Vervang je valuta – de zilveren stoelendans

In drie chemtrail -weken is het wereldbeeld van naïeve mensen flink veranderd als het gaat om het vertrouwen in bankiers, de mate van arrogantie en de wijze waarop men tegen de nutteloosheid van banken aankijkt. Is het immers niet dat we welke valuta kunnen hanteren die we willen zonder inflatiecreërend en rente-vragend tussenpersoon met edelmetalen en een virtuele munt voor de internationale handel?

Vertegenwoordigers van het systeem vallen je dan met leuzen als “we hebben jarenlang boven onze stand geleefd en daarom hebben we nu zware schulden” terwijl het duidelijk zijn mag aan de ene kant dat het leeuwendeel van deze schulden gewoon bestaat uit rente. Geld wat er in de plaats niet was om terugbetaald te worden. Een klein voorbeeld: Als je in een systeem maar 100 kilo zilver tot je beschikking hebt en dat leen je uit aan 10 mensen met elk 10 kilo zilver en je vraagt als vergoeding  12 kilo dan weet je al van tevoren dat je nooit alles wat je vraagt terugkrijgt alleen de 100 en niet de additioneel gevraagd 20 kilo. Maar hierdoor creëer je wel onrust en armoede onder leners.

Met op het scorebord nog een zes jaar streak van stijgende werkloosheid, stijgende inflatie een stijgende kloof tussen arm en rijk hebben centrale bankiers in mijn opzicht ernstig gefaald in hun beleid maar dat is slechts een kwestie van perspectief. Want vanuit de 1% gezien hebben centrale bankiers een aardig succesje behaald met de devaluatie van de valuta’s, de implementatie van vrijheidsbeperkende wet en regelgeving en de gewelddadige instandhouding (Libië) van dollar aan de pikzwarte olie.

Sommige denken dat de 1% de 99% vertegenwoordigt maar dat is een grote illusie. De 1% ziet de massa consumenten als puppets waarmee ze verder kunnen baden in hun perverse materiële rijkdom. Zie de 25 biljoen zitten op een eiland terwijl er mensen kapot gaat van de dorst en honger.

Het Cyprus-gebeuren zal hoe dan ook leiden tot een wereldwijde bankrun/pm-rush, daar is geen twijfel over mogelijk in welke vorm dan ook en laat Slovenië de slagroom op de stront vormen. Dit gebeuren zal ervoor zorgen dat het systeem geheeld wordt net als een schotwond. De kogel moet er uit anders kan het je vergiftigen. Vervang de tussenpersoon en schakel over op valuta met echte waarde zoals zilver en/of goud voordat de muziek stopt met spelen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.