Geloof, Mening

Vervang je homo-haat – Bewapen je met solidariteit en tolerantie

k1873563Ter aanvulling van een artikel wat ik een paar jaar geleden schreef over homoseksualiteit, waarin ik aangaf dat homoseksualiteit dan wel de homoseksuele liefde maar eens vervangen moest worden schrijf ik nu dit artikel voor de verduidelijking. Het artikel had veel los gemaakt bij mijn lezers en dat was duidelijk te merken aan het aantal reacties.

De jaren die volgde begon ik meer te leren over soevereiniteit en vrijheid waardoor ik tot het volgend inzicht kwam. Wie ben ik om jouw leven of jouw manier van leven te dicteren, ook al is mijn standaard voor seksualiteit anders dan dat van jou? Ondanks dat ik homoseksualiteit voor mezelf afkeur kan ik mijn wil niet opleggen aan dat van jou. Jij bent immers vrij en jij kan je geluk zoeken, vinden en uitoefenen op een manier zoals jij dat wilt, zolang dat natuurlijk niet ten koste gaat van de absolute vrijheid van een ander.

“Ja maar de Islam zegt dit en dat”. Dat kan dan nog wel zo zijn maar wat voor ambassadeur van de Islam ben je als je mensen met geweld jouw standaard wilt forceren? Wat voor moslim ben je als homoseksuele mensen in elkaar slaat, treitert of ombrengt? Zijn deze mensen in eerste instantie geen schepsels van God(swt) of heb jij deze mensen gecreëerd? Ik zeg niet dat je beste matties moet worden ofzo maar je kan er wel voor kiezen om je medemens te tolereren ondanks zijn of haar keuzes.

In geloof zit geen dwang en ik ga jou niet controleren, forceren of disrespecteren omdat je bijvoorbeeld kiest om niet aan de Ramadan mee te doen, uit de kast te komen, wel of niet een hoofddoek draagt of ervoor kiest om uit het geloof te stappen. Jij bent immers verantwoordelijk voor je eigen acties net zoals ik dat ben voor mijn acties en er is niemand die de consequenties van jouw acties gaat dragen behalve jijzelf.

Of je nu homo, moslim, hindoe, christen, jood of atheïst bent, je blijft immers mijn broeder of zuster. En ik accepteer, tolereer en respecteer je keuzes en hoop dat vele die dit te lezen krijgen, de wrok en/of angst die ze koesteren voor andersdenkende vervangen met liefde. Want dat is het pad van de Islam: Vrede, geduld en liefde. We zijn hier immers niet “to pass judgement” maar om elkaar te dienen en door elkaar te dienen dienen we God(swt).

Bewapen je dus met solidariteit en tolerantie en lach, het is immers Ramadan. En of de laatste schietpartij in Orlando authentiek is of niet, ga ik nu niet bespreken en laat ik voorlopig in het midden. Ergens bereik je een punt waarop maar weinig dingen je nog kunnen verbazen. Maar als jij de “toren 7” hebt gevonden in de laatste schietpartij, voel je vrij om te reageren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.