De ware reden achter de Arabische verontwaardiging

In de tijd van onze profeet Mohammed (vzmh) ging de spot van ongelovige zo ver dat men het niet kon laten tijdens het gebed in de moskee te verschijnen en te urineren. Tijdens de confrontatie wilde vele Mohammedanen de daad van de ongelovige bestraffen met een onthoofding wat Mohammed (vzmh) ten alle tijde belette. Vandaag de dag wil de SUPERGORE media je doen geloven dat moslims in landen boos zijn om een gare filmpje terwijl hun land(en) wordt bezet door onze koloniserende bedrijven.(Exxon Mobile, BP, Shell) Vandaar dat ik u nog even in het kort laat zien wat de ware reden is achter de verontwaardiging.

Wie is er hier moreel en cultureel achterlijk ?  Zij die demonstreren voor de soevereiniteit van hun landen of wij die onverschilligheid tanken en onszelf als superieuren van onze huidige tijd zien en elke gewelddadige uiting legitimeren onder de noemer “democratie”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.