Nieuws

Vervang je rente door het Zakaat

Ribaa ofwel rente staat voor het afdragen van een bepaalde som over geleend kapitaal om uitstel van betaling te krijgen.Vandaag de dag kunnen we meerdere vormen van rente vinden, maar wie we ook verbaal verhoren over rente; niemand is blij met de rente. Rente wordt binnen de Islam ook verworpen vanwege de oneerlijke geldstromen van arm naar rijk, de mensonterende woekerpraktijken en een volledige verstikking van de collectieve participatie als gevolg.

Het verbod heeft niet alleen betrekking op de ontvanger maar ook op de gever en een ieder die heeft bijgedragen heeft aan de totstandkoming van een overeenkomst met rente als een meewegende factor. Verder vinden we in het bijbelboek Jesaja hoofdstuk 5 vers 8: Wee degene die huis na huis opkoopt, die akker bij akker trekt tot alles hem toebehoort en alleen hij nog bezittingen heeft in het land.

In Soera Al-Baqarah vers 276 is ook te lezen “Allah zal de rente (volledig ) teniet doen.

“Degenen die van rente eten, zullen in geen andere hoedanigheid opstaan dan die van degene die door de satan tot bezetenheid is geslagen.” Qoran 2:275

Bovenstaande verwoordingen getuigen van een diep inzicht in het menselijk bewustzijn. Niet alleen waarschuwt God (swt) ons voor de menselijke begeerte die onverzadigaar is, maar Hij waarschuwt er tevens impliciet voor dat deze begeerte het sociale weefsel van een samenleving vernietigt. En aangezien de mens een sociaal wezen is, vernietigt de begeerte uiteindelijk de mens zelf.

Desondanks is het moderne kapitalisme gebaseerd op de exploitatie en bevordering van de begeerte. Zonder het permanent mobiliseren van de onverzadigbare begeerte is het kapitalistische vooruitgangsgeloof niet houdbaar. Maar ook de parlementaire democratie is door de begeerte-reflex op den duur niet levensvatbaar.

Dat begreep Muammar Gaddafi maar al te goed en verwoorde deze wijsheid in zijn boek als volgt; “Man’s freedom is lacking if somebody else controls what he needs. For need may result in man’s enslavement of man. Need causes exploitation. Need is an intrinsic problem and conflict grows out of the domination of man’s need’s”.

De fundamentele drijfveer van het kapitalisme tot kartelvorming, tot de concentratie van het kapitaal in zo min mogelijk handen leidt onvermijdelijk tot de concentratie van de macht, zo wist de schrijver van de Amerikaanse Declaration of Independence. Zonder het aan banden leggen van het kapitalisme is er geen democratie mogelijk.

Vervang rente door Zakaat

De Islam lost het probleem van kapitalisme onder andere op met het elegante Zakaat-systeem. Hierin betalen niet de armen rente aan de rijken, maar betalen mensen met dood kapitaal een verplichte belasting die aan de armen wordt gegeven. Zoals nu bijna gebeurt onder initiatief van Bill Gates om alle 34 Amerikaanse miljardairs aan te zetten om de helft van hun vermogen te verspreiden onder de armen dmv goede doelen. Wat natuurlijk te verwachten valt is dat menig miljardair huiverig staat tegenover het plan en maken daarom een belofte dat zij het geld tijdens of na hun overlijden doneren aan een non-profitorganisatie. Deze ommedraai illustreert wederom de onverzadigdbare begeerte. De armen hebben meer aan de zakaat dat daadwerkelijk wordt besteed aan diens behoeftes ipv dat het overal blijft hangen bij gewetenloze tussenpersonen.

Dus wanneer men een zakaat doet stroomt het geld van rijk naar arm en dit keert de kapitalistische situatie dus om. Het geld stroomt nu niet meer van de armen naar de rijken, zoals in het rente-systeem, maar juist van de rijken naar de armen. Ik noem de oplossing elegant omdat het ontkomt aan het nationaliseren van bezit en het ontmoedigen van individuele arbeid, zoals dat in het communisme het geval is. Het geheim zit hem dus in het afschaffen van de rente en het juist belasten van dood kapitaal. Denk hier nog eens aan, als je in het midden van de komende crisis bij een lege geldautomaat staat.

5 redenen om rente te vervangen.

1. Geld groeit niet vanzelf.

2. Rente leidt tot een geldstroom van de armen naar de rijken.

3. Als iemand kapitaal nodig heeft om een bedrijf op te zetten kan hij zoeken naar investeerders.

4. Als niemand een huis kan kopen zonder lening, kunnen mensen de woning in termijnen betalen aan de verkoper.

5. Zonder rente kunnen oorlogen niet lang gefinancierd worden.

Vooral het laatste punt is voor de actuele situatie van buitengewoon belang. Veel mensen hebben het idee van een duurzame economie opgegeven, maar denken er niet over na dat al ons produktieve surplus wordt gestoken in vernietigende oorlogen in het Midden Oosten en Afrika voor een kleine elite, om jawel meer rendement te behalen….

3 Comments

 1. Cees

  Dus als ik jou goed begrijp dan moet ik gewoon geen rente meer betalen voor mijn flex. krediet en mijn hypotheek…

 2. V

  @ Cees
  Het bovenstaande artikel is geen vrijbrief om je financiele overeenkomsten niet na te komen. Het is een initiatief om personen en ondernemingen te stimuleren, stil te staan bij de gevolgen van een maatschappij dat meer hechte waarde aan vuile rente dan een schone gemeenschap.
  Doneren is tegenwoordig al niet populair door de verachtelijke tussenpersonen die maar wat te graag het geld van de armen opeten, maar om de armen het recht te ontnemen en je eigen plicht te verzaken is niets meer dan een verzoeking. Daarnaast zijn er genoeg manieren van doneren ofwel zakaat zonder te storten op een of andere onbetrouwbare giro-nummer.

 3. […] hoop dat je de consequenties van een corrupt valuta-systeem kan inzien en de significantie van het doneren. Wees je dus bewust van hetgeen wat je doneert aan de moskee, kerk, synagoge, tempel of gemeenschap […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.