Geloof, Nieuws

Satan: de grootste verliezer

Al sinds het Intelligente Ontwerp van onze over-over-over-over-over-over-grootvader Adam, hield de Trotse zich vijandig tegenover de mens. Een vorm van trots wat voorkwam uit onwetendheid want de ijdele vond zichzelf superieur omdat deze was ontworpen vanuit vuur en de mens uit as. Uit onwetendheid klom de Trotse in de mond van Adam en kwam er vervolgens aan de andere kant uit, met een opzwellende Trots als gevolg.

Nadat God(swt) Adam had vervolmaakt, blies Hij Zijn Levenslucht in Adam waarop Adam tot leven kwam als eerste mens, als voorbeeld van zijn Affectie, Zijn Vergevingsgezindheid en Zijn Barmhartigheid, waarop God (swt) Zijn Engelen de opdracht gaf om te bukken voor zijn Creatie. Met als gevolg dat alle Engelen bukten behalve de hoogmoedige en trotse Shaytaan wat hem de Hemel kostte.

De trotse duivel was door, in zijn ogen inferieure bestandsdelen van Adam, zo hoogmoedig geworden, dat zijn trots hem dusdanig verblinde van zijn eigen nietigheid, dat deze in zijn tijd zichzelf graag als een god aanschouwde. Waar trots al dan niet toe kan leiden …

Het was dus de trots die de duivel heeft verleid van zijn Hemel, een vorm van trots wat niet paste binnen het gegeven Koninkrijk van God(swt), waarop God(swt) de duivel uit de Hemel gooide. Als antwoord vroeg hij voor zijn overtreding uitstel tot het Dag des Oordeels, maar niet voordat deze zijn object van haat en nijd (Adam en Eva) meesleurde in zijn val, ondanks de Waarschuwingen van God(swt).

En na de val van de duivel, de deceptie van Adam en Eva, de Creatie van de Hemelen en de Aarde, bleef God(swt) de kinderen van Adam herinneren aan hun verplichtingen en verantwoordelijkheden jegens hunzelf en om niet te luisteren naar de boze influisteringen van de Duivel. Want naast de Creatie van het zichtbare, creëerde God(swt) ook de vrije wil, een last die de Hemelen resoluut afwezen in tegenstelling tot de mens die haar draagde als een zegening.

Maar ondanks de vele Profeten, de Boeken of de Wonderen is er niet één boodschapper gestuurd naar de naties of zij betichten hem van valsheid. Van de Thora tot de Qoraan en van de Adam(vzmh) tot Mohammed(vzmh). De duivel heeft hier een groot aandeel in omdat de mens een vrije wil heeft, maar ook omdat de mens zijn hart kan openen of sluiten voor God(swt), alleen met de Welwillendheid van God(swt). Maar net als een oude Sesamdeur kan deze maar een paar keer geopend of gesloten worden, daarna blijft deze geopend(verlicht) of gesloten(verward).

Mensen die dus hun hart volgen en handelen naar hun geloof zullen datgene krijgen, overeenkomstig met wat zij deden en mensen die hun hart in een kluis hebben zitten en naar de duivel luisteren zullen verleid worden met een lege dop en de val kennen die de duivel zich eigen heeft gemaakt.

De duivel probeert mensen te verleiden met pokeren, alcohol en lust. Gokken wordt verpakt als een leuke avond uit totdat je het geld van je vrienden meeneemt en er wrok ontstaat onderling, want the house takes it all. Alcohol drinken is het vervangen van je verstand en je ethische overwegingen en gaat vaak samen met lust en geweld.

Je onthouden van de dingen die God(swt) ons verbood is een zegening en geen vloek ondanks de vercommercialiseerde, herhalende marketingleugens op tv, radio en internet. En doe niet zoals de veredelde sterren zoals een Kaka of een Rihanna want dit zijn je reinste duivels. God(swt) heeft de demonen aanlokkelijk gemaakt voor zij die hen willen volgen, misschien relevant in dit tijdperk van “followers” enzo.

Weet dat de tijd die je hier op tijd doorbrengt onderdeel is van een veel groter plan; een plan van God(swt) om onderscheid te maken tussen de Waarheid en de IJdelheid.

En verzak niet in de vele verzoekingen hier op Aarde, van neppe politieke vertegenwoordiging tot het voorbeeld van hoe een mens zich hoort te gedragen uitgedragen in de massamedia, die in de vorm van een “Dexter” of een “Californication” wordt gepresenteerd als zijnde normaal en uitdagend vergezeld met “het leven is kort” ad.

Al deze verzoekingen zijn een beproeving voor de gelovige mens en een hemel voor de ongelovige. En mocht je beproefd worden met een financieel vermogen, laat diezelfde zegening niet je vloek worden, een vloek die je naar de Hel leid, beste VVD-ers. Zoals zij die beproefd worden met geen financieel vermogen en dus in staat zijn in hun vloek de vruchten van hun zegening te kunnen plukken.

De vele verzoekingen die we tegenwoordig zien van het pokeren/gokken, de neppe politieke vertegenwoordiging, de drank, het goud/geld, de lust heeft als enige functie om jou te weerhouden aan de herdenking van God(swt). Want is het niet God(swt) die je heeft geschapen en je heeft voorzien van intellectuele, overwegende, mentale, lichamelijke en financiële rijkdom?

Weet dat je uiteindelijk niet de trotse en hoogmoedige loser van een duivel de schuld kan geven van je verzoeking, want deze heeft geen kracht over je, behalve de kracht die je hem geeft door de verboden van God(swt) in de wind te slaan.

Wees dus dankbaar en vervang je waan van hoogmoed en trots want we zijn zo nietig…

Laat de afsluiting een voorbeeld zijn van de significantie van de herdenking aan God(swt). Een citaat uit de werken (Masnavi-Ma’navi) van de verlichte Sufi-schrijver Rumi: “O mijn dienaren, zuiver jullie gedachten, want ze zijn mijn verblijfplaats”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.