Nieuws

Vervang je verachtelijke dictators

Verwittigd met het nieuws dat ook de Egyptische hond van een president de benen neemt, als gevolg van de revolutionaire opstand van het volk, vindt er momenteel een niet te voorstellen uitbarsting van vreugde plaats  op het Tahirplein in Egypte. Als een dief in de nacht neemt de eens zo verzekerde president de benen na een verschrikkelijke periode van bijna dertig jaar, wat zonder al te veel fantasie meer doet denken aan de heerschappij van de ouwe Farao’s dan een rechtvaardige, progressieve en godvrezende leider.

Echter heeft de val van Mubarak niet overal ter wereld geleid tot een euforisch ontvangst van het gegeven als in Egypte maar laten we vooral de westerse elementen niet vergeten die vandaag de dag vervormd zijn in een Obama, Clinton en Peres en met verafschuw en vervloekingen op zoek zijn naar nieuwe listen om de verenigde bewoners van de Arabische landen te verdelen.

Het vonkje is inmiddels overgeslagen op diverse Arabische landen van een Algerije tot een Jemen en zal nog vele corrupte, zichzelf benoemde vertegenwoordigers  en westerse marionetten de kop kosten. Vervuld met vreugde zullen vele onderdrukte inwoners van een Alergerije en een Jemen de straten opgaan en de hoofd van de slang afhakken. De succesvolle knieval van de dove en hardleerse Mubarak door de geduldigde en moedige inwoners van Egypte zal worden gezien als een inspiratiebron voor de onderdrukten.

De toverhoed van Mubarak is nu helemaal helemaal leeg en kan niets anders dan met gezichtsverlies en vernedering vluchten en deze hoeft ook niet rekenen op een dank je wel ofzo; sterker nog, deze kan eerder een veroordeling en een gevangenisstraf verwachten voor het verkrachten en vermoorden van zijn eigen bevolking. Het inzetten van het leger (snipers) tegen de bevolking heeft niet geholpen; het vrijlaten van de gevangenen op voorwaarde dat deze alle “ verraders”  van het land vernietigen heeft geresulteerd in een frontale confrontatie tussen pro-mubarak en anti-mubarak aanhangers.

Het vrijlaten van gevangenen in tijden van revolutie is een eeuwenoude verzoeking om de wil van het volk te breken en de eenheid te verdelen om vervolgens de regeerperiode te verzekeren.  Maar zoals met elke revolutie heeft de Egyptische revolutie ook veel slachtoffers gemaakt mede dankzij de onbereidheid en blindheid van de Egyptische ex-president om te beseffen dat het spelletje is gespeeld.

De aandacht gaat nu naar de gesneuvelde martelaren die hun leven hebben geleven voor een ander, zodat deze in vrijheid kan leren en leven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.