Nieuws

Vervang je bank a Sahbi

Terroristische bankiers heulen met onze vertegenwoordigers om meer schuld aan te maken door te speculeren met de solvabiliteit van de schuldenaar, en zo meer rente vragen voor toekomstige en huidige leningen.

Kies nu voor ASN BANK of Triodos Bank. Het gaat best makkelijk; ffe rek openen; en dan overstappen. En zoek praktische metalen voor stabiliteit zoals zilver. Dit zijn momenteel de enige legitieme “verzetstappen” die je kan zetten als waakzame burger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.