Nieuws

“Wilders wint verkiezingen en valt Syrië binnen.”

Dit zou zomaar de kop kunnen zijn op 12 September aanstaande als er verkiezingen worden gehouden. Mede door de slechte vertegenwoordiging van volksvertegenwoordigers, het gebrek aan moed om tegen de grote bv’s op te boksen namens de bevolking, het populistisch en opportunistische gedrag en geklier bij de volksvertegenwoordigers onderling enzovoorts, enzovoorts heeft ervoor gezorgd dat een overgrote gedeelte van de telegraaf en andere MSM-lezers zijn gaan kiezen met hun onderbuik in plaats van hun gezond verstand. Een zaak van politiek ongeloof.

De buitengewone politieke bedrijvigheid van Wilders inzake het ondemocratische ESM, heeft ervoor geleid dat we met argusogen de justitiële ontwikkelingen op de voet volgen. De psychologische impact van deze stappen door de (voorheen anti-islam) anti-europese stemming te verwerken in je politieke formule, illustreert maar eens te hoe zwaar opportunistisch en populistisch deze man al dan niet is, vooral door het verwoorden als een actie zonder politieke doorslag. (wat een kul)

De goedscorende anti-europese stemming zal vroeg of laat ook door de andere corrumperende partijen worden opgepikt en worden herhaald aan jou als zijde ijdele beloftes door gewetenloze leugenaars. Als je al onder de indruk was van Rutte met wat popo’s in Kunduz om de papavervelden te exploiteren en de gevechtsvliegtuigen in Libië om deze naar de ondergang te helpen en het goud te annexeren.

Wacht dan maar totdat de progressieve en de politieke verbitterde/ongelovige naar de stembus gaat en de PVV als eerste naar voren schuift, ondanks dat deze niets meer en niets minder is dan een marionet, een stroman die bij het zicht van de eerste hooivorkens zijn biezen pakt en vlucht via de achterkamer. Ja en dan hebben we het echt de poppetjes aan het dansen, want eenmaal verkozen fluit de marionet weer zwaar pro-europees terwijl we dan verwikkeld worden in een oorlog met Syrië wat kan escaleren naar Iran en Rusland en China.

Door de geschiedenis  heen zien we dat de meest radicale en fascistische vertegenwoordigers zijn opgestaan in een tijd van een financiële achteruitgang door de uit de hand lopende oorlogen en door het legitimeren van valutavervalsing. De wakkere lezer beseft temeer dat we vandaag de dag alle nodige ingrediënten in huis hebben om er een hete soep van te trekken/lees shit erg uit de hand te laten lopen door te stemmen met onze onderbuikgevoelens.

Dit geldt natuurlijk alleen voor zij die geloven inspraak of enig effect te hebben op de besluitvorming middels zijn of haar stem.

Een slang kan je misschien wel redden, en vervolgens verzorgen, eten geven en affectie tonen maar vroeg of laat zal deze jou bijten en wellicht zonder enige aanleiding want het zit in zijn natuur.  En zo is het ook met politici, lang voor de daadwerkelijke verkiezingen wordt er los gelobbyt en afspraken gemaakt over het te door te wetten en beleidsmaatregelen. En zo verzakken onze vertegenwoordigers  in een egocentrische toestand en verzanden datgene te doen wat niet alleen onze zielen goed zou doen maar vooral dat van hun eigen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.