Nieuws

Vervang je Sinterklaas-uitgaven

Doordat het witte politieapparaat vandaag de dag, burgers met een afwijkende mening op een t-shirt, inzake een commerciële feestdag als Sinterklaas, zeer gewelddadig mensen de mond smoert, met vieze knietjes en denigrerende opmerkingen en deze vreedzame burgers opsluit om de schijnveiligheid te garanderen ofwel mensen te laten focussen op de shopping-time, schrijven we hierbij een Sinterklaasboycot uit.

Misschien heb je er nooit bij stilgestaan of Sinterklaas en de zwarten Pieten enigszins discriminerend zijn voor onze zwarte burgers. Wellicht ervaar je het feest niet als discriminerend maar voor onze zwarte burgers is het wel degelijk discriminatie dan wel provocatie. En op deze manier creëer je een afstand tussen kleine witte kinderen en zwarte kinderen en burgers.

Hoe komt het dat elk kind dat nog aan Sinterklaas doet, bang is voor de Piet ? Vanwege de roe, het kroeshaar of de huidskleur /roet op gezicht ? Je mag het voor jezelf beantwoorden. Los van het schrikbeeld wat gepresenteerd wordt aan de kinderen is het historisch gezien ook een leugen om de pieten te presenteren als donkere mannen met kroeshaar terwijl zij wellicht voorheen witte christenen waren.

Waarom is het Sinterklaasfeest discriminerend ?

Vanwege de positie dat de Sint bekleedt en de Pieten. De witte Sint met een witte baard zit op een witte paard en de pieten mogen het vuile werk doen voor de witte heiligheid hemzelve met geen uitzicht op een eigen (zwarte) paard of wat dan ook. En als het feest zo belangrijk is voor sommigen, waarom hebben we geen zwarte Sint of een zwarte paard of witte Pieten ?

In een tijd waarin vele de tijd van de slavernij, hebben vervangen voor de Holocaust,  is het achterlijke, mensonterende feest dat we kennen als het Sinterklaasfeest niets meer dan een middel om nog jaarlijks het verschil aan te duiden en zogezegd de superioriteit van de blanke tegenover de `inferieure` zwarte te illustreren. Het syndroom van Ota Benga.

En uit sympathie voor mijn pacifistische medeburgers die gewoon zeiden wat ze er van vonden te ondersteunen, wil ik iedereen aansturen en motiveren het Sinterklaasfeest volledig te boycotten in welke bestaande vorm dan ook. Of het nu gaat om pepernoten, chocoladeletters, cadeau’s de hele poespas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.