Lang leve Palestina

Toen hij zag dat zijn knokkels bebloed waren van het kloppen en zijn besef van tijd en ruimte totaal te zijn vergeten, begon hij zich langzaam af te vragen waar hij was en wat voor dingen zijn voeten bedekte. Hetgeen wat hij zag warenvolledig versleten sportschoenen die niet meer in staat was al zjin tenen te bedekken. Toen hij eenmaal zijn geheugen terug leek te krijgen waarom hij misschien wel jarenlang aan het kloppen was op een grote deur met de letters Land of Israel – No entry, kwam het besef van de noodzaak dat de deur open moest hetzij goedschiks of kwaadschiks en begon harder te kloppen op de deur.

Sinds de erkenning van Israel door de Westerse wereld, nu bijna 66 jaar geleden, vragen de Palestijnen/Filistijnen om erkenning. Erkend te worden als volk, als natie, als rechthebbende inwoner van Palestina en Jeruzalem als een gedeelde hoofdstad met toegang tot de Al Aqsa moskee. Dat die erkenning nodig is om inwoners te bescherming te bieden voor agressieve landjepik buren is nog tot daaraantoe maar dat die erkenning al bijna 66 jaar op zich laat wachten, laat maar gewoon zien hoe krachtig de zionistische lobby is geworden sinds de Holocaust.

Dat die erkenning nodig is om verder verkrachtiging van Palestina te voorkomen door o.a. onmiddellijk te stoppen met de archelogische gravingen onder de Al Aqsa moskee wat zeer waarschijnlijk als gevolg kan inzakken. Om de wereldbewoners de kans te geven om een van de heiligste landen ter wereld te mogen bezoeken want nu kan niemand zonder gearresteerd worden Palestina bezoeken en dat geldt ook andersom. Palestijnen hebben een reisverbod tenzij deze 18 maanden van tevoren een verzoek indienen wat alsnog kan worden verworpen zonder eenduidig redenen. Om eindelijk wat rust te hebben. Om elkaar de kans te geven elkaar te vergeven want vergeet niet om te vergeven is goddelijk; je kan al spreken van goddelijke interventie als je in staat bent te vergeven. Vergeten komt met de tijd.

Een vals argument van vertegenwoordigers die het zionisme steunen (lees: Wilders; Dieberman; Obama; Verhagen; Rosenthal (AIPAC)) is dat de bewoners van Palestina niet bestaan en dat de Filistijnen allang zijn uitgestorven of zijn verhuisd naar Tunesië. En dat de huidige bewoners van Palestina slechts uitgestotene zijn van omringende Arabische landen terwijl het duidelijk is dat Palestijnen of Filistijnen een volk is geweest wat altijd al heeft geleefd in Palestina en in harmonie met orthodoxe joden en laat de slachting van Deir Yassin in 1948 een voorbeeld zijn van de mate waarin de zionisten de Palestijnen proberen uit te roeien zodat niemand naast hun kan claimen. En daarnaast is het zo dat wanneer men iemand uitstoot deze wordt uitgestoten naar een bar en moeilijk klimaat. Denk aan de Sahara of Sibier en hier wordt de onwetendheid van vele over het Midden-Oosten misbruikt. Iemand uitstoten naar  ‘t Miami van het Midden-Oosten is in mijn opzicht niet echt een straf. Palestina is immers zo vruchtbaar en rijk en heeft een van de meest bijzondere kusten ter wereld. Het met andere woorden formuleren is niet nodig.

Dat diezelfde erkenning van Palestina op 23 september in het verkeerde keelgat gaat schieten van Israel moge duidelijk zijn. Zij zijn nu immers stevig bezig met hun zionistische charmeoffensief wat inhoudt dat zij diverse fruitbomen in brand steken; Palestijnen ontvoeren; dreigementen verkondigen dat zij beter moeten terugkomen om de gesprekken weer nieuw leven in te blazen. Gesprekken die na 66 jaar jaar, handje schudden, onderhandelen, moeilijk doen, foto’s laten maken; tussenpersonen erbij halen, compromissen sluiten niet hebben geleid dan tot een versmalling van de soevereiniteit en de verkrachting van de Palestijnse staat. Want zij streven namelijk naar een Groot-Israel maar dan in een “natuurlijke groei” vorm definitie wat eigenlijk betekent beetje bij beetje annexeren, verkopen en koloniseren. En verdenken de buurlanden van het willen wegvegen van Israel en zijn schuldig aan het vercommercialiseren van hun verdenkingen voor verkrijging van legitimiteit om omringde landen zoals Syrië en Libanon te bombarderen in het hart van de samenleving. Verdenkingen die volledig op losse schroeven staan want weten ze niet die Arabieren spreken vaak figuurlijk. Want zouden ze hun verdenkingen gaan verwerkelijken dan zou dat niet zo islamitisch zijn, behalve in een staat van oorlog. Daarnaast is iets willen doen anders dan het ook daadwerkelijk doen.

En binnen de Islam heeft men ook regels in een oorlogssituatie en de voornaamste is dat je gevangenen behandelt als gasten en daar trekken graag een voorbeeld; zie gevangenen in Iran en Guantanamo Bay of Abu Graib. En mocht je bijvoorbeeld in een strijd tegen moslims jezelf overgeven en bekeren dan is er niets aan de hand. En zo zie je maar hoe vredelievend en tolerant de islam is; de religie van onze grootvader Ibraham (Abraham). En vele onredelijke hoor je dan dat de islamitische behandeling een vorm is van onderdrukking terwijl geloof toch iets persoonlijk is. Terwijl we ook niet kunnen zeggen dat Guantanamo Bay zo redelijk en humaan is. En vertrouw die mensen hebben al 10 keer de tijd gezeten en zijn erger gemarteld dan de waxinegooier.

Maar onderdrukking is onderdrukking en dat is nu zichtbaar nu de Shabab wat de jeugd betekent een generatie tieners, twintigers en dertigers dwars door de Arabisch wereld de boemannen van het Westen wegpesten ondanks het gevaar voor eigen leven, met afgrijzen van het Westen die de boemannen in stand hielden, en nu zwaar gezichtsverlies lijden samen met de haar sturende mediakanalen en opgesplitst in naar verhouding van de samenleving om greep te krijgen op referentiekaders van haar ontvangers. Maar nee, wij weten wel beter; beter dat het tijd is om alles goed te herverdelen, anders blijft deze doorn een eeuwigheid de zielen van de onderdrukten tergen.

En mocht Israel de toegang tot de Al Aqsa moskee en Oost-Jeruzalem de Palestijnen ontgunnen, nadat deze internationaal is erkend, door honderden naties wereld, dan kan eerstgenoemde in de ogen van de Arabische jeugd worden gezien als een legitiem doelwit; net zoals legitiem als het verjagen van hun oudere  boemannen. Boemannen die in hun resistentie, momenteel massaal wapens opkopen van de Engelsen om de Bahreinse jeugd te verwijderen van het zicht.

One Comment

  1. Mischehen…

    Die Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit einer Ehe zwischen zwei Personen, Mann und Weib, ver­schiedenen Glaubensbekenntnisses……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.