Vervang je vertegenwoordigers denken and free your mind

One Comment

  1. Best een mooi betoog behalve het stukje dat ie zegt Religion is a con game, daar kan ik me niet in vinden.

    Ondanks dat ik weet dat machthongerige vele religies hebben geinfiltreerd en hebben misbruikt voor eigen gewin. Zie ISIS nu. Ze zeggen dat ze islamitisch zijn maar ze gedragen zich allesbehalve islamitisch.

    Het proberen te bevredigen van eigen gewin heeft in mijn opzicht te maken met een gebrek aan geloof, religie of moraliteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.