Belastingvoordeel voor zionistische instellingen.

Ons belastinggeld wordt tegenwoordig o.a. gebruikt voor het in stand houden van de openlucht gevangenis voor Palestijnen in de Gazastrook. En nee, dit is geen grap maar je reinste waarheid. De Nederlandse wetgeving rekent Israelorganisaties zoals Sar-El, Shuva of Nachamoe namelijk tot de Algemeen Nut Beogende Instellingen en bovendien zijn giften ook aftrekbaar.

Volgens een woordvoerder van de belastingdienst bevat de belastingwetgeving geen bepalingen over schendingen van het internationale recht. De Nederlandse wetgeving staat non-profitorganisaties toe om gebruik te maken van belastingvoordelen op grond van de door organisatie vastgelegde doelen. “De Belastingdienst kan die status op elk moment intrekken na onderzoek”.

Begin 2010 werd er in Verenigd Koninkrijk al gedemonstreerd tegen het Jewish National Fund om organisatie te ontdoen van de status “liefdadigheidsinstelling”. JNF wijst erop dat het zich vooral bezighoudt me het planten van bomen in Israel, maar volgens anderen steunt de organisatie al tientallen jaren geweld tegen de Palestijnen.

Volgens Mw. Zeidan van United Civilians for Peace, een Palestijnse solidariteitsgroep in Nederland, is het erg moeilijk om de politieke vertegenwoordigers ervan te overtuigen dat het optreden of het onderzoeken van deze pro-Israelorganisaties hard nodig is, vanwege de internationale schendingen van Israel. Zie bijvoorbeeld de Vierde Conventie van Geneve uit 1949 wat een bezettende macht verbiedt om een deel van zijn eigen burgerbevolking te huisvesten in het bezette gebied.

Volgens de website van Collectieve Israel Actie verzamelt deze jaarlijks ongeveer 8 miljoen euro wat Israëlische militairen steunt in hun strijd tegen de Palestijnen. Of de genoemde “liefdadigheidsinstellingen” ooit zijn onderworpen aan een onderzoek kon niet worden geverifieerd worden door de woordvoerder van de Britse belastingdienst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.