Geloof, Nieuws

Vervang je vervloekingen

Is het niet zo makkelijk om een persoon die je naar jouw beleving een scheve blik geeft, te beantwoorden met net zo’n giftige blik? Is het niet zo moeilijk, om een inbreker die ’s nachts bij je heeft ingebroken en gedurende z’n niet al te stille inbraak, ook nog eens je espressoapparaat heeft vertrapt, alsnog te begroeten als wellicht een onorthodoxe maar desalniettemin, een ware gast? Is het niet zo makkelijk, om Bush mocht je die ergens hebben vastgeketend aan je verwarming, te onderwerpen aan een kruisverhoor overeenkomstig met de soort kruisverhoren die hij gebruikte op mensen in Guantanamo Bay? Is het niet zo moeilijk om Bush, mocht je die ergens ECHT hebben vastgeketend, hem in plaats van deze helemaal in elkaar te meppen, deze gewoon te behandelen op een manier hoe jezelf behandeld wilt worden en deze te trakteren op een appelflap en hem vervolgens hem in zijn politieke waan over te laten?

De hierboven geschetste verkondingen in de vorm van vragen dienen louter alleen als voorbeelden en mogen niet gezien worden als een soort fatwa op Bush ofzo maar dienen slechts als voorbeeld. Er had net zo goed Obama kunnen staan of een fictief persoon. Deze namen worden alleen gebruikt om het voorbeeld levendiger te maken voor vele. Of het nu gaat om Salmun Rushdie, Kader Abdullah of een of andere halve gare, zichzelf benoemde arabist die hun visie van ongeloof op de Heilige Schriften verkondigen als zijnde waar. Hoeveel tegenstrijd wil je hebben?

Wie kritiek geeft, geeft kritiek op zichzelf, op zijn eigen onvermogen om de dingen te zien en te voelen zoals anderen. Ondanks dat alle verkondigingen van de hierboven genoemde in welke vorm dan ook, of het gaat om schrijven van fictie verhalen en dat bekleden met een religieuze achtergrond, blasfemische uitingen naar onze Profeet Mohammed (vzmh), of het toeschrijven van leugens naar de Heilige Geschriften, geen van allen verdient het om ze te vervloeken. Ze weten immers niet wat ze doen. De een doet het om de stoutmoedigheid, de ander om de hoogmoedigheid en de aanhanger doet het om de achterlijkheid.

Verlos jezelf dus van die vervloekingen jegens anderen ondanks dat je vanuit je beleving dankzij het gegeven kritiek een vervloeking op zijn plaats vind. Wens je verwarde broeders en zusters wijsheid en een lang leven toe in plaats van de kanker in de mond of iets wat je jezelf niet toewenst. Of wijsheid of een lang leven nu een vloek is of een zegen dat mag een ieder voor zichzelf bepalen. Want iedereen ervaart het leven anders, maar toch hetzelfde. Net als dat iedereen anders is, maar toch hetzelfde.

2 Comments

  1. Moes

    \’\’Wie kritiek geeft, geeft kritiek op zichzelf\’\’ Je kunt kritiek toekennen aan een ander ondanks dat je begrijpt hoe deze zich voelt. Kritiek uiten is een feitelijke argumentatie die naar de maatstaven meet van de normen en waarden. Alhoewel de normen en waarden in elk cultuur/maatschappij anders kunnen zijn kun je een persoon bekritiseren naar hoe deze zich \’perfect\’ zou kunnen functioneren volgens het normen en waardenstelsel van die maatschappij. Iemand begrijpen en iemand bekritiseren staan in dit geval los van elkaar.

  2. V

    Beste Moes,

    Wat heeft het voor zin om iemand te bekritiseren als je niet weet waarom je deze bekritiseert of wat voor uitwerking het kritiek heeft ? Kritiek zonder besef is als een hamer zonder spijkers.

    Verder maak ik onderscheid tussen kritiek en advies my brother.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.