Nieuws

Kapitaalpositie burger wereldwijd onder druk

Sinds mensenheugenis was er nog nooit zoveel armoede en burgers in een financieel afzwakkende toestand, waarin zij niet of nauwelijks in staat zijn zichzelf en/of familieleden te voorzien, in hun primaire levensbehoeften. Maar op de een of andere wijze, zijn onze oprechte journalisten, toch grotendeels van mening, dankzij de overvloed aan informatie/overleggen en interviews inzake Griekenland, dat de kapitaalpositie van banken wereldwijd onder druk staan. En geloof me het is echt geen koud kunst om mensen wijs te maken dat onze geldmachines op nationaal en internationaal niveau het financieel zwaar hebben.

En zoals vele pseudojournalisten wat cijfers van dubieuze accountants, omtoveren tot tegenstrijdige en valse voorspellingen van kapitaalposities en balansen wereldwijd, zal dit artikel dezelfde tegenstrijdige en valse reacties uitlokken bij zij die geloven in de officiële verkondigingen. We gaan het niet hebben over het netto schuld van landen, staten of banken aangezien dit nu merendeels gaat over gecreëerd geld door de FED en de ECB. Geldcreatie is diefstal van burgers vanwege devaluatie munt en het ondermijnt de geloofwaardigheid van de munt en het systeem.

We gaat het hebben over rijkdom, economie en de lezer van deze tekst en hoe deze in feite onafscheidelijk zijn van mekaar. Want wat is economie nou eigenlijk ? Het is een handelsoverdracht tussen 2 partijen; de koper en de verkoper. Zonder deze partijen staat de economie dus stil. De bank is later bijgekomen als derde persoon om overeenkomsten te versnellen, echter zie we nu dat wereldwijd burgers geen middelen hebben om te kopen, en afwachten vanwege de dalende huisprijzen en de depressie die door onze vertegenwoordigers wordt verloochend.

Je kan dus eigenlijk ook zeggen dat economie een stukje goodwill is, een stukje vertrouwen wat inmiddels allang verspeeld is door de sociopaten en de achteraan sukkelende nietszeggende vertegenwoordigers, die nodig eens normaal moeten doen, volgens de algemeen geldende waarden en normen. En dat houdt dus in dat je niet elke begrotingsfout kan verhalen op de burgers dmv van belastingen. Een maatregel wat elk sociopatische vertegenwoordiger wil doorvoeren om  gemoederen van financiële markten te stillen wat uiteindelijk ten koste gaat van de goodwill en het vertrouwen.

Dat Papajaikleenmiljardenenikverklaarmefaillietndreou (moeilijk uit te spreken) gewoon niet in staat is terug te betalen zelfs met 0 procent mag duidelijk zijn, ook al zou deze heel Griekenland en half Cyprus in de verkoop doen, wat uiteraard niet kan. Je kan iets pas verkopen als je het pas bezit. De Griekse vertegenwoordiger let nu eens op dingen; Griekenland is van de Grieken en niet van Europa. Dus mocht het over gaan tot verkoop van soevereine of staatsbedrijven en vertegenwoordigers gaan over tot een koop, dan is de koop per definitie niet rechtsgeldig. Eigendommen van de staat zijn eigendommen van de burgers en niet van onze vertegenwoordigers.

En tenslotte gaat het nog over de lezer van dit artikel waar de echte rijkdom zit. Dat jij leeft, denkt, spreekt, sceptisch en progressief kan denken en dat je creativiteit en productiviteit je zodanig verrijkt dat je lucratief je dromen blijft achtervolgen met dezelfde snelheid als dat zij bewegen door vasthoudend te demonstreren met je geestverwanten tegen het onrecht in Tunesië, Libië, Egypte, Israel, Palestina, Syrië, Yemen, Bahrein, Saudi-Arabie, Nederland(Rotterdam(bankblokkade)) en nu al 10 dagen ook op Wall Street met Tahrir-achtige campertoestanden.

Wat nu wel duidelijk mag zijn is dat banken een vervangbaar tussenpersoon zijn omdat de markt van het bankwezen vrijwel uit het niets is uitgevonden. Dat zij nu in datzelfde spelletje nu hun vingers hebben gebrand is jammer voor de bonusgeile bankiers (hallo Jan Hommen) maar dat staat los van het feit dat er wel degelijk een noodpakket nodig is voor burgers wereldwijd. Want wij zijn de economie, wij zijn de kopers, de landeigenaren, de handelaren, de dromers die verlangen naar een stabiel onderkomen voor onze familie en vrienden en naar dat Zwitsers gevoel. En het geluid van de massa is dat als wij het niet vertegenwoordigd krijgen wij onszelf gaan vertegenwoordigen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.