Vervang je overdrachtsbelasting

De Nederlandse huizenmarkt ligt op zijn gat ondanks dat de heersende banken al jarenlang hebben kunnen lenen van centrale banken en sommige nog een extra tui aanhebben tegen de kou ondanks de warmte. Het is ook opmerkelijk hoe kortzichtig en vlug men de mogelijkheden bespreekt bij het reguleren van de huizenmarkt. Zodra het H-woord valt in een politiek debat, staat half NL op zijn kop en kiest de politiek eieren voor zijn geld.

De Amerikaanse huizenmarkt is tegenwoordig nog erger in verval dan bij ons. We hebben in tegenstelling tot de Amerikaanse huizenmarkt geen vergelijkbare piek gekend omdat hypotheken bij ons nog altijd zijn weggelegd voor sommige die voldoen aan de door bank gestelde criteria. Terwijl in de VS de bank de burger wel moest voorzien van een hypotheek bij een aanvraag omdat deze door een Bush ingestelde wet, deze hiertoe verplichten.

De banken in de VS zagen al gauw genoeg dat in sommige gevallen het verstandiger was om de hypotheek te verknippen en te verdelen vanwege het hevige risico dat de hypotheek zou worden afgeschreven. Met de hele westerse kredietcrisis als gevolg, ja ja we weten het. Maar in tegenstelling tot Amerikaanse huizenmarkt krijgen we geen ondersteuning van onze overheid bij het aankoop van een huis maar moeten bijna het dubbele neerleggen om onze huizen te kunnen verkopen of kopen.

We hebben dan wel de hypotheekrenteaftrek maar in hoeverre weegt dat dan op bij de kosten koper en de overdrachtsbelasting? We betalen enerzijds aan de banken rente voor het geleende geld en mogen niet meer dan 15% per jaar maximaal aflossen, anderzijds betalen we aan de overheid geld voor het mogen van het huisje en geld voor het op papier zetten van de koopovereenkomst. Een ongelooflijk duur grapje. In de VS kreeg je van de overheid een financiële opsteker van bijna tienduizend dollar bij aankoop dat vervolgens gebruikt kon worden voor het inventaris of de aflossing. Dat kunnen we hier ook gebruiken denk ik zo.

Want als we concreet gaan kijken naar de kosten koper bij bijvoorbeeld een huis van 2 ton, dan betalen we 6% aan overdrachtsbelasting wat neerkomt op € 12.000,-, en dit geldt ook starters en daarnaast ook allerlei kosten voor het energielabel, bouwkundig rapport, waarborgsom, afsluitprovisie, taxatie, courtage voor de makelaar, de leveringsakte en de hypotheekakte wat neerkomt op een additionele €8.000, wat overigens voor een gedeelte aftrekbaar is. En let wel dan hebben het niet gehad over de hypotheekrente maar omdat dit ook voor een deel wordt opgevangen en afhankelijk is van het gezamenlijk inkomen gaan we daar niet verder op in.

De VEH probeert al tijden aan onze vertegenwoordigers duidelijk te maken dat het essentieel is om de overdrachtsbelasting te laten vervallen of enigszins te halver in 3%, wil je enigszins de woningmarkt weer laten opbloeien. De overdrachtsbelasting is niets dan een doorn in het oog van vele huizenjagers en weerhoudt starters om een huis te kopen. Een kopen huis kopen zou eigenlijk net zo toegankelijk moeten zijn als een huis huren. Het vervangen van de overdrachtsbelasting in een soort subsidie van 6% die wordt toegekend aan de huizenkopers, zou starters wel enorm stimuleren. Verder is dan voor de banken minder draaglast aangezien het gemiddelde hypotheekbedrag dan bijna 6 tot 12% lager ligt dan normaal.

Persoonlijk vind ik de centrale banken erg discriminerend te werk gaan in het verdelen van de geldstromen. Hoe komt het toch dat die moreel verwerpelijke banken bij de centrale banken mogen lenen tegen 0%, terwijl wij bij diezelfde banken 5 tot 18 procent rente moeten betalen ? Doe mij maar een lening bij de centrale bank. Hoe zit dat nu, mr. Wellink? Graag een kort concreet antwoord..

Verder hebben we het nog niet eens over leegstaande kantoren in NL en het tempo waarmee men blijft bouwen. De trend van de jaren tachtig dat men massaal kantoren nodig hadden voor de administratie, registratie en verkoop is inmiddels dankzij de technologie ook helemaal voorbij. Dat de vastgoedhandelaren dit niet zien is wellicht te wijten aan het feit dat deze door de overheid, na de heersende banken, nog wel het meest gesubsidieerd worden.

Waar wellicht wel behoefte naar is, naast het vervangen van leegstaande kantoren in appartementen, zijn grote magazijnen voor de vele bestellingen van populaire webwinkels en voor het gebruik van parkeergarages voor grote autofabrikanten die op sommige tijden de productieknop te hard hebben ingedrukt en de verkoopcijfers niet echt hebben zien stijgen. Volgens mij kost het een autofabrikant ook meer om een nieuwe auto te stallen dan om hem gratis weg te geven. Maar ja; zodra die commerciële monsters maar 1 euro ruiken, vragen ze om tien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.