De Nederlander klaagt altijd over alles. De trein komt niet op tijd, de lonen gaan niet omhoog, een verbod op de rookcafe’s en ga zo maar door.

Wat maakt een Nederlander zo Nederlands? Komt het door de dingen we eten of niet eten? Haring, kaas en geen varkensvlees of alcohol of juist wel alcohol en varkensvlees en geen haring en kaas. Komt het door het klimaat in Nederland. Erg wisselvallig en veel regen.

Komt het door de diversiteit aan volkeren die leven in Nederland? Of komt het door die heerlijke schijnheiligheid van onze regering? Schijnheilig als het gaat om de aankoop van defensiemateriaal ter waarde van 6 miljard terwijl “onze jongens” toch bezig zijn met de wederbouw in het Midden-Oosten. Of komt het door het onrecht van onze zogenaamde rechtsysteem om met geweld onze “visie van vrijheid” te op te leggen aan andere landen? Landen die we ervaren als extreem door te luisteren naar naieve oorlogzuchtige wapngenoten zoals de VS, ervaren ons vreemd genoeg ook als extreem. Hoe zou dat komen? Is de Nederlander zo ongelovig, zo onrechtvaardig voor zijn naaste? En hoe zit het met de soevereneititeit van deze landen? De vredesmissie is niets meer dan een moderne kolonisatie van gebieden om vervolgens in het geheim de bevolking systematisch te onderdrukken, en als minderwaardig te behandelen en uit te moorden.

Naarmate de Nederlander daalt in een diep dal van het hedonisme, groeit het aantal aanhangers van het materialisme en stijgt het gebrek aan zelfrespect en het respect naar anderen.

De regering heeft veel geluk dat de Nederlander in deze tijd een relatief korte termijngeheugen heeft. Zou al die elektronica er iets mee te maken? Maar aan de andere kant is het veel moeilijker voor regeringen om bepaalde zaken in de doofpot te stoppen vanwege de transparantie dat de technologie hedendaags bied. Wat echter veel belangrijker wordt is het rigoreus filteren van al deze overdaad van informatie. En dan hebben we het nog niet over de bewuste manipulatie van de gegevens voor het rechtvaardigen van allerlei wandaden.

Het woord vredesmissie is niet meer dan een eufemisme dat door onze nummer 1 kneusje Balkenende wordt gebruikt om de coalitie en de Nederlander tevreden te houden. En om de schijn hoog te houden voor de bevolking. Heb je bij een vredesmissie 2 Joint Strike Fighters ter waarde van 6 miljard nodig? Zoveel geld heeft de regering dus blijkbaar over om de mensen in het Midden-Oosten te helpen met de wederbouw. Kan men nog barmhartiger zijn? Hoe wil men de JSF gaan gebruiken om het land weder op te bouwen? Door extra snel met de straaljagers voedelpakketen te sturen of door heel snel een vatje haring te sturen met de vliegtuigen? Een leuk speeltje voor onze Jack de Vries, niets meer en niets minder.

Wat moet de Nederlander met een JSF als een groot deel van de bevolking geen geld heeft om te eten? Voedelselbanken die echt leeglopen, de grote werkloosheid en het aantal zelfmoordincidenten. Laten we het van de positieve kant bekijken want door aanschaf van die JSF kunnen veel mensen weer aan het werk gezet worden. Lijkt me ook een koud kunstje met een investering van 6 miljard. Wat zijn het toch een stelletjes kneusjes daar in de 2e Kamer. De CDA vind het een goed initiatief. Nogal tegenstrijdig voor een christelijke partij om even 6 miljard te spenderen aan defensiemateriaal, laten we het oorlogwapens noemen, in tijden van een economische teruggang. Of hoeven we van het CDA niets meer te verwachten? Is het niet de door dezelfde soort investeringen waaraan de VS een fenomenale schuld heeft opgebouwd. Oorlog voeren is niet weggelegd voor de armen.

Kies daarom nu voor de producten van Ziedargan.nl.

Arganolie is goed voor de huid en het haar.

Daarnaast zijn er nog talloze toepassingen voor het gebruik van het goud van Marokko.

Het verhaal van een blanke man die zijn geloof had verloren en uit bitterheid de halve wereld besmet met zijn visie van de wereld. Het verlies van zijn dochter Anne Elizabeth Darwin (1841 – 1851) was een zware slag voor Charles Darwin. Vanwege haar dood raakte hij verbitterd en werd ongelovig of anders gezegd agnost.

Door zijn ongeloof begon hij de wereld heel anders te bekijken. Hij was ervan overtuigd dat de mens geëvolueerd was uit de aap. Dat zijn voorouders dus apen waren en dat het leven een vorm van strijd was. Want hij was er zelf van overtuigd dat de ontwikkeling van levende wezens af hangt van de strijd van het bestaan. De sterken winnen en overleven en de zwakken sterven uit. Deze strijd om het bestaan gold ook voor de mens. Naast zijn racisme, bood het werk van Thomas Malthus “Een essay over het principe van de bevolking” een bron van inspiratie voor de Engelse naturalist.

Door het verspreidden van deze valse ideeën die de individuen naar meedogenloosheid en wreedheid leidden, moest de mensheid het in de 20ste eeuw duur vergelden; denk aan het fascisme, socialisme en het nazisme. Adolf Hitler geïnspireerd door het werk van Darwin richtte zich op tot het creeëren van een gehele nieuwe raciale hiërarchie (Ubermensch) met alle gevolgen van dien.

Het Darwinisme is de verborgen wortel van het terrorisme, dat de wereld al eeuwenlang teistert, zonder dat we het weten. Want het is deze ideologie dat geweld en conflict als iets natuurlijks ziet. Verder kan je ook vaststellen dat mensen die terroristische handelingen plegen in de naam van een godsdienst geen echte gelovigen zijn. Het zijn echte Sociaal-Darwinisten en geen oprechte gelovigen ondanks de mantel van godsdienst.

Het is niet meer dan normaal dat de evolutietheorie van Darwin in verband wordt gebracht met de gewelddadige ideologieën van de afgelopen eeuw. Darwin zag de blanke als verder ontwikkeld dan de zwarte. In zijn boek “The descent of man” wat hij na The origin of spieces uitgaf, sprak hij openlijk over zijn superioriteitsgevoel. Hij beschouwde de zwarte mensen gelijk aan gorilla’s, en dat zij op den duur uitgeroeid of vervangen zouden worden. En hij zei “in de nabije toekomst, zullen de beschaafde rassen van de mens zeker de primitieve rassen over de wereld uitroeien en vervangen.” Deze onzinnige ideeën vormde vervolgens de “wetenschappelijke basis” voor het racisme.

Wetenschappers hechten veel waarde aan de oppervlakkige overeenkomsten, tussen mens en aap. Behalve deze overeenkomsten kan men niet zeggen dat de aap dichter bij de mens staat dan een ander dier. Sterker nog; als het men het intelligentieniveau beschouwt als criterium, dan is de honingbij, dichter bij de mens en in sommige aspecten zelfs superieur. Een aap blijft een aap en verschilt wat bewustzijnsniveau niet van een paard of een hond. De mens is een bewust wezen met een sterke wil, denk-, spreek-, beslis- en oordeelvermogen.

En vanwege het gebrek aan concreet bewijs om het denkbeeld van de aapmens te ondersteunen, een denkbeeld dat voortdurend door de media en de evolutionistische academische kringen wordt meegegeven. Maar de wetenschappers laten zich hierdoor niet tegenhouden, nee hoor. Waarom op zoek gaan naar de missing link, als je er ook een kan maken. De Piltdown mens is een voorbeeld van deze methode. Een kaak van een orang-oetan en een menselijke schedel!! En laten we de Nebraska-mens niet vergeten. Niets meer dan een tand van een uitgestorven varken.

Ten einde raad begonnen de evolutionisten te zoeken naar levende overgangsschakels, een van de wreedste hiervan is het verhaal van de pygmee Ota Benga. Deze werd namelijk door een onderzoeker in Congo gevangen genomen. Hij had een vrouw en kinderen en geketend en opgesloten in een kooi, zoals een beest, werd hij naar de VS meegenomen, waar de wetenschappers hem aan het publiek toonden in de St. Louis World Fair, tezamen met andere soorten apen en zij introduceerden hem als ‘de overgangsschakel die het dichtst bij de mens staat’. Na jarenlang gevangenschap en een behandeling als een beest, pleegde Ota Benga uiteindelijk zelfmoord.

De evolutietheorie probeert geen verklaring te geven over het ontstaan van het leven. Het probeert alleen enigszins de opeenvolgende stadia te verklaren. Maar wetenschap zonder geloof/geweten is de zelfmoord van de ziel.

Abiogenese daarentegen is de wetenschap die zich bezighoudt met de oorsprong van het leven. Een charlatan van een Stanley Miller heeft in het verleden gefraudeert met onderzoeken door de oorspronkelijk oersoep aan te passen met ammoniak. Uit het onderzoek zijn vervolgens alleen evenredige linksdraaiend aminozuren als rechtsdraaiend. En dit allemaal om te bewijzen dat de Big Bang een puur toevallige gebeurtenis is geweest.

Hoe verdwaald kan je zijn om alle tekenen van God te ontkennen?

De werkelijkheid is helder en duidelijk. Al het leven is het resultaat van een volmaakt ontwerp van een superieure schepping. Die Schepper is Allah. Een andere uitleg van het ontstaan van leven spreekt zichzelf automatisch tegen en doet de principes van de redelijkheid geweld aan.

Toestand ongelovige

Zij hebben harten, waarmee zij niet begrijpen, zij hebben ogen waarmee zij niet zien en zij hebben oren waarmee zij niet horen. Zij zijn als vee, nee nog erger dan dat, zij zijn de achtelozen! (Soera al-Araf:179)

Op de Dag dat Hij jullie zal roepen en jullie zullen antwoorden met lofprijzing

en gehoorzaamheid en jullie zullen denken dat jullie (in deze wereld) maar een

korte tijd hebben verbleven! (Soera Al-Isra:52)


Hij zal zeggen: “Hoeveel jaren zijn jullie op aarde gebleven?” Zij zullen zeggen:

“Wij bleven een dag of een deel van een dag. Vraag het aan degenen die

het bijhielden.” Hij zal zeggen: “Jullie zijn slechts kort gebleven – als jullie dat

maar wisten!

(Soera Al-Moeminoen:112-4)

Is het niet vreemd hoe we elkaar tegenwoordig behandelen? Is het niet ondankbaar hoe we met onze planeet omgaan? Is het niet gek dat men overal bang voor is? Is het niet een leugen om een oorlogsmissie te bestempelen als een vredesmissie? Is het niet apart dat men meer respect heeft voor een theo dan voor een vrome moslima? Is het niet discriminerend dat een Nederlander een Afrikaan is als deze iets negatiefs doet en een Nederlander is, als deze sterft voor Nederland? Is het niet vanzelfsprekend dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn woorden en dat geen enkel mens het recht heeft om de ander om te brengen vanwege deze woorden?

Is het niet verachtelijk dat politici zoals Wilders misbruik maken van de vrijheid van meningsuiting door een kloof te creeëren tussen de autochtonen en allochtonen, en de maatschappelijke problemen toe te spelen aan de allochtonen? Is het niet vervolgens de bange, laagopgeleide Nederlander die partij kiest voor de Partij van Vrijheid, de Partij die met geen enkel ander partij compromissen kan sluiten, vanwege de extreem-rechtse agendapunten? Is het niet uit afgunst dat wanneer een AfroNederlander burgemeester wordt, de helft van de Rotterdammers moord en brand schreeuwt, terwijl men vanuit de politiek voortdurend probeert de alllochtonen aan de zijkant te betrekken bij maatschappelijke belangen? Is het niet juist een voorbeeldfiguur voor vele AfroNederlanders zoals Obama voor de gemiddelde schietgrage AfroAmerikaan? Is het niet meer dan normaal dat Nederlanders met een etnische achtergrond steeds vaker belangrijke functies gaan vervullen in plaats van het werk dat men deed in de jaren na de oorlog?

Is het niet te gek voor woorden dat onze regering in tijden van teruggang, men discussieert over de gelden van wapentuig, en daarnaast zogenaamde groeperingen zoals Hamas boycot? Is het niet een utopische gedachte dat men in plaats van moordende raketten, voedselpakketten dropt met de onlangs aangekochte vliegtuigen? Is het niet schandalig dat de helft van de wereldbevolking lijdt aan obesitas terwijl de andere helft sterft van de honger? Is het niet ondankbaar dat Nederlanders elke dag klagen over allerlei onbenullige zaken terwijl deze gezegend/vervloekt zijn met het vruchtgebruik van allerlei aardse goederen? Is het niet uit hebzucht dat de een kan genieten van het leven terwijl de ander lijdend door het leven gaat?

Is het niet de blanke die allerlei landen is binnengevallen voor haar schatten om vervolgens het land in staat van terreur achter te laten? Is het niet de blanke die vervolgens zijn straatje probeert schoon te vegen door zijn versie van de geschiedenis te vertellen aan de nakomelingen? Is het niet misselijk hoe onze regering probeert de bevolking te scheiden door middel van woorden als allochtoon en autotochtoon? Is het niet vreemd om te verwachten dat de geschiedenis zich niet gaat herhalen? Is het niet wederom de christelijke/joodse blanke die overal chaos en wanorde zaait, om partijen tegen elkaar uit te spelen en er met de beenderen van de slachtoffers vandoor te gaan als een hond?

Is het niet alleszeggend dat eeuwenlang Israel de Palesteinen in grote getale systematisch vermoord, zonder dat er maar gesproken wordt over genocide? Is het niet normaal dat de Palesteinen zich verzetten tegen het onrecht? Is het niet slecht dat vervolgens onder gezag van Israel andere westerse landen uit angst voor repercussies meer landen bezetten? Is het niet logisch dat een oorlog eenmaal een verloren zaak is voor alle betrokken of deze er nu voor kiezen of niets te kiezen hebben? Is het niet de meeste laffe daad van Nederland, om zonder vragen te stellen, Amerika te steunen met de illegale bezetting van het Midden-Oosten, sinds de uitlevering van de joden aan de nazi’s tijdens de 2e Wereld Oorlog? Is het niet een feit dat bij de huidige omstandigheden in de Gazastrook niemand baat heeft behalve de Israelische zionisten? Is het niet duidelijk te zien dat de Israelische regering bewust weigert te praten met Hamas uit angst tot een verstandhouding te komen? Is het niet uit pure schijnheiligheid en corruptie van alle Europese en Amerikaanse leiders om na de verkiezingen in Palestina de partij met de meeste stemmen, de soennistische Hamas, niet te erkennen en weigeren te praten? Is het niet onverbeterlijk van President Netanyahu om de Palesteinen anno 2009 de toegang te verbieden tot de Heilige Moskee in Oost-Jeruzalem om er te bidden? Is het niet de meeste verachtelijke daad van de joden om moslims de toegang tot de gebedsplaatsen te weigeren?

Is het niet verlichtend dat alle monotheistische een boodschap dragen van vrede en harmonie in tegenstelling tot het darwinisme en materialisme, waar de mens zich hoort te gedragen als een dier en dat oorlog heel natuurlijk is, beter bekend als het recht van de sterkste? Is het niet gevaarlijk dat we onze kinderen eerder opvoeden met de evolutieleer in plaats van het scheppingsverhaal? Is het niet een hoge mate van stoutmoedigheid van de christenen om meerdere aan God (Jezus, de Heilige Geest, God; de Drie Eenheid) toe te voegen? Is het niet smerig dat veel priesters als gevolg van de onthouding maar met hun behoeften tot kleine kinderen komen? Is het niet het Christendom en het Jodendom dat sinds de zogenaamde verlichting aan het doodbloeden is, terwijl het zuivere geloof, het geloof van onze grootvader Ibraham, de Islam, steeds meer aanhangers krijgt? Is het niet John Toland die in 1696 al beweerde dat de Bijbel deels een vervalsing was; iets wat toen al eeuwenlang bekend was onder de moslims?  Is het niet uit afgunst en hoogmoedigheid van de christenen en joden om de laatste profeet van Allah, Mohammed (vrede zijn met hem) niet te erkennen vanwege zijn afkomst? Is het niet uit arrogantie van de christenen om alleen Jezus te erkennen en te aanbidden, terwijl het Allah is die de Messias Isa heeft geschapen en het God is die jouw aanbidding waard is? Is het niet Mohammed vrede zij met hem die waarschuwde hem niet te vereren zoals de christenen Jezus vereren? Is het niet Allah die naar elk volk een boodschapper heeft gestuurd met blije tijdingen en om deze te waarschuwen voor het kwaad van hun eigen neigingen? Is het niet diezelfde neigingen wat christenen en joden belemmert in de erkenning van het zegel van de profeten? Is het niet een onvolledigheid om te zeggen over Jezus dat hij wonderen verrichtte, want het is alleen met Gods toestemming dat Jezus wonderen verrichtte? Is het niet een grote leugen om te geloven dat de boodschapper Jezus echt is gekruisigd om te sterven voor de zonden van zijn volk? Is het niet Allah die Isa heeft doen laten verrijzen, om vervolgens een van zijn discipelen te doen laten lijken op Isa?

Is het niet de onwetendheid van moslims in sommige gebieden om de regels verkeerd te interpreteren in zo´n hoedanigheid dat bijvoorbeeld vrouwen die vreemdgaan gestenigd worden en dat homo´s opgehangen worden, terwijl in de Quran duidelijk staat vermeld dat wanneer iemand spijt betuigt na zijn onzedelijke daad je deze persoon geen kwaad mag aandoen in welke vorm dan ook? Is het niet diezelfde gebrek aan kennis en inzicht wat de Islam een slecht beeld geeft? Is het niet de bewuste manipulatie van informatie door de media betreffende de leefwijze van moslims van het Westen om over te gaan tot illegale bezettingen? Is het niet duidelijk dat vrouwen binnen de Islam meer recht, vrijheid en respect krijgen en verdienen dan binnen welk geloof dan ook? Is het niet te gek voor woorden dat normale burgers in Westere landen zo ver afgedwaald zijn dat ze bereid wanorde en verderf te zaaien door andere burgers in verre landen in grote getalen om te brengen? Is het niet de normale leefwijze van de christenen om te leven volgens het oog om oog, tand om tand principe?

Is het niet ondankbaar van de Nederlander om tijdens de herdenkingen van de 2e Wereld Oorlog alleen maar te denken aan de slachtoffers en de Amerikaanse gealieerden, terwijl in dezelfde periode duizenden Franse Afrikanen hebben meegevochten en gestorven voor de vrijheid van Nederland? Is het niet duidelijk hoeveel joden destijds zijn uitgeleverd door enerzijds Nederland en anderzijds Marokkko? Is het niet laag bij de grond van de Nederlander om zijn buurman waar deze al jaren lang naast woont, te verraden aan de nazi’s, bij de eerste de beste gelegenheid?

Is het niet een grote leugen van Obama om tijdens de voorverkiezingen te praten over vrede door het terughalen van de troepen, om vervolgens extra troepen te versturen naar het Midden-Oosten? Is het niet helder dat elke poging om de orde te herstellen door het versturen van extra troepen naar het Midden-Oosten, door de vrijheidsstrijders wordt gezien als een gewonnen slag? Is het niet erg hypocriet dat Hillary Clinton namens de Amerikaanse overheid verlangt dat de Iraanse overheid ophoudt met het opwekken van nucleaire energie, terwijl Amerika over meer dan 90 nucleaire fabrieken bezit?

Is het niet een terroristische daad om landen te bezetten, diens bevolking systematisch uit te moorden door middel van fosforbommen en andere wapens die verboden zijn volgens het verdrag van Geneve? Is het niet meer dan normaal dat vroeg of laat iemand zich gaat verzetten tegen dit onrecht met welke middelen dan ook? Is het niet propaganda dat de Nederlander drijft alleen de reactie op de bezetting zien en te veroordelen? Is het niet misselijk makend dat men bij een inval succesvol bepaalde groepen mensen zwart weet te maken met allerlei ongegronde verdachtmakingen om haar illegale bezetting te rechtvaardigen?

Is het niet overduidelijk dat Amerika en Israel aan alle critera voldoen als het gaat om terroristische schurkenstaten? Is het niet de Patriot Act, de adminstratieve straf van Israel, de marteling van vele onschuldige burgers, het experimentele gebruik van wapentuig in en rondom bewoonde gebieden, oorzaak van het terrorisme in deze wereld? Is het niet logisch dat Amerika gebaat was bij het neerstorten van de Twin Towers in New York, want zonder deze geplande demolitie was er immers geen excuus om de 3e Wereld Oorlog officieel te starten? Is het niet ziek dat je ten koste van je eigen burgers je bereid bent ze te bedriegen om vervolgens een ander land kaal te roven? Is het niet te gek voor woorden dat bij het aftreden van Bush jr er geen vragen gesteld werden en dat tot op heden nog geen partijen hebben opgestaan om Bush tot verantwoording te roepen, aangezien deze zijn politieke onschendbaarheid heeft verloren?

Is het niet een grote leugen dat langzaam wegsmelt als sneeuw voor de zon, want leugens zijn zwak en fragiel, net zoals het beleid van Bush?

Is het niet vies dat Saddam Hoessein uitgerekend op de dag van het offerfeest opgehangen werd? Is het niet een grote poppenkast dat we hebben gezien bij de val Saddam Hoessein om de wereld een schijnbeeld te geven van de situatie? Is het niet een teken van God dat onlangs een Nederlandse Marokkaan van de Nederlandse troepen werd geveld door een raket in Afghanistan? Is het niet de onrecht van het Westen om haar morele waarden op te dringen aan andere landen, terwijl deze zelf kampt met grote maatschappelijke problemen zoals het hoge percentage echtscheidingen, zelfmoordincidenten, de geslachtsdiscriminatie en de kloof tussen arm en rijk? Is het niet uit armoede dat het overgrote deel van de Amerikaanse militairen besluit deel te nemen aan de oorlog? Is het niet daarnaast uit gebrek aan inzicht van de Nederlandse militairen om in te zien dat het onrechtvaardig is om deel te nemen aan de oorlog? Is het niet dictoriaal van de Nederlandse regering om tegen de wil van de Nederlander toch besluit Amerika achterna te vallen? Is het niet meer dan genoeg geweest met alle onrecht?

Is het niet zichtbaar dat de geschiedenis zich blijft herhalen? Is het niet de politiek dat de volkeren tracht te onderscheiden met het Romeinse “verdeel en heers” principe? Is het niet het algemeen belang dat als eerste moet worden gediend in plaats van de belangen van de christelijke of de islamitische? Is het niet ironisch dat we met z’n allen betalen voor al die Nederlandse politici die zoveel haatzaaien, dat vele landen zijn toegang tot het land hebben verboden? Is het niet de hoogste staat van vrijheid dat ieder individu het recht heeft, om zijn vlag of van andere landen te verbranden, zonder een pak slaag te krijgen te krijgen van de autoriteiten?

Is het niet Obama die tijdens de voorverkiezingen beloofde transparantie te bieden in het Midden-Oosten conflict, en nu ondanks gerechtelijk bevel besluit de martelfoto’s niet openbaar te maken uit angst voor onrust in Afghanistan en Irak? Is het niet algemeen bekend dat beslissingen gemaakt zijn op basis van angst geen sterk fundament bieden ter ondersteuning van deze beslissingen? Is het niet Malcolm X die zei “Geef me liever een duivel die ken, dan een duivel die ik niet ken” daarmee refererend naar de huidige president van Amerika?

Is het niet om van te kotsen dat vandaag de dag er nog talloze grote Nederlandse ondernemingen zoals Shell, landen als Nigeria kunnen plunderen van hun olie, zonder dat de lokale bevolking daar een vergoeding voor krijgt? Is het niet gek dat de Somalische bevolking dan haar recht afdwingt door het enteren van commerciële schepen die langs de Somalische kust varen?

Is het niet ? Oordeel zelf