Liever 100 Qadhafi’s dan 1 Obama die de Patriot Act nog “even” verlengt.

De verachtelijke oorlogsmisdaden van Obama vormen vandaag de dag, de som van de vervolledigde vernietiging van mens en natuur van de Amerikaanse ex-presidenten beginnend vanaf Bush sr. Anders gezegd; Hij is de meest bloeddorstige, walgelijk schijnheilige president met zijn say this, do that mentaliteit president sinds Bush sr. En de reden waarom deze walgelijk gevaarlijke uitingen zich kunnen voordoen is omdat hij denkt dat hij geliefd is met zijn hoogmoedig satanische kreet van “Yes we can“ en wellicht speelt de privatisering van het defensieapparaat ook een niet te onderschatten rol. De Amerikaanse burgers zijn mooi de tuin om geleid door een zwarte duivel met een leuk voorkomen en wat nietszeggende woorden over verandering.

De  voortdurende bombardementen op Libië is niets meer dan een middel om de burgers te beschermen tegen de vermeende bombardementen van Qadhafi volgens de berichten van westerse media. Echter…Qadhafi heeft het herhaaldelijk en met veel emotie ontkent, zijn macht te hebben gewend voor het vermoorden van zijn eigen broeders en om verdere escalatie te voorkomen met de ontsnapte gevangenen en de gewelddadige opportunisten, deze per slot meerdere malen uitgenodigd heeft voor vredesgesprekken die door de Sarkozy erkende groepering resoluut heeft verworpen. In plaats daarvan zoeken ze liquide middelen van buitenlandse opportunisten om het geweld onder de Libiërs aan te wakkeren. Dat de onderdrukte landen waar de dictators zaten of nog zitten die waren/ worden nog gesteund door het Westen de uitbarsting van revolutie gaan kennen en de verlichtingen / vervloekingen die het met zich mee brengt is niets meer dan een gegeven. Dat een land als Libië geen vergelijkbare revolutie kende zoals de authentiek, relatief geweldloze revoluties zoals we hebben gezien in Tunesië en Egypte heeft te maken met het aard van het beestje. Libië is namelijk een natie in staat van revolutie sinds de afstoting van de wederom door het Westen gesteunde Slachter van Libië Idriss.

Vervang al die leugens die hebt vernomen want de totale vernietiging van Libië (behalve de olie natuurlijk) en de wederkerende klopjacht op o.a. Qadhafi is geen middel om de burgers te beschermen tegen Qadhafi’s bombardementen. Het is ook geen middel om de Libiër te beschermen tegen de giftige bombardementen van de Verenigde Nichten op een willekeur aan locaties in de hoop dat ie een keer op Qadhafi valt. En als een van de aan miljarden dollars verspilde bommen op een van de familieleden van Qadhafi valt dan maakt het toch allemaal niet uit. Hij was een boef dus zullen zij ook wel boeven zijn ook al was ze zes jaar oud. Het is een doel op zich om heel het soevereine land in een staat van oorlog te veranderen en de socialistische, kapitaalkrachtige Libische verzorgingsstaat en het lichtbaken van groene democratie in Afrika te doen doven. En daar zijn de Verenigde Nichten zich ook bewust vandaar dat we haantje-de-voorste trekjes zien in een achterlijk-ogende Sarkozy die maar al te graag iedereen die geen Qadhafi is lijkt te steunen in Libië.

Het meest verderf kwam in landen als Eygpte en Tunesie ook van koelbloedige “snipers” op diverse locaties ingehuurd door een niet te achterhalen belanghebbende en de dankbare gevangenisgevangenen die hun dorst van dankbaarheid voor de Egyptische president, hebben gelest met alle anti-Mubarak aanhangers te terroriseren. Stel je eens voor dat je nog tegen 40 jaar aankeek en je vervolgens de sleutels van je vrijheid krijgt overhandigt van de leider van het land. Dan kan je je voorstellen dat je het dan niet op prijs stelt dat je een tsunami van anti-Mubarak aanhangers ziet lopen. Het vrijlaten en het bewapenen van je gevangenen in tijden van revolutie is een sluwe manier om enigszins de publieke opinie te beïnvloeden. En dat weet een ieder die zich de Art of War eigen heeft gemaakt zoals wellicht de destijds heersende dictators en/of de geldzuchtige duivels achter de dictators.

Maar ja; de ene Arabische dictator is corrupt dus ze zullen allemaal wel corrupt zijn dus kijken we allemaal naar Mubarak, Ben Ali, Abdullah, Qadhafi, Assad, Ali Abudllah Saleh. Als het dan gaat om de selectieve verontwaardiging dan spant jawel Obama de kroon, de man, die het geld QE1 en 2 van de burgers gaf aan de banken, die op hun beurt, uit ongeduld, toch gewoon de huizen in beslag namen en verkochten maar tegen veel te lage prijzen met als gevolg dat de tweede ronde meer mensen uit huis schopten. Wat is het toch een kneusje of is dit een opzettelijke daad vraag je je dan af? Er zijn immers genoeg oplossingen hoe dit anders kan…kijk maar Qadhafi. Voor de stabiliteit en de welvaart van het land zijn alle banken staatseigendom tot afgrijzen van o.a. Goldman Sachs die ons de ware schulden van Griekenland hebben verhuld. Banken dragen immers al van vroeg af aan een publiek en maatschappelijke functie. Eenmaal los worden ze net als varkens, zwijnen.

Tot voor kort kende Libië een levensstandaard wat 2 keer zo hoog ligt als hier in NL en 4 keer dat van Marokko. 8 op 10 in Libie is geletterd tegen 1 op 7 die in de VS onder de armoedegrens leeft. Een ieder die in Libie leeft heeft veel makkelijker toegang tot de huizenmarkt en het ondernemerschap en dankzij het islamitisch recht hoef je in Libië dus ook  geen rente te betalen. Geen rente is klinkt voor sommige gewoon te mooi om waar te zijn terwijl het voor anderen juist een hel is. Zonder rente stoppen al die geldstromen van onder naar boven. Rente vergroot namelijk de afstand van mensen en vergroot tegelijkertijd de invloed en macht bij de rentenier. Hmm, zou al die ellende in de wereld toch iets met rente te maken hebben? En het zou helemaal leuk als je rente kon controleren; gewoon veel schuld maken en bij blijven drukken. Hierdoor steel je de rijkdom van de burgers door middel van inflatie en devalueer je de munt zodat je schulden tevens als sneeuw voor de zon verdampen. Een indrukkend schouwspel om te zien, met alle gevolgen van dien.

Ik zeg wel islamitisch recht maar in de Bijbel zijn er diverse versen te vinden over het verbod van rente en het verzamelen van liquide middelen en het niet zien als middel maar een doel om het tot het oneindige te vergroten ten koste van alles en iedereen inclusief de eigen ziel. Desondanks kennen we binnen de regeerperiode van de christelijke partijen wel de gedrochten van een hydra’s die we kennen als commerciële, oorlogzuchtige banken die WEL rente vragen. Willen we dit begrijpen, dan moeten we naar de eerste bank;kerk. Wie heeft de autoriteit gegeven om van een gebedshuis een casino te maken? Wie heeft zoiezo de autoriteit gegeven het Christendom te stichten? Leven de christenen volgens de Bijbel of denken ze vanwege het lijden van Jezus dat zij zich ondankbaar kunnen vertoeven in de wereld? Als ze volgens de Bijbel leven, dan leven ze namelijk al een stuk islamitischer.

Je vindt geen tegenstrijd in de Heilige Geschriften behalve in je hart en als je in staat bent de principes van redelijkheid geweld aan te doen door je ijdelheid en misschien wel je oppervlakkigheid.  We keren allemaal tot Onze Schepper maar wij maken onderling onderscheid tussen mekaar. Waarom zou je bang zijn als je niets hebt gedaan ? Weet men dan niet dat een ieder zal krijgen overeenkomstig met wat hij of zij heeft gedaan. Qadhafi lijkt het te weten maar Obama helemaal niet. Dus liever 100 Qadhafi’s die zich maar uitermate beseft het dat het doden van 1 mens gelijk is aan het doden van de hele mensheid dan een Obama die mensonterende situaties in stand houd, doodleuk nog even de Patriot Act voor een paar jaar verlengt, en gemak gebruikt bij het doden van mensen dmv drones (alsof ie het leuk vind).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.