JERUZALEM – De Israëlische oud-premier Ehud Olmert is officieel aangeklaagd wegens corruptie. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) zondag bekendgemaakt.

Olmert trad vorig jaar af in verband met beschuldigingen van frauduleuze praktijken. Hij heeft altijd ontkend.

De ex-premier wordt beschuldigd van fraude, misbruik van vertrouwen en het niet opgeven van bepaalde inkomsten, aldus het OM.

Olmert zou onder meer contant geld hebben aangenomen van een Amerikaanse zakenman en gunsten hebben verleend aan een voormalig zakenpartner. Ook zou hij vliegtickets dubbel hebben gedeclareerd.

Het verhaal van een blanke man die zijn geloof had verloren en uit bitterheid de halve wereld besmet met zijn visie van de wereld. Het verlies van zijn dochter Anne Elizabeth Darwin (1841 – 1851) was een zware slag voor Charles Darwin. Vanwege haar dood raakte hij verbitterd en werd ongelovig of anders gezegd agnost.

Door zijn ongeloof begon hij de wereld heel anders te bekijken. Hij was ervan overtuigd dat de mens geëvolueerd was uit de aap. Dat zijn voorouders dus apen waren en dat het leven een vorm van strijd was. Want hij was er zelf van overtuigd dat de ontwikkeling van levende wezens af hangt van de strijd van het bestaan. De sterken winnen en overleven en de zwakken sterven uit. Deze strijd om het bestaan gold ook voor de mens. Naast zijn racisme, bood het werk van Thomas Malthus “Een essay over het principe van de bevolking” een bron van inspiratie voor de Engelse naturalist.

Door het verspreidden van deze valse ideeën die de individuen naar meedogenloosheid en wreedheid leidden, moest de mensheid het in de 20ste eeuw duur vergelden; denk aan het fascisme, socialisme en het nazisme. Adolf Hitler geïnspireerd door het werk van Darwin richtte zich op tot het creeëren van een gehele nieuwe raciale hiërarchie (Ubermensch) met alle gevolgen van dien.

Het Darwinisme is de verborgen wortel van het terrorisme, dat de wereld al eeuwenlang teistert, zonder dat we het weten. Want het is deze ideologie dat geweld en conflict als iets natuurlijks ziet. Verder kan je ook vaststellen dat mensen die terroristische handelingen plegen in de naam van een godsdienst geen echte gelovigen zijn. Het zijn echte Sociaal-Darwinisten en geen oprechte gelovigen ondanks de mantel van godsdienst.

Het is niet meer dan normaal dat de evolutietheorie van Darwin in verband wordt gebracht met de gewelddadige ideologieën van de afgelopen eeuw. Darwin zag de blanke als verder ontwikkeld dan de zwarte. In zijn boek “The descent of man” wat hij na The origin of spieces uitgaf, sprak hij openlijk over zijn superioriteitsgevoel. Hij beschouwde de zwarte mensen gelijk aan gorilla’s, en dat zij op den duur uitgeroeid of vervangen zouden worden. En hij zei “in de nabije toekomst, zullen de beschaafde rassen van de mens zeker de primitieve rassen over de wereld uitroeien en vervangen.” Deze onzinnige ideeën vormde vervolgens de “wetenschappelijke basis” voor het racisme.

Wetenschappers hechten veel waarde aan de oppervlakkige overeenkomsten, tussen mens en aap. Behalve deze overeenkomsten kan men niet zeggen dat de aap dichter bij de mens staat dan een ander dier. Sterker nog; als het men het intelligentieniveau beschouwt als criterium, dan is de honingbij, dichter bij de mens en in sommige aspecten zelfs superieur. Een aap blijft een aap en verschilt wat bewustzijnsniveau niet van een paard of een hond. De mens is een bewust wezen met een sterke wil, denk-, spreek-, beslis- en oordeelsvermogen.

En vanwege het gebrek aan concreet bewijs om het denkbeeld van de aapmens te ondersteunen, een denkbeeld dat voortdurend door de media en de evolutionistische academische kringen wordt meegegeven. Maar de wetenschappers laten zich hierdoor niet tegenhouden, nee hoor. Waarom op zoek gaan naar de missing link, als je er ook een kan maken. De Piltdown mens is een voorbeeld van deze methode. Een kaak van een orang-oetan en een menselijke schedel!! En laten we de Nebraska-mens niet vergeten. Niets meer dan een tand van een uitgestorven varken.

Ten einde raad begonnen de evolutionisten te zoeken naar levende overgangsschakels, een van de wreedste hiervan is het verhaalvan de pygmee Ota Benga. Deze werd namelijk door een onderzoeker in Congo gevangen genomen. Hij had een vrouw en kinderen en geketend en opgesloten in een kooi, zoals een beest, werd hij naar de VS meegenomen, waar de wetenschappers hem aan het publiek toonden in de St. Louis World Fair, tezamen met allerlei soorten apen en zij introduceerden hem als ‘de overgangsschakel die het dichtst bij de mens staat’. Na jarenlang gevangenschap en een behandeling als een beest, pleegde Ota Benga uiteindelijk zelfmoord.

De evolutietheorie probeert geen verklaring te geven over het ontstaan van het leven. Het probeert alleen enigszins de opeenvolgende stadia te verklaren. Want wetenschap zonder geloof/geweten is de zelfmoord van de ziel.

Abiogenese daarentegen is de wetenschap die zich bezighoudt met de oorsprong van het leven. Een charlatan van een Stanley Miller heeft in het verleden gefraudeert met onderzoeken door de oorspronkelijk oersoep aan te passen met ammoniak. Uit het onderzoek zijn vervolgens alleen evenredige linksdraaiend aminozuren als rechtsdraaiend. En dit allemaal om te bewijzen dat de Big Bang een puur toevallige gebeurtenis is geweest.

Hoe verdwaald kan je zijn om alle tekenen van God te ontkennen?

De werkelijkheid is helder en duidelijk. Al het leven is het resultaat van een volmaakt ontwerp van een superieure schepping. Die Schepper is Allah. Een andere uitleg van het ontstaan van leven spreekt zichzelf automatisch tegen en doet de principes van de redelijkheid geweld aan.

Toestand ongelovige

Zij hebben harten, waarmee zij niet begrijpen, zij hebben ogen waarmee zij niet zien en zij hebben oren waarmee zij niet horen. Zij zijn als vee, nee nog erger dan dat, zij zijn de achtelozen! (Soera al-Araf:179)

Op de Dag dat Hij jullie zal roepen en jullie zullen antwoorden met lofprijzing

en gehoorzaamheid en jullie zullen denken dat jullie (in deze wereld) maar een

korte tijd hebben verbleven! (Soera Al-Isra:52)


Hij zal zeggen: “Hoeveel jaren zijn jullie op aarde gebleven?” Zij zullen zeggen:

“Wij bleven een dag of een deel van een dag. Vraag het aan degenen die

het bijhielden.” Hij zal zeggen: “Jullie zijn slechts kort gebleven – als jullie dat

maar wisten!

(Soera Al-Moeminoen:112-4)

De Nederlander klaagt altijd over alles. De trein komt niet op tijd, de lonen gaan niet omhoog, een verbod op de rookcafe’s en ga zo maar door. Wat maakt een Nederlander zo Nederlands? Komt het door de dingen we eten of niet eten? Haring, kaas en geen varkensvlees of alcohol of juist wel alcohol en varkensvlees en geen haring en kaas. Komt het door het klimaat in Nederland. Erg wisselvallig en veel regen.

Komt het door de diversiteit aan volkeren die leven in Nederland? Of komt het door die heerlijke schijnheiligheid van onze regering? Schijnheilig als het gaat om de aankoop van defensiemateriaal ter waarde van 6 miljard terwijl “onze jongens” toch bezig zijn met de wederbouw in het Midden-Oosten. Of komt het door het onrecht van onze zogenaamde rechtsysteem om met geweld onze “visie van vrijheid” te op te leggen aan andere landen? Landen die we ervaren als extreem door te luisteren naar naieve oorlogzuchtige wapngenoten zoals de VS, ervaren ons vreemd genoeg ook als extreem. Hoe zou dat komen? Is de Nederlander zo ongelovig, zo onrechtvaardig voor zijn naaste? En hoe zit het met de soevereneititeit van deze landen? De vredesmissie is niets meer dan een moderne kolonisatie van gebieden om vervolgens in het geheim de bevolking systematisch te onderdrukken, en als minderwaardig te behandelen en uit te moorden.

Naarmate de Nederlander daalt in een diep dal van het hedonisme, groeit het aantal aanhangers van het materialisme en stijgt het gebrek aan zelfrespect en het respect naar anderen.

De regering heeft veel geluk dat de Nederlander in deze tijd een relatief korte termijngeheugen heeft. Zou al die elektronica er iets mee te maken? Maar aan de andere kant is het veel moeilijker voor regeringen om bepaalde zaken in de doofpot te stoppen vanwege de transparantie dat de technologie hedendaags bied. Wat echter veel belangrijker wordt is het rigoreus filteren van al deze overdaad van informatie. En dan hebben we het nog niet over de bewuste manipulatie van de gegevens voor het rechtvaardigen van allerlei wandaden.

Het woord vredesmissie is niet meer dan een eufemisme dat door onze nummer 1 kneusje Balkenende wordt gebruikt om de coalitie en de Nederlander tevreden te houden. En om de schijn hoog te houden voor de bevolking. Heb je bij een vredesmissie 2 Joint Strike Fighters ter waarde van 6 miljard nodig? Zoveel geld heeft de regering dus blijkbaar over om de mensen in het Midden-Oosten te helpen met de wederbouw. Kan men nog barmhartiger zijn? Hoe wil men de JSF gaan gebruiken om het land weder op te bouwen? Door extra snel met de straaljagers voedelpakketen te sturen of door heel snel een vatje haring te sturen met de vliegtuigen? Een leuk speeltje voor onze Jack de Vries, niets meer en niets minder.

Wat moet de Nederlander met een JSF als een groot deel van de bevolking geen geld heeft om te eten? Voedelselbanken die echt leeglopen, de grote werkloosheid en het aantal zelfmoordincidenten. Laten we het van de positieve kant bekijken want door aanschaf van die JSF kunnen veel mensen weer aan het werk gezet worden. Lijkt me ook een koud kunstje met een investering van 6 miljard. Wat zijn het toch een stelletjes kneusjes daar in de 2e Kamer. De CDA vind het een goed initiatief. Nogal tegenstrijdig voor een christelijke partij om even 6 miljard te spenderen aan defensiemateriaal, laten we het oorlogwapens noemen, in tijden van een economische teruggang. Of hoeven we van het CDA niets meer te verwachten? Is het niet de door dezelfde soort investeringen waaraan de VS een fenomenale schuld heeft opgebouwd. Oorlog voeren is niet weggelegd voor de armen.

Na de 1ste Wereldoorlog is het Midden-Oosten in handen gekomen van het Westen. De zionistische blanke man heeft het grondgebied netjes verdeeld in stukjes en heeft een pion gezet op ieder stukje. Deze pionnen waren ondemocratisch, gewelddadig, wreed en sommigen zitten er nog steeds.

Dat ze dictatoriaal waren en hun eigen volk onderdrukten kon het Westen aan zijn reet roesten. Zolang de olie bleef vloeien, was er geen vuiltje aan de lucht.

Totdat er een aantal moslims in opstand kwamen tegen dit onrecht. Het onrecht om zonder bewijzen of wat dan ook onrechtmatig een land te bezetten en diens bevolking structureel uit te moorden voor het zwarte goud. Mag God de onrechtvaardige geven wat ze toekomt.

Het geweld dat werd gebruikt door groeperingen tegen de gewelddadige bezetter is volledig gerechtvaardigd.  Maar wat verwacht je anders van de getergde burgers, in door een buitenlandse macht geterroriseerde, bezet land?

De toestand rond 11 september heeft meer mensen doen inzien wat voor corrupte en hypocriete regering er nu aan de macht is in de VS. Het instorten van een toren 7 is voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. De overheidsinstanties staan bekend om het “stagen” van bepaalde gebeurtenissen om zodoende de situatie naar hun hand te trekken. Bush kon natuurlijk niet zomaar Afghanistan binnenvallen; Hij had natuurlijk steun nodig van de VN waar Nederland natuurlijk erkend lid van is. Maar waarom hebben wij niet meer vragen gesteld als democratisch volk? Waarom zijn wij automatisch als een domme koe achter de VS gaan staan? Zijn we wel vrij genoeg om kwaadwillenden de deur te wijzen of regeert de angst voor de VS? Is het omdat de VS een groot handelspartner is in de wereld? Of is het omdat wij ook enigszins wilden profiteren van de oorlog in Irak en Afghanistan?

Voor veel mensen is 11 september een dag van pijn, verwarring en emotie. Anderzijds hebben talloze mensen hun zakken gevuld door het ontbreken van meer dan 150 miljard aan goud, dat was bewaard gebleven in de kelder van de torens, grote sommen overgeboekt naar buitenlandse rekeningen en enigszins gespeculeerd met de koersen van 2 grote vliegtuigmaatschappijen.

Waar ik ook mijn vraagtekens bij zet is het materiaal van de twin towers dat eigenlijk jarenlang bewaard zou moeten worden voor onderzoek, gelijk gerecycled was en dat de enige instantie die er toen na de val bij mocht waren de experts van de controlled demolition. Zelfs de FEMA mocht er niet ter plekke komen.
In feite is het een politieke strijd tegen het westerse imperialisme. Wat verwacht je eigenlijk van een land dat over lijken gaat en gebeurtenissen “staged” (in scene zet) om een olierijk land binnen te vallen.

Dan heb ik nog een vraag voor u, en ik zou het appreciëren als u niet te snel antwoord of reageert. Denkt u dat als Osama Bin Laden de aanslagen op zijn geweten zou hebben, hij dit niet opgeëist zou hebben? Hij heeft geen reden om te liegen als gelovig persoon over zo’n grote gebeurtenis. Destijds probeerde de C.I.A. de Amerikaanse bevolking te overtuigen van een neppe video met daarop de zogenaamde bekentenis; in vergelijking met de vorige banden sloeg de C.I.A. de plank volledig mis.

1 Osama Bin Laden als gelovig zou nooit iets van gouden ringen dragen in tegenstelling tot op de video.

2 De lage kwaliteit video en geluid doen ons ook twijfelen aan de betrouwbaarheid van de video.

3 En Osama Bin Laden was een linkshandige schrijver, de man in de video schrijft toch wel degelijk met zijn rechterhand.

Zolang de VS als een vampier andere volkeren probeert uit te zuigen, zullen er mensen opstaan om deze vampier van zich af te slaan. Actie = reactie.

Simple as that.

Alleen de verpakking verandert; dan zit er een Afghaanse schil omheen, dan een Irakese, Iranese of een Koreaanse.

Ik kan niet zeggen of de wereld er beter op is geworden sinds 11 september 2001, maar het water is minder troebel dan eerst. Door steeds vragen te stellen kan je misschien achter de feiten komen wat er nu eigenlijk is gebeurd.

De grote vraag van allen is misschien wel; hoe vertellen we dit aan onze kinderen? Hoe zetten we het in de geschiedenisboeken? Gaat het bekend staan als een van de grootste, geplande misdaden tegen de mensheid? En zoja, moeten we dan als rechtvaardig land zulke misdaden accepteren van corrupte regeringen?

Bronnen: Documentaire Loose Change

Confronting the Evidence

Website: www.geocities.nl/911weblog

www.let’sroll911.com

www.911weblog.nl

www.911.com

[ad#co-3]

Het christendom is een religie dat gebaseerd is op het leven van Jezus en op het evangelie oftewel de indjil. Tegenwoordig volgen de meeste christenen het Nieuwe Testament. Deze beschrijft de daden en woorden van Jezus. Vele christenen geloven ook echt dat Jezus de stichter is van het christendom. De kerk heeft hier echter een groot aandeel in gehad.

De kerk heeft de christendom geïntroduceerd aan het volk na de “zogenaamde” kruisiging van Jezus (vrede zij met hem). Terwijl Jezus zelf meerdere malen aan zijn volk openbaarde om God te aanbidden, en niets met God te vereenzelvigen. Zoals ook valt op te maken uit de volgende vers;

Wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek (Goddelijke wet.) en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: “Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij.” (Quran 5-111)

Jezus, de Messias (vrede zij met hem) is niet door mensen om het leven gebracht, maar een naaste van Jezus die vrijwillig zijn gedaante aannam om daardoor de naaste van Jezus in de hemel te worden. De stomzinnigheid echter van de christenen zit hem in de absolute verheerlijking van Jezus. Jezus oftewel Isa is niet meer dan een boodschapper zoals er meerdere boodschappers van God naar de volkeren zijn gezonden. Denk aan Noah, Moses en Abraham. Dit waren allemaal moslims die niets met God vereenzelvigen.

En wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: “Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah, zal hij antwoorden: “Heilig zijt Gij. Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke. (Quran 5-117)

Uit de bovenstaande vers is duidelijk op te maken dat Jezus nooit heeft gezegd hem te aanbidden zoals de christenen nu toch wel doen. Men noemt Jezus; de Zoon van God, De Koning, of God zelf. Als men eens zou weten hoe erg dat woord is.

Zij lasteren God, die zeggen: “Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria” terwijl de Messias zelf zeide: “O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is.” Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper. (Quran, 5-73)

Islam is het eerste geloof dat geopenbaard is aan de mens via onze grootvader Adam (vrede zij met hem). Adam vereenzelvigde niemand met God. Hij onderwierp zich aan de Wil van God. Vandaar dat de Islam ook wel bekend staat als het zuivere geloof. Moslims bidden rechtstreeks naar Allah en erkennen alle boodschappers van blije tijdingen van God, dus ook het zegel van de profeten, Mohammed (vrede zij met hem).

Het Christendom is een vrije nieuw geloof vanwege de introductie van de kerk na de “zogenaamde” kruisiging van Isa. De kerk heeft Jezus (vrede zij met hem) zo afgeschilderd dat het lijkt alsof hij God is. Terwijl de Messias zelf in de voorgaande vers zei: “Aanbidt Allah, Die mijn Heer is en uw Heer is”. Daarnaast is het jammer om te zien dat de kerk de profeet Mohammed (vrede zij met hem) nooit officieel heeft erkend, met als gevolg dat de aanhang steeds dunner word. Dat wil echter niet zeggen dat God niet precies weet wat de kerk heeft gedaan met de boodschap van Jezus (vrede zij met hem). Voor de moslims is het heiligschennis wat de christenen doen, namelijk het aanbidden van de Drie-Eenheid.

Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.” Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen. (Quran, 5-74)

Met pijn in mijn hart merk ik op dat de meeste christenen niet echt geinteresseerd zijn in hun eigen geloof. Misschien vanwege alle schandalen met de priesters of misschien vanwege alle leugens door de eeuwen heen van de kerk of zou het toch misschien liggen aan die opdringerige bekeerlingen. In geloof zit geen dwang. Maar hoe meer tijd de christenen investeren in hun eigen geloof, hoe meer islamiet ze worden. Ontwikkeling en wetenschap zijn deugden binnen de Islam. God wil juist dat je afvraagt hoe en wat. En je moet kritisch zijn en vragen durven te stellen; hoe komt het bijvoorbeeld dat alle profeten gezonden door God moslims waren? Dan heb ik het dus ook over Jezus(vrede zij met hem). Jezus was een pure moslim, ondanks zijn Hebreeuwse afkomst, die leefde volgens de wetten van God en op het moment dat Joden hem wilden kruisigen, nam God zijn dienaar tot zich tot op de Dag des Oordeels.

De meeste rituelen van het christendom zijn tradities die door de kerk zijn aangepast aan hun wensen. Denk aan het priesterschap. Het is erg nobel om je leven zo aan God te geven, maar het weegt niet op tegen de nadelen zoals het komen tot kinderen met je behoeftes. Denk aan het vasten. In de vroege jaren vastte de christenen 40 dagen lang. Maar door de verschillende interpretaties was dat later vervormd tot helemaal niet vasten.

[ad#co-3]

Is het niet vreemd hoe we elkaar tegenwoordig behandelen? Is het niet ondankbaar hoe we met onze planeet omgaan? Is het niet gek dat men overal bang voor is? Is het niet een leugen om een oorlogsmisdaad te bestempelen als balkenendeeen vredesmissie? Is het niet apart dat men meer respect heeft voor een Theo dan voor een vrome moslima? Is het niet discriminerend dat een Nederlander een Afrikaan is als deze iets negatiefs doet en een Nederlander is, als deze sterft voor Nederland? Is het niet vanzelfsprekend dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn woorden en dat geen enkel mens het recht heeft om de ander om te brengen vanwege deze woorden?

Is het niet verachtelijk dat politici zoals Wilders misbruik maken van de vrijheid van meningsuiting door een kloof te creëren tussen de autochtonen en allochtonen, en de maatschappelijke problemen toe te spelen aan de allochtonen? Is het niet vervolgens de bange, laagopgeleide Nederlander die partij kiest voor de Partij van Vrijheid, de Partij die met geen enkel ander partij compromissen mee kan sluiten, vanwege de extreem-rechtse agendapunten? Is het niet uit afgunst dat wanneer een AfroNederlander burgermwilders_ijseester wordt, de helft van de Rotterdammers moord en brand schreeuwt, terwijl men vanuit de politiek voortdurend probeert de allochtonen aan de zijkant te betrekken bij maatschappelijke belangen? Is het niet juist een voorbeeldfiguur voor vele AfroNederlanders zoals Obama voor de gemiddelde schietgrage Afro-Amerikaan? Is het niet meer dan normaal dat Nederlanders met een etnische achtergrond steeds vaker belangrijke functies gaan vervullen in plaats van het werk dat men deed in de jaren na de oorlog?

Is het niet te gek voor woorden dat onze regering in tijden van teruggang, men discussieert over de gelden van wapentuig, en daarnaast zogenaamde groeperingen zoals Hamas boycot? Is het niet een utopische gedachte dat men in plaats van moordende raketten, voedselpakketten dropt met de onlangs aangekochte vliegtuigen? Is het niet schandalig dat de helft van de wereldbevolking lijdt aan obesitas terwijl de andere helft sterft van de honger? Is het niet ondankbaar dat Nederlanders elke dag klagen over allerlei onbenullige zaken terwijl deze gezegend/vervloekt zijn met het vruchtgebruik van allerlei aardse goederen? Is het niet uit hebzucht dat de een kan genieten van het leven terwijl de ander lijdend door het leven gaat?

Is het niet de blanke die allerlei landen is binnengevallen voor haar schatten om vervolgens het land in staat van terreur achter te laten? Is het niet de blanke die vervolgens zijn straatje probeert schoon te vegen door zijn versie van de geschiedenis te vertellen aan de nakomelingen? Is het niet misselijk hoe onze regering probeert de bevolking te scheiden door middel van woorden als allochtoon en autochtoon? Is het niet vreemd om te verwachten dat de geschiedenis zich niet gaat herhalen? Is het niet wederom de christelijke/joodse blanke die overal chaos en wanorde zaait, om partijen tegen elkaar uit te spelen en er met de beenderen van de slachtoffers vandoor te gaan als een hond?

Is het niet alleszeggend dat eeuwenlang Israël de Palestijnen in grote getale systematisch vermoord, zonder dat er maar gesproken wordt over genocide? Is het niet normaal dat de Palestijnen zich verzetten tegen het onrecht? Is het niet slecht dat vervolgens onder gezag van Israël andere westerse landen uit angst israeli_tanks_at_gaza_borders_file_2008voor repercussies meer landen bezetten? Is het niet logisch dat een oorlog eenmaal een verloren zaak is voor alle betrokken of deze er nu voor kiezen of niets te kiezen hebben? Is het niet de meeste laffe daad van Nederland, om zonder vragen te stellen, Amerika te steunen met de illegale bezetting van het Midden-Oosten, sinds de uitlevering van de joden aan de nazi’s tijdens de 2e Wereld Oorlog? Is het niet een feit dat bij de huidige omstandigheden in de Gazastrook niemand baat heeft behalve de Israëlische zionisten? Is het niet duidelijk te zien dat de Israëlische regering bewust weigert te praten met Hamas uit angst tot een verstandhouding te komen? Is het niet uit pure schijnheiligheid en corruptie van alle Europese en Amerikaanse leiders om na de verkiezingen in Palestina de partij met de meeste stemmen, de soennitische Hamas, niet te erkennen en weigeren te praten? Is het niet onverbeterlijk van President Netanyahu om de Palestijnen anno 2009 de toegang te verbieden tot de Heilige Moskee in Oost-Jeruzalem om er te bidden? Is het niet de meeste verachtelijke daad van de joden om moslims de toegang tot de gebedsplaatsen te weigeren?

Is het niet verlichtend dat alle monotheïstische een boodschap dragen van vrede en harmonie in tegenstelling tot het darwinisme en materialisme, waar de mens zich hoort te gedragen als een dier en dat oorlog heel natuurlijk is, beter bekend als het recht van de sterkste? Is het niet gevaarlijk dat we onze kinderen eerder opvoeden met de evolutieleer in plaats van het scheppingsverhaal? Is het niet een hoge mate van stoutmoedigheid van de christenen om meerdere aan God (Jezus, de Heilige Geest, God; de Drie Eenheid) toe te voegen? Is het niet smerig dat veel priesters als gevolg van de onthouding maar met hun behoeften tot kleine kinderen komen? Is het niet het Christendom en het Jodendom dat sinds de zogenaamde verlichting aan het doodbloeden is, terwijl het zuivere geloof, het geloof van onze grootvader Ibraham, de Islam, steeds meer aanhangers krijgt? Is het niet John Toland die in 1696 al beweerde dat de Bijbel deels een vervalsing was; iets wat toen al eeuwenlang bekend was onder de moslims? Is het niet uit afgunst en hoogmoedigheid van de christenen en joden om de laatste profeet van Allah, Mohammed (vrede zijn met hem) niet te erkennen vanwege zijn afkomst? Is het niet uit arrogantie van de christenen om alleen Jezus te erkennen en te aanbidden, terwijl het Allah is die de Messias Isa heeft geschapen en het God is die jouw aanbidding waard is? Is het niet Mohammed vrede zij met hem die waarschuwde hem niet te vereren zoals de christenen Jezus vereren? Is het niet Allah die naar elk volk een boodschapper heeft gestuurd met blije tijdingen en om deze te waarschuwen voor het kwaad van hun eigen neigingen? Is het niet diezelfde neigingen wat christenen en joden belemmert in de erkenning van het zegel van de profeten? Is het niet een onvolledigheid om te zeggen over Jezus dat hij wonderen verrichtte, want het is alleen met Gods toestemming dat Jezus wonderen verrichtte? Is het niet een grote leugen om te geloven dat de boodschapper Jezus echt is gekruisigd om te sterven voor de zonden van zijn volk? Is het niet Allah die Isa heeft doen laten verrijzen, om vervolgens een van zijn discipelen te doen laten lijken op Isa?

Is het niet de onwetendheid van moslims in sommige gebieden om de regels verkeerd te interpreteren in zo´n hoedanigheid dat bijvoorbeeld vrouwen die vreemdgaan gestenigd worden en dat homo´s opgehangen worden, terwijl in de Quran duidelijk staat vermeld dat wanneer iemand spijt betuigt na zijn onzedelijke daad je deze persoon geen kwaad mag aandoen in welke vorm dan ook? Is het niet diezelfde gebrek aan kennis en inzicht wat de Islam een slecht beeld geeft? Is het niet de bewuste manipulatie van informatie door de media betreffende de leefwijze van moslims van het Westen om over te gaan tot illegale bezettingen? Is het niet duidelijk dat vrouwen binnen de Islam meer recht, vrijheid en respect krijgen en verdienen dan binnen welk geloof dan ook? Is het niet te gek voor woorden dat normale burgers in Westere landen zo ver afgedwaald zijn dat ze bereid wanorde en verderf te zaaien door andere burgers in verre landen in grote getalen om te brengen? Is het niet de normale leefwijze van de christenen om te leven volgens het oog om oog, tand om tand principe?

Is het niet ondankbaar van de Nederlander om tijdens de herdenkingen van de 2e Wereld Oorlog alleen maar te denken aan de slachtoffers en de Amerikaanse gealieerden, terwijl in dezelfde periode duizenden Franse Afrikanen hebben meegevochten en gestorven voor de vrijheid van Nederland? Is het niet duidelijk hoeveel joden destijds zijn uitgeleverd door enerzijds Nederland en anderzijds Marokko? Is het niet laag bij de grond van de Nederlander om zijn buurman waar deze al jaren lang naast woont, te verraden aan de nazi’s, bij de eerste de beste gelegenheid?

Is het niet een grote leugen van Obama om tijdens de voorverkiezingen te praten over vrede door het terughalen van de troepen, om vervolgens extra troepen te versturen naar het Midden-Oosten? Is het niet helder dat elke poging om de orde te herstellen door het versturen van extra troepen naar het Midden-Oosten, door de vrijheidsstrijders wordt gezien als een gewonnen slag? Is het niet erg hypocriet dat Hillary Clinton namens de Amerikaanse overheid verlangt dat de Iraanse overheid ophoudt met het opwekken van nucleaire energie, terwijl Amerika over meer dan 90 nucleaire fabrieken bezit?

Is het geen terroristische daad om landen te bezetten, diens bevolking systematisch uit te moorden door middel van fosforbommen en andere wapens die geregistreerd staan Geneve? Is het niet meer dan normaal dat vroeg of laat iemand zich gaat verzetten tegen dit onrecht met welke middelen dan ook? Is het niet propaganda dat de Nederlander drijft alleen de reactie op de bezetting zien en te veroordelen? Is het niet misselijk makend dat men bij een inval succesvol bepaalde groepen mensen zwart weet te maken met allerlei ongegronde verdachtmakingen om haar illegale bezetting te rechtvaardigen?

israel_police_violence_jerusalem_t

Is het niet overduidelijk dat Amerika en Israël aan alle criteria voldoen als het gaat om terroristische schurkenstaten? Is het niet de Patriot Act, de administratieve straf van Israël, de marteling van vele onschuldige burgers, het experimentele gebruik van wapentuig in en rondom bewoonde gebieden, oorzaak van het terrorisme in deze wereld? Is het niet logisch dat Amerika gebaat was bij het neerstorten van de Twin Towers in New York, want zonder deze geplande aanslag was er geen excuus om de 3e Wereld Oorlog officieel te starten? Is het niet ziek dat je ten koste van je eigen burgers je bereid bent ze te bedriegen om vervolgens een ander land kaal te roven? Is het niet te gek voor woorden dat bij het aftreden van Bush jr er geen vragen gesteld werden en dat tot op heden nog geen partijen hebben opgestaan om Bush tot verantwoording te roepen, aangezien deze zijn politieke onschendbaarheid heeft verloren?


Is het niet een grote leugen dat langzaam wegsmelt als sneeuw voor de zon, want leugens zijn zwak en fragiel, net zoals het beleid van Bush?

Is het niet vies dat Saddam Hoessein uitgerekend op de dag van het offerfeest opgehangen werd? Is het niet een grote poppenkast dat we hebben gezien bij de val Saddam Hoessein om de wereld een schijnbeeld te geven van de situatie? Is het niet een teken van God dat onlangs een Nederlandse Marokkaan van de Nederlandse troepen werd geveld door een raket in Afghanistan? Is het niet de onrecht van het Westen om haar morele waarden op te dringen aan andere landen, terwijl deze zelf kampt met grote maatschappelijke problemen zoals het hoge percentage echtscheidingen, zelfmoordincidenten, de geslachtsdiscriminatie en de kloof tussen arm en rijk? Is het niet uit armoede dat het overgrote deel van de Amerikaanse militairen besluit deel te nemen aan de oorlog? Is het niet daarnaast uit gebrek aan inzicht van de Nederlandse militairen om in te zien dat het onrechtvaardig is om deel te nemen aan de oorlog? Is het niet dictoriaal van de Nederlandse regering om tegen de wil van de Nederlander toch besluit Amerika achterna te vallen? Is het niet meer dan genoeg geweest met alle onrecht?

Is het niet zichtbaar dat de geschiedenis zich blijft herhalen? Is het niet de politiek dat de volkeren tracht te onderscheiden met het Romeinse “verdeel en heers” principe? Is het niet het algemeen belang dat als eerste moet worden gediend in plaats van de belangen van de christelijke of de islamitische? Is het niet ironisch dat we met z’n allen betalen voor al die Nederlandse politici die zoveel haatzaaien, dat vele landen zijn toegang tot het land hebben verboden? Is het niet de hoogste staat van vrijheid dat ieder individu het recht heeft, om zijn vlag of van andere landen te verbranden, zonder een pak slaag te krijgen te krijgen van de autoriteiten?

Is het niet Obama die tijdens de voorverkiezingen beloofde transparantie te bieden in het Midden-Oosten conflict, en nu ondanks gerechtelijk bevel besluit de martelfoto’s niet openbaar te maken uit angst voor onrust in Afghanistan en Irak? Is het niet algemeen bekend dat beslissingen gemaakt zijn op basis van angst geen sterk fundament bieden ter ondersteuning van deze beslissingen? Is het niet Malcolm X die zei “Geef me liever een duivel die ken, dan een duivel die ik niet ken” daarmee refererend naar de huidige president van Amerika?

Is het niet om van te kotsen dat vandaag de dag er nog talloze grote Nederlandse ondernemingen zoals Shell, landen als Nigeria kunnen plunderen van huNIGERIA n olie, zonder dat de lokale bevolking daar een vergoeding voor krijgt? Is het niet gek dat de Somalische bevolking dan haar recht afdwingt door het enteren van commerciële schepen die langs de Somalische kust varen?

[ad#co-3]

Optimistische vrouwen hebben minder kans op hartproblemen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Voor het onderzoek werden 100.000 vrouwen tussen de 50 en 79 jaar, zonder kanker of hart- en vaatziekten gevolgd. Daaruit bleek dat de optimistische vrouwen 9 procent minder kans hebben op hartproblemen.

En dat niet alleen. Ook lopen ze minder risico om te sterven aan diabetes, hoge bloeddruk of een te hoog cholesterol. Verder bleken optimisten minder last te hebben van depressieve gevoelens, rookten ze minder en hadden ze een lager bmi.

Vrouwen die cynisch zijn, blijken meer kans te hebben om vroeg te sterven.

[ad#co-3]