V

V has been contributed to a whooping 46 articles.

Recent Posts

Als burger in Nederland ervaart iedereen democratie anders. De een ziet het belijden van zijn of haar religie als democratisch, de ander associeert democratie met de vrije meningsuiting en weer een ander is ronduit ontevreden over de manier hoe de politieke partijen omgaan met zijn stem. Zichtbaar vermoeid en versleten zijn onze vertegenwoordigers in het kabinet die wellicht zwichten vanwege gewetenskwesties. Naast dit voorhanden liggende gegeven kraakt en piept het poldermodel als een versleten en gedateerd systeem en toe aan vervanging.

Veel Nederlanders zijn trots op Nederland als een democratische staat. Zo trots dat ze andere landen die wellicht in een ander daglicht als democratisch kunnen ondergaan bestempelen als dictatoriaal. Zo trots dat ze niet in de gaten hebben dat Nederland helemaal geen democratisch land is sinds de invoering van het poldermodel. Het ochlocratie gehalte van Nederland is gelijk aan dat van Haiti.

Kan je spreken van een democratische regering als de partijen verkozen zijn en de beloftes aan de burgers niet nakomen? Kan je spreken van een volksdemocratie als de meerderheid van de burgers tegen een oorlog is, maar desondanks zonder de toestemming van de Nederlandse burgers toch een oorlog starten? Kan je spreken van een staat waarin het volk regeert, waarbij niemand de verantwoordelijkheid draagt?

Het poldermodel aan vervanging toe.

Het poldermodel is bedacht door Louis de Boland; een Fransman en geïntroduceerd in Nederland door Herman Schaepman en Guillaume Groen van Prinsteren. Het model heeft vele beperkingen als het gaat om het maatschappelijk en algemeen belang. Mede doordat verschillende politieke partijen verkiesbaar zijn en verschillende doelen hebben. Het poldermodel is in de loop der jaren niets meer geworden dan een instrument van de regering om de burgers in een waan te laten. Een instrument om de burgers collectief het zwijgen op te leggen voor vier jaar.

Je kunt niet gelijk spreken van een democratisch land zodra er verkiezingen plaatsvinden. Dat er slechts verkiezingen plaatsvinden is slechts één van de vele criteria. Want je hebt er als burger niets aan als je stem verwaarloosd wordt door een Bos, Balkenende, Hamer, Wilders of een Rutte. Doordat deze onderling in gevecht zijn met haar eigen partij en de oppositie. Hierdoor krijg je een land wat wellicht bekend staat als een democratisch land; een land dat wordt geleid door de burgers maar echter krijg je een land dat wordt geleid door gebrek aan eigen initiatief, door andere landen. Landen die het wellicht niet zo nauw nemen met het algemeen belang en eerder naar eigen belang kijken.

Het poldermodel is destijds in werking gezet door de Koningin en andere bekende staatslieden, omdat er geen andere manier bestond om de stemmen van de burgers te verkrijgen. Tegenwoordig zijn er inmiddels meer dan 8 miljoen DigiD-gebruikers. Dat is de helft van de Nederlandse bevolking. Verwijzend naar het gegeven dat de IT volop kansen biedt om de stemming te meten onder de burgers.

Het grote vooroordeel en de vertekende onwelwillendheid van de politiek om een ander systeem in te voeren is omdat zij, ons, de burgers onwaardig en onkundig achten om een land te runnen. Terwijl ons land het hoogste percentage hoogopgeleiden kent in Europa. De veredelde lieden zul je dus bij de introductie van het  V-model , hun haren van hun hoofd zien trekken, uit angst dat zij hun positie als edellieden zullen inleveren aan de burgers die zij voorheen “naar eer en geweten” dienden.

Het V-model als nieuwe instrument voor de burger.

Het V-model is een systeem waarin elke burger boven de achttien jaar zijn of haar stem kan laten gelden. Via een beveiligd systeem zoals de DigiD kunnen burgers periodiek collectief hun stem laten gelden, of het nu gaat om de aanschaf van defensiemateriaal, het starten van oorlogen of het verbeteren van de sociale maatschappelijke sfeer binnen het land. Het oneindige gekibbel in de 1e en 2e Kamer kan dan eindelijk voorbij zijn. De zogenaamde Kamervragen kunnen dan rechtsreeks, wellicht in een andere formulering, worden beantwoordt door de burgers zodra deze ingelogd zijn in het bovenstaande platform.

De rechten van de 1e en 2e Kamer vloeien dan over op de participerende burgers en dan hebben we het  over drie taken:

  • Controle op regeringsbeleid (recht van enquête)
  • Medewetgever (recht van amendement)
  • Vertegenwoordiging van de bevolking

Het V-model is een empirisch en een realtime-systeem waarin burgers zelf onderwerpen die zij belangrijk achten naar voren kunnen brengen, middels zogenaamde voorstellen. Uiteraard heeft de burger de vrije wil om te participeren of zijn stem te geven aan gemachtigde zoals men dat nu kent. Een criteria wat zeer belangrijk is voor de waarborging van eerlijke stemmingsronde is dat de stemmen open en volledig gepubliceerd worden.

Het V-model dat geïntroduceerd wordt door de redactie van VerVang is een systeem wat een actieve en betrokken maatschappij vergt. Dankzij de ontwikkelingen in communicatie en techniek is het model voor de gemiddelde Nederlandse burger erg toegankelijk. Daarnaast kunnen burgers die een actieve rol spelen in de stemmingsronde in aanmerking komen voor belastingkortingen of vergoedingen. Vergoedingen die nu in een bodemloze put in Den Haag terecht komen, maar dan eerlijk en evenredig verdeeld kunnen worden over de burgers van Nederland.

Dit model zorgt ervoor dat de burgers weer betrokken raken in de dagelijkse gang van zaken, omdat men dan ook daadwerkelijk zichtbaar inspraak kan hebben op actuele onderwerpen. Want wie van mening is dat een aantal vertegenwoordigers beter in staat zijn te oordelen over een aantal onderwerpen, vanwege diens geletterdheid of vaardigheid dan een maatschappij dat collectief zou doen, laat niets meer luchten dan diens onwetendheid en gebrek aan inzicht.

De weg naar het V-model.

Het afgelopen decennia hebben we met afschuw gekeken hoe het kabinet in steeds meer situaties ervoor koos om haar eigen belangen voorop te zetten in plaats van het algemeen belang, het belang van haar burgers. Vertoevend van de financiële middelen vergelijkbaar met de verwerpelijke hebzucht van de bankiers en nauwelijks verteerbaar door de burgers verwerkelijkte onze visie van het V-model.

Democratie voor de burger is een idee gebaseerd op vrijheid van de burgers (isegoria) verachtervolgd met het recht om te beslissen. Verwoed formuleer ik dat de burger zelf actief verbaal moet vechten tegen de verworvenheid van de vijanden van het V-model. Als burger, als volwaardig burger (want dat ben je als je hier woont),  hebben we de plicht onze verantwoordelijkheid te nemen van onze verzakking in het verleden. We kunnen het niet langer verzinken in een vicieuze verzuchting want we hebben niet voor niets een verzorgingsmaatschappij verwezenlijkt.

Verandering is een verademing als het gaat om een verenigd Nederland. Verwoordend verbeeld ik me een verbroederend en vrij Nederland waar de burger via een verbinding van een verfijnd automatiseringssysteem zijn of haar visie van Nederland verduidelijkt. Vertoornd verneem ik dat ondanks onze vermogendheid we onze vertegenwoordigers niet tot de verantwoording roepen als we zien dat 1 op de 10 burgers onder de armoedegrens leeft. Verwijzend naar de cijfers van CBS in de periode tussen 2004 en 2008. En hoe verbaasd en vertwijfeld zien we de gevolgen zich vormen als verachtelijke en verderfelijke gedrag binnen onze maatschappij.

Het V-model  heeft geen vorm van de 1e en 2e Kamer zoals we die tegenwoordig kennen. De huidige samenstelling verdwijnt en de debatten worden voortaan online gevoerd. Iedere burger krijgt dan de verantwoordelijkheid van de Kamers. De verantwoordelijkheid wordt dan evenredig verdeeld over elke burger in Nederland die 18 jaar en ouder is. Door het uitsluiten van de Kamers kunnen we onszelf ongeveer 50 tot 100 miljoen besparen en dit is slechts een ruwe schatting. De huidige rechterlijke instanties blijven onveranderd alleen de wetgevende en uitvoerende machten verschuiven direct naar ons. Verenigd en verbonden vertegenwoordigen we onszelf en verdwalen nimmer te meer in de verduivelde leugens van onze veelverdieners in de Kamers die we onze vertegenwoordigers noemen. Ministers kunnen na een verkiezing door ons wellicht vertrekken of blijven.

Laten we ons gezond verstand gebruiken en investeren in onze toekomst door tijd vrij te maken die je al op internet doorbrengt door even het land te runnen. Want dat is wel wat het systeem vraagt maar ook helemaal niet want je bent pas volledig vrij als je ook de vrijheid hebt om NIET te participeren. Het is slechts de wijze waarop je als burger je leven vervult en belijd, wat betekenis geeft aan je leven als burger.

Willen we echte verandering vergemakkelijken dan is een vernieuwing in de vorm van het V-model een vereiste voor onze vrijheid in Nederland. Vooral vanwege de externe factoren hebben we als land we onze eigen stem nodig en geen vraatzuchtige huichelaars. Mede vanwege de frequentie waarop we met het nieuwe systeem onze stem kunnen uitbrengen, versterkt ons land in het fundament. De stemmingsronden zijn zeer flexibel en zijn geschikt om op een dagelijkse, wekelijks of maandelijks termijn te organiseren. En bij bijzonderheden zoals uitnodigingen van de NAVO krijgen we als burger de brief en dan kan er simpelweg geen onduidelijkheid ontstaan als dit openbaar is. Verder kan het V-model geweldloos ingevoerd worden, en daarnaast bij een hoge mate van starheid, als ondersteund element worden ingevoerd.

Verwacht je weer een verdeeldheid en verachtelijke gedrag van onze vertegenwoordigers, verstuur dit artikel dan door naar je vrienden en verwanten. En verdedig uzelf met verstand, vrede en geloof. En verwacht niets van uw vertegenwoordigers enkel de verraderlijke en verachtelijke verzoeking in een vrij Nederland.

Vervang je psoriasis door een gezonde huid met de zeer gezonde Arganolie. Een aantal studies heeft aangetoond dat Arganolie rijk is aan Vitamine E en andere ingrediënten die de intra-cellulaire oxidatie van de lichaamscellen stimuleren. De olie beschermt het zachte weefsel en herstelt de natuurlijke schoonheid van de huid.

Het is weer een tijdje geleden dat ik met plezier naar Pauw en Witteman heb gekeken. Afgelopen woensdag was Arnold Karskens weer terug uit Jemen met een verhaal wat men liever niet had gehoord. Het is een welbekend gegeven dat het Westen meer kwaad dan goed heeft gedaan met de ondemocratische invasie van Irak en Afghanistan. En beetje bij beetje dringt het tot de naïeveling van een Pauw door.

De heren Pauw en Witteman waren beide zo verbaasd en zo de mond gesnoerd dat men wel even moest overschakelen naar een ander onderwerp. Echt heerlijk om de heren zo te zien afgaan in een onderwerp met zo’n grote omvang. Het werd wel eens tijd dat de heren met de neus op de feiten worden gedrukt.

Want hoe zouden wij het vinden als de Afghanen ons zouden vertellen hoe wij hier in Nederland zou moeten leven?

Hypocrisie in zijn puurste vorm als het gaat om het debat van de dubbele paspoort. De moslims moeten hun paspoort inleveren. Maar hoe komt het toch dat niemand aan Cohen of Halsema vraagt of zij hun Israëlische paspoorts willen inleveren? Het debat over de dubbele paspoort is bij voorbaat gedoemd te mislukken. De reden hiervan is omdat men niet oprecht de problemen van integratie wilt aanpakken.

De mensen die een dubbele paspoort hebben, willen niets anders dan rustig hun leventje leven en wellicht later vertrekken naar het land van herkomst. Wilt de politiek echt verandering brengen in het hele dubbele paspoort kwestie. Dan is het een kwestie van een consequent handelen. Het is dan echt krom om Nederlanders met een Israëlische achtergrond wel te gelaten genieten van de dubbele paspoort.

Er is niets mis met gelijkheid maar dan wel voor allen.

Hoe is het toch mogelijk dat een volk te midden in de Arabische wereld zoals Israel zo kan floreren zoals alleen zij dat kan doen? De nederzettingen blijven ondanks de sancties van de VN gewoon bestaan en er worden scholen, stadions en gebouwen neergezet. Daarnaast lijkt Israel met de jaren groter en groter te worden. Zouden ze hun buren wel netjes behandelen in die zin dat het land ook wordt gekocht en niet dat een generatie Palestijnen haar olijfbomen, haar waterbronnen en  haar heiligdommen achter Israëlisch prikkeldraad ziet verdwijnen?

Terug in Nederland zien we de Israëlische beweging zich illustreren als volgt. De redactie van de Volkskrant blundert met haar eenzijdige beeldvorming van de Gaza-oorlog, door een brief van dhr. Benzakour niet te plaatsen.

Zie hieronder de brief zoals ingestuurd aan de Volkskrant.

Even de feiten. Gedurende de Gaza-oorlog zijn in drie weken tijd 1400 Palestijnen gedood (waaronder 700 burgers en 450 kinderen), plus nog eens ruim 6000 verminkten en gewonden. Aan Israëlische kant sneuvelden 13 soldaten. Let op het verschil.

Dit bloedbad – dat mondjesmaat doordrong tot de pers omdat Israël geen journalisten toeliet tot Gaza – leidde wereldwijd tot verbijstering en afschuw. Op het internet circuleren foto’s en filmpjes van Gaza-wijken die elke horrorfilm naar de kroon steken. Tot op de dag van vandaag sopt de Gaza-grond van het bloed. De VN sprak over een ‘humanitaire ramp van ongekende omvang’ en liet voor het eerst, na onderzoek, de term ‘oorlogsmisdaden’ vallen.

Wat toont het Volkskrant Magazine in haar themanummer ‘2009 in beeld’ over de Gaza-oorlog? We zien een dubbelpagina foto van een ‘Libanese raket’ die het Israëlische luchtruim verlicht, we zien op een dubbelpagina op een grote foto hoe Israëlische militairen rouwen om een gesneuvelde soldaat. That’s it.

En dan dit, het onderschrift bij die raket uit Libanon luidt: ‘De explosies die volgen zetten de nachtelijke hemel tot in de wijde omtrek in lichterlaaie.’

Een grove fout. Wie goed kijkt naar die foto, ziet hoe een regen van fosforbommen worden afgeschoten bovenop Gazastad, waar een onbewapende burgerbevolking zich verschuilt in een van de meest dichtbevolkte stukjes aarde.

En dan de Afghanistan oorlog. Grootschalige bombardementen en raketbeschietingen hebben het land tot op het bot geruïneerd, miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen en er zijn vele duizenden burgerslachtoffers gevallen. Afgelopen weekend nog werden in Kunar tien burgers gedood, waaronder 8 scholieren, door Westerse munitie.

Wat laat het Volkskrant Magazine zien van deze oorlog? 2 paginagrote foto’s van een en dezelfde Amerikaanse soldaat die heroïsch sneuvelde – met naam en toenaam.

Adembenemende kwaliteitsjournalistiek. Op naar een gelukkig 2010.

Bron: Maroc.nl

De redactie van de Volkskrant is eerder geneigd waarde toe te kennen aan wat ze al denken of menen te weten. Daardoor let men vooral op feiten die hun bestaande kennis ondersteunen en laten andere feiten die niet stroken met hun kennis links liggen. Dit is heel menselijk maar een open houding voor een krant als de Volkskrant is een soort van heilige graal anders gaat het zoals nu ten koste van de geloofwaardigheid van de komende nieuwsberichten en de oude.

En los van al het gene wat zijn oorsprong kent van de Israëlische propagandamachine, de werkelijkheid voor de buren van Israël is hard en nietsontziend. Want ondanks alle maatschappelijke problemen van Palestina is Israël niet bereid de toegang te verlenen aan maatschappelijke werkers, mensen van de Rode Kruis etc.

Elke poging van het Westen om Palestina omhoog te helpen wordt door Israël snel voorkomen of vertraagd. Daarnaast zie je de gevolgen van de propagandamachine zich vertalen binnen Nederland. De alom uitgesproken steun voor de Palestijnse bevolking van de Gazastrook zoekt haar levensgeluk aan pokertafels en gameconsoles.

Als Godvrezend persoon wens ik het meest omstreden volk niets dan goeds toe en vraag Allah ze niets meer te geven dan ze verdienen. Of dat nu in de vorm is van hectare “promised” grond of de eeuwige verdoemenis in de diepste dallen van de Hel (El Wiel), vanwege de brute massamoord op honderdduizenden Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen. Dat weet alleen Hij.

Voorlopig lijkt het erop dat de hebzucht van Israël naar meer land nog niet is verzadigd.

[ad#co-3]

President Obama van de VS wil circa vijftig gedetineerden die nu nog verblijven in het omstreden gevangenkamp Guantanamo, voor onbepaalde tijd vast blijven houden. We hebben het hier over mensen die willekeurig uit een land zijn geplukt, zonder enige vorm van bewijs of wat dan ook. Deze mensen zitten al bijna een decennia opgesloten in een kamp onder inhumane omstandigheden. Wat betreft de behandeling van gevangenen kunnen de gewelddadige Amerikanen nog veel leren van de godvrezende Iraniërs.

Hij zei in een interview dat een deel van de 240 gevangenen over te zullen brengen naar gevangenissen in de Verenigde Staten. Hij benadrukte nooit gevangenen te zullen vrijlaten die een bedreiging vormen voor de Amerikaanse veiligheid.

Deze terreurverdachten gelden als te gevaarlijk om te worden vrijgelaten, maar het is om uiteenlopende redenen ook vrijwel onmogelijk om hen te berechten. Hoe zit het met je rechten als verdachte in Amerika? Goed zou je denken, maar Guantanamo valt niet binnen de VS en dus ook niet binnen het rechtsysteem. Dat was de troef(Patriot Act) van Bush om de gevangenen al zo lang vast te houden.

Zal Obama toch nog zijn belofte houden of is dit het keerpunt waarop Obama zijn ware aard laat zien en onder allerlei false flags een ander gebied gaat bezetten zoals Iran? Het ligt vlakbij de huidige bezette gebieden en het zou strategisch geen verkeerde zet als het natuurlijk je doel is om zoveel mogelijk land te bezetten. Want het zijn toch allemaal maar mensen met middeleeuwse tradities en ze hebben geen besef of benul wat ze met zo’n vruchtbare grond moeten.

[ad#co-3]

Deze week kwam naar buiten dat ABN Amro leveranciers in 2008 dwong korting te geven over reeds geleverde diensten. Betaalden zij geen geld terug, dan kwamen ze op een zwart lijst te staan en werden contracten niet verlengd.

De wijze waarop ABN Amro kortingen heeft afgedwongen bij dienstverleners zoals schoonmaakbedrijven, levert boze reacties op bij MKB-Nederland en het CDA. Beide pleiten voor ingrijpen door mededingingsautoriteit NMa.

‘Dit is echt een schandalige manier van zakendoen’, aldus Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland. ‘Als de NMa met de huidige wet in de hand niets kan doen tegen het terugvragen van gemaakte omzetten, dan moet de wet worden aangepast.’

Vooral de verdediging van ABN Amro dat de leveranciers uit vrije wil deelnamen aan de onderhandelingen, maakt Hermans boos. ‘Bedrijven hebben altijd een keus. Ze kunnen kiezen om te sterven of zich aan te passen. Nee, dit kan echt niet door de beugel.’

Is dit voor u de druppel? Klik hier voor de overstapservice.

[ad#co-3]