Nieuws

VerVang je CDA-lidmaatschap

Op een wellicht historische dag heb ik het zoet zien versmelten in het zure. In de ochtend van het CDA-congres heb ik vele cda-leden hun harten zien luchten en hun ongenoegen zien verkondigen omtrent de verbintenis met de fascistische PVV. Verwonderd vernam ik vele burgers zich ontpoppen in ware helden, visionairen, revolutionairen, dichters, verzetstrijders maar bovenal als vrome gelovigen met principes en moralen die ze weigeren te laten verzakken en verzinken met de verbintenis die momenteel niets meer is dan een gegeven.

Want als vrome gelovige verwens je je broeder/zuster niets wat je jezelf ook niet verwenst. Vertoornd vernam ik dat ondanks alle ruime tegenstemmers de vertegenwoordiger van het CDA, dhr Verhagen, die destijds de acties van Israel tegen Flotilla niet verwerpte maar juist verrechtvaardigde, nu ook staat te dansen alsof de strijd gestreden is. Verhagen die beste vriendjes is met de omstreden minister van Israel, Liebermann die onlangs zulke verwerpelijke uitspraken deed op de vn-bijeenkomst, dat zelfs de Israelische vertegenwoordigers zich distanstieerden van diens uitspraken inzake de bouwstop en de vredesonderhandelingen.

Een verbintenis met de PVV ofwel het gedogen of anders gezegd het verdragen is immers een goedkeuring van hetgeen waar de PVV voor staat. Dit noemt men dan ook een paradox. Het staat haaks op elkaar maar toch verkondigen de voorstemmers dat de PVV er los van staat, terwijl het voor iedereen duidelijk mag zijn dat de blonde heikneuter wel degelijk macht uitoefent ten kosten van de waarden en normen van het CDA. Vooral in het hedendaagse tsunami aan informatie, raken populistische uitspraken dieper de maatschappij en zorgen voor een hogere kijkcijfer onder de vernemende burgers.

En is het geen feit dat hoe vaker men iets herhaalt, hoe groter de kans is dat het men gaat geloven, hoe haaks het mag staan met diens gedachtegang. Laat staan met hen die zich kunnen vinden in het fascistische gedachtengoed van de PVV. Vandaar dat ik ook bij deze vraag de moslims die zich wellicht nog bevinden onder het CDA zich onmiddelijk terug te trekken uit deze partij die macht prefereert boven geloof. Je verlochtent je eigen geloof; maar verder moet je het allemaal zelf weten. Ik ben niet degene die in jouw hart kan kijken en uiteindelijk gaat om de intentie van je daden en het gevoel dat je daarbij hebt.

Nimmer spreekt dhr Verhagen voor mij en het zou menig Godvrezende cda-er sieren om afstand te nemen van de verachtelijke en verwerpelijke verwoordingen en de daaruit voorvloeiende versnaperingen in de vorm van besluiten, wetten, verdragsregels met de verdragingen van de PVV. Men kan wellicht wat leren van de opvattingen van dhr. Klink, Ballin en Van Agt die zich duidelijk verwoorden mbt de redenen van afwijzing inzake de verbintenis met de blonde heikneuter.

Wat zou Marthin Luther King gekozen hebben bij de vraag om mee te werken aan de fascistische PVV die met haar hele vermogen werkt om de rechten die zij volledig benut van een ander te ontnemen? En Malcom X? Of Mandela, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Moeder Theresa, Ghandi of Jezus Christus?

De voorstemmers zoeken hun heil in het gegeven dat er geen alternatief zou zijn voor Nederland of dat ze zo naief zijn dat hun volledige vertrouwen overhandigen aan 1 man. De partijleider in dit geval; dhr Verhagen. Is Verhagen soms niet niet van vlees en bloed, maakt hij geen fouten en is hij jouw vertrouwen wel waard. In hoeverre kan hij zich verzetten tegen de globaliserende ondernemingen met het vermogen waarmee je landen mee kunt omkopen.

Zonder te verkondigen dat dhr. Verhagen corrupt is en wellicht een dubbele agenda heeft, wil ik bij deze vaststellen dat hij immers ook gewoon een mens is van vlees en bloed en even kwetsbaar als een ieder tegen verleidingen van grote organisaties. Ik ben zelf er heilig van overtuigd dat er wel degelijk alternatieven zijn om Nederland eens echt op de kaart te zetten. Om ons te bevrijden van die achterdeurpolitiek, de corruptie, de bureaucratie, de hoogmoed, de angst, de ontwetendheid, de machteloosheid, de afstand tussen politici en burger, de relatie van politici en grote topmannen van malafide bv’s en nv’s.

Het is tijd u uzelf vertegenwoordigt dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Het V-Model

We hebben al jarenlang een systeem waarmee we onze belastingen of studiegegevens kunnen aangeven. Wellicht dat dit systeem ook als een politiek instrument kan fungeren voor de burgers om zo de macht te verspreiden en de invloed van op DE winst beluste ondernemingen die ten koste van alles en iedereen de wereld en de politiek trachten te domineren.

Een systeem (digid) waar een ieder in NL aan kan participeren ouder dan 18, en op een frequente wijze om zo ook de jongeren echt invloed te kunnen geven in de wijze waarop het land geregeerd wordt. Feit is immers ook dat de meeste mensen die op de PVV hebben gestemd, zich niet zozeer vinden in het gedachtengoed, maar zich meer distanstieerden van de constante vertrouwenschending van de periode Balkenende en hiermee een signaal afgeven naar de huidige politieke vertegenwoordigers.

Een systeem wat openstaat voor initiatieven en waar direct de kamervragen/burgervragen op gesteld kunnen worden op gemeentelijk, en nationaal niveau en wat in consensus uitgevoerd kan worden. Hiermee neemt iedere burger een stukje verantwoordelijk op zich waardoor deze last draagbaar wordt en waardoor grote bedrijven minder greep hebben op de politiek; wat uiteindelijk een positief effect zal hebben op mens en maatschappij. Iets wat vaak ontbreekt bij de winstbeluste bv’s en nv’s; denk aan banken,oliemaatschappijen, voedselorganisaties, energiemaatschappijen, defensieorganisaties enzovoorts. Deze denken alleen maar aan 1 ding; en dat is WPA; Winst per aandeel de hoeveelheid bonussen voor de topfunctionarissen.

Vele heldhaftige leden heb ik horen verwoorden dat ze de hervormingen nogal banaal vonden en getuigen van een kortetermijnvisie ofwel een tunnelvisie. Ik geef ze groot gelijk. Want om de 4 jaar gaan we weer naar de stembus en dit gegeven staat in relatie tot de hervormingsplannen. Zo simpel is dat. Het land heeft ons nodig, ons ALLEN. Vandaar dat ik u wil vragen het poldermodel te vervangen en onze kortetermijnvisie-vertegenwoordigers te vervangen.

De vele voordelen van de implementatie van een dergelijk systeem is de afslanking van de huidige politieke vertegenwoordigers. Alle burgers zijn gelijk en vormen deel uit van de Nederlandse denktank die op een frequente wijze de stemmen telt van alle participerende burgers, die via het systeem hun stem uitbrengen op allerlei uiteenlopende onderwerpen. Hierdoor kan een ieder in aanmerking komen voor een vergoeding vanwege de nodige tijd en afweging die we periodiek maken. Gevolg is dan een coherent en een supermoderne, dynamieke samenleving waarin de burger centraal staat en waarin besluiten sneller genomen kunnen worden en waar naar eer en geweten gehandeld kan worden in plaats van dat men het eigenbelang voorop stelt. Iets wat wat we vaak zien binnen het poldermodel en de partijenpolitiek en de bijkomende achterkamerpolitiek.

Voor een vlekkeloos werking zijn er de nodige criteria; zoals de publicatie van alle stemmen ter voorkoming van fraude, besluiten kunnen alleen genomen worden bij een ruime meerderheid en er wordt nimmer en te meer getornd aan de grondwettelijke bepalingen die we sinds de Tweede Wereld Oorlog kennen. In mijn nederige mening is dit de enige manier om Nederland weer op het juiste spoor te krijgen en te houden, zonder onze ziel te verkopen en het vertrouwen dat toch al zo geschonden is wederom te laten dragen door een persoon die even vatbaar is voor verleidingen als jij en ik.

Daarnaast staat het systeem open voor burgerinitiatieven wat de eerlijkheid en het dynamiek ten goede komt. Laten we weer het beste van ons naar boven halen en ons land voorbeeld stellen aan de rest van Europa en de wereld  waar al zo’n verdeeldheid is ontstaan vanwege alle verwerpelijke uitingen, vaak verkondigd door politici met een dubbele agenda, en tegenstellingen die de harten van ons ALLEN raakt.

Moge God (swt) ons de inzicht te geven om de juiste weg te zien en de wil om deze te volgen en ons te weerhouden van de kwade inspelingen van onze boze neigingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.