Category: Nieuws

Recent Posts

Onze minister-president Jan Pieter Balkenende is misschien wel de  Balkenende achter tralies. gevaarlijkste persoon van Nederland. Hij is een terrorist, meer specifiek is hij christen terrorist, en hij neemt deel aan oorlogsmisdaden, massamoord, hoogverraad, genocide en natuurlijk terrorisme. Terrorisme is: het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

‘Bevrijding’ was een ideologisch motief. ‘Democratie’ was ook een ideologisch motief en ‘vrouwen rechten’. Bij veel van Balkenende zijn christenvrienden in de politiek, komt de vrouw niet verder dan het aanrecht. Sommige christelijke partijen menen zelfs dat vrouwen geen recht hebben op een volwaardige functie in het partijbestuur. Die mensen sturen nu bommen, granaten en Nederlandse militairen naar Afghanistan om daar in het belang van vrouwenrechten de boel plat te bombarderen. Ook dragen die mensen bij aan het politieke draagvlak voor de wederrechtelijke oorlog in Irak en de daar gepleegde genocide.

Dat is de waarheid over Balkenende, enden zijnen. De rest van de waarheid over hen is dat er proactief werk gemaakt wordt om hen alle middelen rechtens voor hun misdaden in de gevangenis te krijgen. Zoals dat betaamt bij misdadigers. De strafwet is er voor iedereen, ook voor Balkenende. De aangiften tegen Balkenende, vooral die van juni 2009, liegt er niet om. Dat is een aangifte waarmee Balkenende en de zijnen pardoes van het bed gelicht worden kunnen. De aangiften betreffen immers genocide. De genocide is bewezen. Des te meer tijd verstrijkt des te overweldiger het bewijs is. De SS van vandaag heet Blackwater of Xe. Het beroept zich er op een christelijke organisatie te zijn en garant te staan voor de Amerikaanse veiligheid.

Balkenende wist of althans kon weten dat het heel erg fout kon gaan allemaal omdat het Handvest van de Verenigde Naties niet gerespecteerd werd. Aan de oorlog tegen Irak ging geen resolutie van de VN Veiligheids Raad vooraf en als de redactie van VerVang het nog goed herinnert, is er zelfs een resolutie waarin de VS als bezetter wordt gekwalificeerd. Feitelijk doet dat laatste er niet toe. Ook zonder resolutie van de VN Veiligheidsraad kan en mag gezegd worden dat de oorlog in Irak illegaal is omdat de plegers van die oorlog daarbij wapens gebruikt hebben die naar de aard en in de omvang gebruikt, genocide voorspellen en feitelijk ook opleveren.

Iedereen in de internationale betrekkingen heeft er weet van dat verarmd uranium net zo giftig is als kernafval en dat contact met dat spul grote kans geeft op geboorte afwijkingen en/of kanker en/of andere ellende. Dat staat in kamer stukken genoteerd. Dus een slam dunk case voor elke officier van justitie. Het toeval wil dat de nationale en internationale wetgever het een goed idee heeft gevonden het de officier van justitie eenvoudig te maken bij het vervolgen van zo’n internationaal misdrijf als genocide.

De nationale en internationale wetgevers hebben verzorgd dat politici bij het plegen van genocide geen enkele wettelijke of enig andere immuniteit genieten. De verdachten voornoemd, Jan Pieter Balkenende & co, kunnen op gebruikelijke wijze door politie en justitie in hechtenis genomen worden. Voorarrest heet het dan, de kans dat ze daar dan niet meer uitkomen is niet klein. Misschien wel meer dan 100%.

Bronnen:

Iraq Body Count telt 1.255.026 doden

Vermoedelijk 3 miljoen+ doden

[ad#co-3]

JERUZALEM – De Israëlische oud-premier Ehud Olmert is officieel aangeklaagd wegens corruptie. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) zondag bekendgemaakt.

Olmert trad vorig jaar af in verband met beschuldigingen van frauduleuze praktijken. Hij heeft altijd ontkend.

De ex-premier wordt beschuldigd van fraude, misbruik van vertrouwen en het niet opgeven van bepaalde inkomsten, aldus het OM.

Olmert zou onder meer contant geld hebben aangenomen van een Amerikaanse zakenman en gunsten hebben verleend aan een voormalig zakenpartner. Ook zou hij vliegtickets dubbel hebben gedeclareerd.

Het verhaal van een blanke man die zijn geloof had verloren en uit bitterheid de halve wereld besmet met zijn visie van de wereld. Het verlies van zijn dochter Anne Elizabeth Darwin (1841 – 1851) was een zware slag voor Charles Darwin. Vanwege haar dood raakte hij verbitterd en werd ongelovig of anders gezegd agnost.

Door zijn ongeloof begon hij de wereld heel anders te bekijken. Hij was ervan overtuigd dat de mens geëvolueerd was uit de aap. Dat zijn voorouders dus apen waren en dat het leven een vorm van strijd was. Want hij was er zelf van overtuigd dat de ontwikkeling van levende wezens af hangt van de strijd van het bestaan. De sterken winnen en overleven en de zwakken sterven uit. Deze strijd om het bestaan gold ook voor de mens. Naast zijn racisme, bood het werk van Thomas Malthus “Een essay over het principe van de bevolking” een bron van inspiratie voor de Engelse naturalist.

Door het verspreidden van deze valse ideeën die de individuen naar meedogenloosheid en wreedheid leidden, moest de mensheid het in de 20ste eeuw duur vergelden; denk aan het fascisme, socialisme en het nazisme. Adolf Hitler geïnspireerd door het werk van Darwin richtte zich op tot het creeëren van een gehele nieuwe raciale hiërarchie (Ubermensch) met alle gevolgen van dien.

Het Darwinisme is de verborgen wortel van het terrorisme, dat de wereld al eeuwenlang teistert, zonder dat we het weten. Want het is deze ideologie dat geweld en conflict als iets natuurlijks ziet. Verder kan je ook vaststellen dat mensen die terroristische handelingen plegen in de naam van een godsdienst geen echte gelovigen zijn. Het zijn echte Sociaal-Darwinisten en geen oprechte gelovigen ondanks de mantel van godsdienst.

Het is niet meer dan normaal dat de evolutietheorie van Darwin in verband wordt gebracht met de gewelddadige ideologieën van de afgelopen eeuw. Darwin zag de blanke als verder ontwikkeld dan de zwarte. In zijn boek “The descent of man” wat hij na The origin of spieces uitgaf, sprak hij openlijk over zijn superioriteitsgevoel. Hij beschouwde de zwarte mensen gelijk aan gorilla’s, en dat zij op den duur uitgeroeid of vervangen zouden worden. En hij zei “in de nabije toekomst, zullen de beschaafde rassen van de mens zeker de primitieve rassen over de wereld uitroeien en vervangen.” Deze onzinnige ideeën vormde vervolgens de “wetenschappelijke basis” voor het racisme.

Wetenschappers hechten veel waarde aan de oppervlakkige overeenkomsten, tussen mens en aap. Behalve deze overeenkomsten kan men niet zeggen dat de aap dichter bij de mens staat dan een ander dier. Sterker nog; als het men het intelligentieniveau beschouwt als criterium, dan is de honingbij, dichter bij de mens en in sommige aspecten zelfs superieur. Een aap blijft een aap en verschilt wat bewustzijnsniveau niet van een paard of een hond. De mens is een bewust wezen met een sterke wil, denk-, spreek-, beslis- en oordeelsvermogen.

En vanwege het gebrek aan concreet bewijs om het denkbeeld van de aapmens te ondersteunen, een denkbeeld dat voortdurend door de media en de evolutionistische academische kringen wordt meegegeven. Maar de wetenschappers laten zich hierdoor niet tegenhouden, nee hoor. Waarom op zoek gaan naar de missing link, als je er ook een kan maken. De Piltdown mens is een voorbeeld van deze methode. Een kaak van een orang-oetan en een menselijke schedel!! En laten we de Nebraska-mens niet vergeten. Niets meer dan een tand van een uitgestorven varken.

Ten einde raad begonnen de evolutionisten te zoeken naar levende overgangsschakels, een van de wreedste hiervan is het verhaalvan de pygmee Ota Benga. Deze werd namelijk door een onderzoeker in Congo gevangen genomen. Hij had een vrouw en kinderen en geketend en opgesloten in een kooi, zoals een beest, werd hij naar de VS meegenomen, waar de wetenschappers hem aan het publiek toonden in de St. Louis World Fair, tezamen met allerlei soorten apen en zij introduceerden hem als ‘de overgangsschakel die het dichtst bij de mens staat’. Na jarenlang gevangenschap en een behandeling als een beest, pleegde Ota Benga uiteindelijk zelfmoord.

De evolutietheorie probeert geen verklaring te geven over het ontstaan van het leven. Het probeert alleen enigszins de opeenvolgende stadia te verklaren. Want wetenschap zonder geloof/geweten is de zelfmoord van de ziel.

Abiogenese daarentegen is de wetenschap die zich bezighoudt met de oorsprong van het leven. Een charlatan van een Stanley Miller heeft in het verleden gefraudeert met onderzoeken door de oorspronkelijk oersoep aan te passen met ammoniak. Uit het onderzoek zijn vervolgens alleen evenredige linksdraaiend aminozuren als rechtsdraaiend. En dit allemaal om te bewijzen dat de Big Bang een puur toevallige gebeurtenis is geweest.

Hoe verdwaald kan je zijn om alle tekenen van God te ontkennen?

De werkelijkheid is helder en duidelijk. Al het leven is het resultaat van een volmaakt ontwerp van een superieure schepping. Die Schepper is Allah. Een andere uitleg van het ontstaan van leven spreekt zichzelf automatisch tegen en doet de principes van de redelijkheid geweld aan.

Toestand ongelovige

Zij hebben harten, waarmee zij niet begrijpen, zij hebben ogen waarmee zij niet zien en zij hebben oren waarmee zij niet horen. Zij zijn als vee, nee nog erger dan dat, zij zijn de achtelozen! (Soera al-Araf:179)

Op de Dag dat Hij jullie zal roepen en jullie zullen antwoorden met lofprijzing

en gehoorzaamheid en jullie zullen denken dat jullie (in deze wereld) maar een

korte tijd hebben verbleven! (Soera Al-Isra:52)


Hij zal zeggen: “Hoeveel jaren zijn jullie op aarde gebleven?” Zij zullen zeggen:

“Wij bleven een dag of een deel van een dag. Vraag het aan degenen die

het bijhielden.” Hij zal zeggen: “Jullie zijn slechts kort gebleven – als jullie dat

maar wisten!

(Soera Al-Moeminoen:112-4)

Optimistische vrouwen hebben minder kans op hartproblemen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Voor het onderzoek werden 100.000 vrouwen tussen de 50 en 79 jaar, zonder kanker of hart- en vaatziekten gevolgd. Daaruit bleek dat de optimistische vrouwen 9 procent minder kans hebben op hartproblemen.

En dat niet alleen. Ook lopen ze minder risico om te sterven aan diabetes, hoge bloeddruk of een te hoog cholesterol. Verder bleken optimisten minder last te hebben van depressieve gevoelens, rookten ze minder en hadden ze een lager bmi.

Vrouwen die cynisch zijn, blijken meer kans te hebben om vroeg te sterven.

[ad#co-3]

Het Rotterdams college verbreekt de banden met de moslimfilosoof Tariq Ramadan.

De reden van de breuk is dat Ramadan wekelijks een discussieprogramma presenteert op de Iraanse zender Press TV, die wordt gefinancierd door het regime in Teheran.

Als gasthoogleraar identiteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseur van de gemeente Rotterdam lag Ramadan regelmatig onder vuur. Oppositiepartijen Leefbaar Rotterdam en SP zijn al sinds zijn aantreden fel tegenstander van de islamoloog.

update: 20.03

Ramadan klaagt Rotterdam aan.

Ramadan vindt dat zijn ”eer en waardigheid zijn aangetast. Je kan iemand niet zo behandelen”. ”Naïef en simplistisch”, noemde de islamoloog de veronderstelling dat hij het Iraanse regime zou steunen door mee te werken aan een Iraanse nieuwszender. Hij verwijt Rotterdam in dat opzicht zwart-witdenken.

Wie werkt voor een Iraanse tv-zender steunt daarmee niet het bewind van dat land. Nederland drijft ook handel met Iran. Maar daar willen de partijleden van Leefbaar Nederland, Groenlinks, SP en de VVD niets van weten.

In een open brief aan NRC Handelsblad , legt Ramadan vandaag opnieuw uit dat hij op geen enkele manier is gelieerd aan het Iraanse regime.

[ad#co-3]

De Amerikaanse president Barack Obama heeft maandag gewaarschuwd dat de problemen in Afghanistan en Irak nog lang niet zijn opgelost. Hij zei dat tijdens een toespraak voor een groep Obama op oorlogpad. oorlogsveteranen in de stad Phoenix.

Obama ziet geen vooruitgang of snelle oplossing voor de bezette gebieden in Afghanistan. Met elke extra zending manschappen groeit het aantal aanhangers van het Taliban-regime. De Afghaanse bevolking dat zich voordoet als de Taliban ervaart de bezetters als gewelddadig en onrechtvaardig. Volgens woordvoerders zullen de aanhangers met alle mogelijke middelen de verkiezingen te verhinderen.

De reden hierachter is dat de Taliban niet wenst dergelijke systemen over te nemen van het Westen. Het gaat dan niet om de democratisch stelsel, maar de beperkte verkiezingslijst, de verkorte campagne en de OORLOG.

[ad#co-3]

“In een uitgelekte brief blijkt de bezorgdheid van neurologen over 25 doden in Amerika. De brief komt van de Health Protection Agency.”

Het schijnt dat het Mexicaanse griep vaccin het zenuwstelsel kan aantasten, zeggen de neurologen. In de brief staat dat neurologen alert moeten zijn op een toename van de aandoening Guillain-Barre Syndroom (GBS), wat veroorzaakt kan worden door het vaccin. Vervang vraagt zich af waarom het openbaar publiek er niets van weet.

Het vaccineren tegen de Mexicaanse griep is al begonnen. Iedereen heeft recht om te weten of er risico’s zijn op bijwerkingen.

update: 20-08-2009

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat Tamiflu helpt om ernstige complicaties van de Mexicaanse griep te voorkomen.

Bovendien valt er heel wat aan te merken op de studieresultaten die deskundigen en de overheid aanhalen om het gebruik van Tamiflu te adviseren.

Dat schrijft arts-epidemioloog Luc Bonneux van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI/KNAW) donderdag op de website van het Nederlands Tijschrift voor Geneeskunde.

[ad#co-3]