Over de Salamon Torens

Er zijn vandaag de dag nog steeds mensen die claimen te geloven dat de Twin Towers onder het gewicht van de vliegtuigen met de snelheid van een vallend object in elkaar zijn gestort, zonder het gebruik van explosieven of wat dan ook. Deze beweren gewoon ruwweg dat het 19 haatbaarden zijn geweest die de Salamon gebouwen hebben laten instorten. Dat het maandenlang na heeft zitten branden wordt niet als gegeven naar voren gehaald, noch het dreigend faillissement van de Bush administratie wat als motivatie kan worden aangehaald. Deze mensen bestuderen in al hun oprechtheid de 911 officiële verhaal-ontkenners en zetten deze neer als verdwaalde ufo-believers of doorgedraaide alu-hoedjes. Voor de verfrissing schuiven we dus een oude bekende naar voren.

Een ieder die maar beetje kaas heeft gegeten van het hele 911 gebeuren en niet afhankelijk is met zijn primaire levensbehoeften aan een failliete krant zoals een volkskrant (hallo Jean Wagemans) zal anders praten. We zullen deze omstreden uitspattingen dan ook zien als een laatste spartel beweging van een VK redactie dat alles plaatst en verdedigt zolang er maar een vergoeding tegenover staat. Bitchez please

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.