikelen over mishandelde homo’s in Utrecht en omstreken. Dit is echter zeer betreurenswaardig voor beide partijen en komt voort uit een kloof van onbegrip, provocatie en disrespect.

Het is toch vreemd om te zien hoe hier in Nederland de homo’s jaarlijks massaal uit de kast komen en met z’n allen verkleedpartijen erop nahouden terwijl in andere landen je praktisch niets hoort van de gayscene. Wat zegt dit over hedonistisch Nederland want sommige staatslieden durven zelfs zo ver te gaan om te verklaren dat hun land “homo-vrij” is.

Ligt het aan de maatschappij, de staatsrechtelijke inrichting, de mate waarin men de persoonlijke vrijheid beleeft of ergens anders aan. Ligt het aan de kindvriendelijke priesters die de praktiserende homoseksueel als voorbeeld zien? Of is het gewoon een hoge mate van stoutmoedigheid naar zichzelf en anderen? Ligt het aan de welvaart dat we in Nederland kennen wat burgers drijft hun penis te steken in de achterste van hun geliefde en daardoor allerlei ziektes oplopen? BENIEUWD NAAR JOUW ANTWOORD.

Waar de een liefde ziet, ziet de ander wellust of sodomie. Echter is het geen excuus of rechtvaardiging om een homoseksuele man of vrouw te mishandelen of te beledigen vanwege zijn/haar geaardheid of zijn/haar verwerpelijke keuze voor praktisering. Vergelijkbaar met het mishandelen van een blinde vanwege zijn blindheid. Denkt men dan niet na over God; wellicht is het de wijze waarop Allah (swt) de mensen hier wilt beproeven op verdraagzaamheid en geduld door hen te omringen met dit overtredende volk.

Een aantal verzen uit de heilige Qo’raan inzake homosexualiteit

En Lot, toe hij tot zijn volk zeide: “Pleegt gij een gruweldaad zoals niemand ter wereld ooit voor u pleegde?” “Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat. “ (Qo’raan 7:80-81)

Zoals men boven duidelijk kan opmaken is homoseksualiteit een groot taboe binnen de islam en de monotheïstische religie’s; het verhaal van Lot (vzmh). Echter hebben gelovigen de plicht om iedereen met respect te behandelen; doen ze dit niet dan doen ze precies hetzelfde wat de homoseksuelen ook al doen; namelijk hunzelf tekort. Van sommige dingen kan je je beter maar onthouden ondanks je geaardheid.

Een aantal verzen uit de heilige Qo’raan inzake verdraagzaamheid.

Nodig hen daarom hiertoe uit. En wees standvastig zoals u is geboden en volg hun begeerten niet, maar zeg:”Ik geloof in elk Boek dat Allah heeft nedergezonden en het is mij geboden rechtvaardig tegenover u te handelen. Allah is onze Heer en uw Heer. Aan ons onze werken en aan u uw werken. Laat er geen twist tussen u en ons bestaan. Allah zal ons tezamen brengen en tot Hem is de terugkeer. (Qo’raan 42:15)

De redactie van Vervang is van mening dat homoseksuele en pedofiele daden een vorm zijn van hoogmoed en ziet als een normaal verschijnsel binnen een decadente samenleving. We weten allemaal dat hoogmoed komt voor de val, vandaar dat we voorstellen uw homoseksualiteit te vervangen.

13 Comments

 1. ikke-dus

  Je wilde mijn mening horen, nou hier is het en ongezouten ( wel netjes )

  punt 1 = homofelie en pedofelie is absoluut niet te vergelijken. Mannen met mannen is niet het zelfde als mannen met kinderen.
  punt 2 = pedofielen mag men wat mij betreft castreren
  punt 3 = homofelie is net als hetrofelie een levensstyle.Een die helaas voor de homo’s en lesbienes een niet makkelijke levensstyle is.
  punt 4 = om nou een een priester ( gezien de berichten van de laatse tijd ) kindvriendelijk te noemen??? Ok niet allen zijn door en door slecht en ook daar zitten homo’s onder laten we eerlijk zijn.

  Maar mijn haren reizen te bergen als ik lees dat het hoogmoed zou zijn!!!! waar halen jullie die flauwekul vandaan? en allemaal door de islam te quoten? Kom op zeg,we leven in Nederland en niet in een islamitiesh land. Elke land zijn eigen regels maar hier in nederland horen we gezien ons verleden ( oorlog 40/45 )veel toleranter naar elkaar te zijn dan dat we nu doen.

  Ik als hetro, kinderloze vrouw krijg al de kriebels bij het idee dat ik dadelijk de volgende ben die een pak op haar donder krijgt omdat ik heel bewust geen kinderen heb. waar gaat het heen in dit Niet tolerante land?

 2. V

  @ ikke dus

  Homoseksualiteit is een vorm van hoogmoed van de praktiserende homoseksuelen; zij denken namelijk het recht te hebben om zich seksueel te manifesteren hoe ze willen. Ik ben er me ook van bewust dat hun daden voor hun schoonschijnend zijn gemaakt voor een verdere verzoeking.

  Uw argumenten inzake het land waarin we leven doet niets aan het gegeven dat iedereen zijn of haar mening mag verkondigen ook als u daar van kriebels krijgt of had u liever gezien dat ik mijn mond houd zodat u zich meer op uw gemak zou voelen…

  Ikzelf krijg namelijk kriebels van het feit dat u dit soort gedrag goedkeurt. Daarnaast quoten we niet alleen het laatste heilige boek de Koran maar ook andere heilige schriften zoals de Bijbel en de Thora. En tot nu toe hebben we geen vers gevonden waarin homoseksualiteit wordt aangemoedigd of goedgekeurd.

  Uw laatste zin illustreert de wanhoop en de onzekerheid met als gevolg uw onzinnige en angstige houding jegens andersdenkenden. Waarom zou iemand u maar een haar willen krenken omdat u een alleenstaande vrouw bent ?

  Het is jammer dat veel mensen dingen door mekaar gooien; zo zie je maar; we schrijven wat over homoseksualiteit en er zijn mensen die denken dat je ze thuis komt opzoeken omdat ze alleenstaand en daarom “verdachte homoseksuelen” zouden kunnen zijn.

  Psychologen zouden zoiets in jargon een psychose noemen.

 3. ikke-dus

  @ V

  waarom zou een homo zichzelf niet mogen manifesteren, wij hetro’s doen niet anders. Wij lopen met onze man ( ik heb nooit beweerd alleenstaande te zijn )hand in hand op straat.

  En waarom een gebedsboek aanhalen terwijl een mens niet beschreven is maar een individu. een opzichzelfstaand persoon die zelf denkt en handeld. een gebeds boek is een leidraad om naar te leven. Niet een boek die regels oplegt. Men kan prima een homo zijn en toch naar de maatstaven van een gebeds boek leven. daar doen ze niemand kwaat mee en hebben een prima verstandhouding met welk geloof dan ook. In de oudhoud was het zelfs heel normaal om een mannelijke partner te hebben naast je vrouw.

  Ik heb nergens mijn wanhoop geuit over anders denkende maar mijn angst. Het komt mij namelijk te vaak voor in nederland dat men een paak slaag krijgt omdat men anders denkt of voeld, gezien het feit dat u denkt tussen mijn regels door een heel nieuwe mening te maken lijkt mij dat u een probleem heeft met uw denkwijze. Ik ben ben niet bang dat men mij thuis op komen zoeken omdat ik homosexueel zou zijn maar bewust kinderloos! wie leest hier nu verkeerd???

 4. ikke-dus

  Hier heb ik het dus over wat anders denkende betreft. Zeg me nou niet dat je daar niet de kriebels van krijgt!

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/archief/Kort/2010/7/1/Christelijke_professor_mishandeld_in_Pakistan

 5. V

  In geloof zit geen dwang en elke islamiet die de Koran goed bestudeerd heeft hoort dit te weten.

  Ervan uitgaande dat de informatie in het artikel correct is en niets dan de zuivere waarheid verkondigt kunnen we op basis hiervan concluderen dat deze academici hunzelf te kort doen door hun christelijke professor te mishandelen en te bedreigen wegens diens weigering om tot de Islam te bekeren.

  De aanval getuigt van arrogantie en superioriteit tov de professor en onrechtvaardigheid jegens henzelf.

 6. ikke-dus

  Ik ben blij dat je dat zegt. Wat ik nog steeds niet begrijp is de houding.
  Dat homofelie niet word goed gekeurt, daar kunnen we lang en breedt uit over praten, zal ik niet begrijpen omdat mijn instelling nou eenmaal anders is. Maar waar komt die drang vandaan om mensen te bekeren? Om mensen die anders denken en voelen te bestempelen met hoogmoed? Dat klinkt behoorlijk arrogant in mijn oren.

 7. V

  Het is te erg voor woorden dat de studenten zo ver zijn gegaan dat ze hun leraar mishandelden om hem dan te bekeren tot de Islam. Iemand tegen zijn wil bekeren tot een geloof getuigt van ongeloof.

  Daarnaast kan ik me voorstellen dat u zich niet kunt vinden in mijn standpunten.

 8. Dahim

  GOEDE ACTIE MAN

  Teveel mensen schuilen zich achter de smoes geboren te zijn als homo en daardoor niet verantwoordelijk zijn voor de homoseksuele praktijken.

  Vandaar dat vele mensen homoseksualiteit een ziekte noemen; het is een ziekte wat mensen totaal wegrukt van de werkelijke zin van het leven.

 9. oscar

  Aan de redactie,

  Omdat het volgens U de wil van Allah(swt) is om Uw “mensen” te omringen met dit overtredende “volk” kan U dat beter maar accepteren en Uzelf beschermen! Verzet U vooral niet tegen het werk van Allah(swt) door iets te veranderen aan zijn plan. Verander Uzelf…. Alhoewel bent U niet zelf het werk van Allah(swt)? Als de wereld en U het werk zijn van Allah(swt), waarom wil je het dan veranderen? Waarom wil je de beproeving die Allah(swt) je oplegt veranderen of wegnemen? Onderga ze gewoon! weersta je neigingen en onderga je beproevingen moedig . Wees nederig en onderworpen.

 10. oscar

  @ Dahim.

  Wat een geluk dat ik jou hier vind!!
  Eindelijk iemand die de zin van het leven kent!
  Graag zo spoedig mogelijk antwoord, ben zeer benieuwd!

  hartelijk dank bij voorbaat!

 11. Repelsteeltje

  @ oscar

  Bestaat homoseksualiteit wel of is het gewoon een hoge mate van stoutmoedigheid van de actieve homo. Je gaat me niet vertellen dat je dichter bij God komt door je leven lang te spenderen aan je ijdele behoeftes; in dit geval is dat dan de homoseksuele daad.

  Hoe kan je een gezond gezin stichten met een mannelijke partner; biologisch gezien is een man niet in staat kinderen te krijgen (niets nieuw)

  Zodra de eerste homo over de dam is, volgen de anderen. Naar mijn mening zouden homo’s zich moeten onthouden van de homoseksuele daad en hoe gek het ook klinkt zich moeten beperken tot de heteroseksuele daad.

 12. @repelsteeltje

  Wanneer je altijd vertrekt vanuit je grote gelijk dan ga je nooit iets begrijpen van de wereld. De mensen zijn heus niet altijd wat je denkt. Voor veel mensen is God niet primordiaal, voor veel mensen is een gezin niet zo belangrijk. Ik apprecieer je mening maar je hebt daarom nog geen absoluut gelijk. Waarom ben je zo dwangmatig begaan met het privéleven van anderen, vooral als het jou of anderen geen schade berokkent? Ken je wel het geheime leven van de gelovige mannen of vrouwen? Zelden komen de woorden van mensen overeen met hun daden! soms overtreffen de daden de woorden, maar evenveel keren zijn de daden ondermaats aan de woorden. Het is beter niet te streng te oordelen, dan wachten je minder ontgoochelingen.

  Er is een verschil tussen behoeftes en verlangens. Behoeftes dat gaat relatief makkelijk over. Verlangens gaan nooit over, nooit, je leven lang niet, tot je laatste snik.

  de grote dichter Petrarca schreef:

  CXXXIV petrarca

  Ik vind geen vrede en ik kan niet strijden,
  ik hoop en vrees, ik brand en ben van ijs,
  ik zweef omhoog en ik lig verstijfd te lijden,
  ik bemin de wereld, die ik misprijs.

  Ik ben verlost en kan me niet bevrijden,
  ik heb een houvast en raak toch van de wijs,
  ik voel me levend en gestorven beide:
  ach, liefde is zowel hel als paradijs!

  Ik zie verblind, ik schreeuw en kan niet praten.
  ik haat mezelf en hou van iedereen,
  ik roep om hulp en wil het leven laten,

  ik huil van vreugde, ik lach terwijl ik ween,
  leven en dood, wat kan het mij baten:
  en dit, lieveling, komt door jou alleen.

 13. […] aanvulling van een artikel wat ik een paar jaar geleden schreef over homoseksualiteit, waarin ik aangaf dat homoseksualiteit dan wel de homoseksuele liefde maar eens vervangen moest […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.