Aegon is de eerste financiële instelling die staatssteun gaat terugbetalen. De verzekeraar wil met de uitgifte van nieuwe aandelen 1 miljard euro ophalen bij grote beleggers en daarmee voor 1 december eenderde van de staatssteun aflossen. Dit maakte Aegon, die het tweede kwartaal een verlies leed van 161 miljoen euro, donderdag bekend.

De kwartaalcijfers in combinatie met het plan geld op te halen, vielen slecht bij beleggers. Op een positief gestemde beurs verloor het aandeel Aegon 7 procent.

‘We willen de 3 miljard euro van de Nederlandse staat zo snel mogelijk terugbetalen’, zei Alex Wynaendts, bestuursvoorzitter van Aegon. ‘Maar het moet wel haalbaar en verantwoord zijn.’

Minister Bos van Financiën gaf de verzekeraar, net als ING en SNS Reaal, vorig jaar oktober een kapitaalinjectie. Die moest voorkomen dat kredietbeoordelaars Aegon een lagere kredietwaardigheid zouden geven. Dat zou geld lenen duurder maken en de verzekeraar met een grote Amerikaanse dochter in de problemen kunnen brengen.

Er is Aegon veel aan gelegen de 1 miljard euro binnen een jaar af te lossen. Dat is voordeliger dan uitstellen. In de overeenkomst met de overheid staat dat Aegon 1,5 miljard moet betalen als de verzekeraar later aflost.

In die zin heeft Aegon een betere deal gesloten dan ING. Deze bank-verzekeraar, die 10 miljard steun ontving, moet sowieso een boete betalen van 50 procent als het bedrijf binnen drie jaar aflost. ING-bestuursvoorzitter Jan Hommen beklaagde zich daar onlangs over.

Het verlies van Aegon was niet voorzien door analisten. Die hadden gerekend op een kleine winst. Het verlies is deels te wijten aan boekverlies van 385 miljoen euro op de verkoop van een dochter in Taiwan. Los van deze tegenvaller maakte Aegon een onderliggende winst van 224 miljoen. Dat is meer dan in de vorige twee kwartalen.

Aegon zegt dat het lukt de geplande kostenbesparing van 150 miljoen dit jaar te bereiken. De kosten daalden met 5 procent. Het aantal medewerkers liep met 2 procent terug naar 29.463.

Wynaedts liet weten dat Aegon 3,5 miljard euro buffer heeft boven het minimum voor de huidige kredietstatus (AA). Deze buffer is groter dan gebruikelijk, maar Aegon wil het geld niet inzetten om de staatssteun af te lossen.

Volgens Wynaendts is het extra stootkussen nodig omdat het nog steeds onzekere tijden zijn en de financiële markten erg onrustig zijn.

Aegon betaalt over het eerste half jaar geen dividend aan de aandeelhouders. Over de winstuitkering over heel 2009 heeft de verzekeraar nog geen beslissing genomen. ‘Ons dividendbeleid is ongewijzigd’, zei Wynaendts. ‘Het dividend is afhankelijk van de kasstroom en de kapitaalspositie.’ Met name over de kasstroom is nog onzekerheid.

Minister Bos verwelkomt het voornemen van Aegon snel een deel van de staatssteun terug te betalen. ‘Ik hoop ook dat het een teken van vertrouwen is richting de financiële markten.’

Het is volgens de minister belangrijk dat financiële concerns weer op eigen benen kunnen staan. ‘Geen enkele bank vindt het prettig om langdurig afhankelijk te zijn van de overheid. Het liefst zijn we allebei zo snel mogelijk van elkaar af’, aldus de minister donderdag na afloop van een kabinetsberaad.

Magna heeft haar bod weer aangepast en zegt in principe rond te zijn met Opel. Dat staat haaks op de mededeling van General Motors dat zij het aanbod van Magna in overweging nemen. GM ziet Magna vooralsnog niet zitten. Een faillissement vinden ze handiger. Puinruimen wordt dan in elk geval eenvoudiger. Daar hebben de Europese Opel-dealers weinig zin in. Die willen Magna binnenhalen, maar dat zal sowieso leiden tot sluiting van enkele fabrieken en vooral sanering van Opel-dealers. De hakbijl wordt geslepen en gaat zeker vallen.

ING ziet geen toename in het aantal Nederlanders dat betalingsproblemen heeft op zijn hypotheek. Dit zei bestuursvoorzitter Jan Hommen woensdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers van de bankverzekeraar.

1 procent
Op ongeveer 1 procent van de hypotheken heeft ING te maken met een betalingsachterstand. Ondanks de recessie en de moelijke huizenmarkt is dit cijfer constant gebleven. ,,Er is geen toename in wanbetalingen”, zei Hommen. ING heeft voor 136 miljard euro aan hypotheken uitstaan op de Nederlandse woningmarkt en is een van de grootste hypotheekverstrekkers van het land.

Verliezen
Door de daling van de huizenprijzen is de potentiële opbrengst voor de bank bij een gedwongen verkoop minder. Om eventuele verliezen hieruit op te vangen heeft ING een voorziening genomen van ongeveer 35 miljoen euro.

Tweede kwartaal
In het begin van het jaar rekende de bank nog op een daling van 3,5%. In mei van dit jaar was dat al bijgesteld naar 5%. ‘We hebben nu de ontwikkelingen van de huizenmarkt in het tweede kwartaal meegenomen en die waren minder gunstig dan gedacht’, zei een woordvoerder.

Zwak
Het aantal transacties nam in het tweede kwartaal traditiegetrouw wel toe, maar minder dan verwacht. Volgens Rabobank is het eerste kwartaal altijd het zwakste kwartaal voor de verkoop van woningen en is het tweede kwartaal beter. ‘Dat was nu ook wel zo, maar het verschil tussen het eerste en het tweede kwartaal was minder groot.’

Lange baan
Ruim 20% van de mensen die een ander huis zouden willen kopen, heeft die plannen volgens de bank op de lange baan geschoven vanwege de crisis. ‘De emotie overheerst’, zegt de woordvoerder. Mensen zijn bang dat ze hun eigen huis niet kwijtraken of dat ze hun baan en daarmee hun inkomen kwijtraken.

Ontwikkeling huizenprijs in de woningmarktregio’s met sterkste prijsstijging en -daling Correctie
Zoals in bovenstaande tabel is te zien is de prijsdaling in het eerste kwartaal het sterkst in de regio’s waar de huizenprijs de afgelopen jaren het sterkst was gestegen: de regio’s Haarlem, Leiden, Dordrecht en Amsterdam. De daling van de woningprijs had daarmee (deels) het karakter van een correctie op de prijsontwikkeling in voorgaande jaren en de verbetering van de betaalbaarheid was een uiting van deze correctie.

De atmosfeer

En wij hebben de hemel gemaakt tot een beschermend dak; niettemin wenden zij zich van Deze tekenen. Koran hfst 21 vers 32

Uitleg de Atmosfeer: De atmosfeer om de aarde heen, heeft een aantal cruciale functies voor de voortzetting van het leven. Grote en kleine meteoren die de aarde naderen, worden door de atmosfeer vernietigd, en tegelijkertijd voorkomt deze dat zij op aarde vallen en aan het leven schade toe brengen. Verder filtert de atmosfeer de lichtstralen die uit de ruimte komen die schadelijk voor het leven kunnen zijn.

Read More

Het christendom is een religie dat gebaseerd is op het leven van Jezus en op het evangelie oftewel de indjil. Tegenwoordig volgen de meeste christenen het Nieuwe Testament. Deze beschrijft de daden en woorden van Jezus. Vele christenen geloven ook echt dat Jezus de stichter is van het christendom. De kerk heeft hier echter een groot aandeel in gehad.

De kerk heeft de christendom geïntroduceerd aan het volk na de “zogenaamde” kruisiging van Jezus (vrede zij met hem). Terwijl Jezus zelf meerdere malen aan zijn volk openbaarde om God te aanbidden, en niets met God te vereenzelvigen. Zoals ook valt op te maken uit de volgende vers;

Wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek (Goddelijke wet.) en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: “Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij.” (Quran 5-111)

Jezus, de Messias (vrede zij met hem)  is niet door mensen om het leven gebracht, maar een naaste van Jezus die vrijwillig zijn gedaante aannam om daardoor de naaste van Jezus in de hemel te worden. De stomzinnigheid echter van de christenen zit hem in de absolute verheerlijking van Jezus. Jezus oftewel Isa is niet meer dan een boodschapper zoals er meerdere boodschappers van God naar de volkeren zijn gezonden. Denk aan Noah, David, Salamon, Moses en Abraham. Dit waren allemaal moslims die niets met God vereenzelvigen.

En wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: “Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah, zal hij antwoorden: “Heilig zijt Gij. Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke. (Quran 5-117)

 

Uit de bovenstaande vers is duidelijk op te maken dat Jezus nooit heeft gezegd hem te aanbidden zoals de christenen nu toch wel doen. Men noemt Jezus; de Zoon van God, De Koning, of God zelf. Als men eens zou weten hoe erg dat woord is.

Zij lasteren God, die zeggen: “Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria” terwijl de Messias zelf zeide: “O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is.” Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper. (Quran, 5-73)

Islam is het eerste geloof dat geopenbaard is aan de mens via onze grootvader Adam (vrede zij met hem). Adam vereenzelvigde niemand met God. Hij onderwierp zich aan de Wil van God. Vandaar dat de Islam ook wel bekend staat als het zuivere geloof. Moslims bidden rechtstreeks naar Allah en erkennen alle boodschappers van blije tijdingen van God, dus ook het zegel van de profeten, Mohammed (vrede zij met hem).

Het Christendom is een vrije nieuw geloof vanwege de introductie van de kerk na de “zogenaamde” kruisiging van Isa. De kerk heeft Jezus (vrede zij met hem) zo afgeschilderd dat het lijkt alsof hij God is. Terwijl de Messias zelf in de voorgaande vers zei: “Aanbidt Allah, Die mijn Heer is en uw Heer is”. Daarnaast is het jammer om te zien dat de kerk de profeet Mohammed (vrede zij met hem) nooit officieel heeft erkend, met als gevolg dat de aanhang steeds dunner word. Dat wil echter niet zeggen dat God niet precies weet wat de kerk heeft gedaan met de boodschap van Jezus (vrede zij met hem). Voor de moslims is het heiligschennis wat de christenen doen, namelijk het aanbidden van de Drie-Eenheid.

 

Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.” Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen. (Quran, 5-74)

Met pijn in mijn hart merk ik op dat de meeste christenen niet echt geinteresseerd zijn in hun eigen geloof. Misschien vanwege alle schandalen met de priesters of misschien vanwege alle leugens door de eeuwen heen van de kerk of zou het toch misschien liggen aan die opdringerige bekeerlingen. In geloof zit geen dwang. Maar hoe meer tijd de christenen investeren in hun eigen geloof, hoe meer islamiet ze worden. Ontwikkeling en wetenschap zijn deugden binnen de Islam. God wil juist dat je afvraagt hoe en wat. En je moet kritisch zijn en vragen durven te stellen; hoe komt het bijvoorbeeld dat alle profeten gezonden door God moslims waren? Dan heb ik het dus ook over Jezus(vrede zij met hem). Jezus was een pure moslim die leefde volgens de wetten van God en op het moment dat Joden hem wilden kruisigen, nam God zijn dienaar tot zich tot op de Dag des Oordeels.

De meeste rituelen van het christendom zijn tradities die door de kerk zijn aangepast aan hun wensen. Denk aan het priesterschap. Het is erg nobel om je leven zo aan God te geven, maar het weegt niet op tegen de nadelen zoals het komen tot kinderen met je behoeftes. Denk aan het vasten. In de vroege jaren vastte de christenen 40 dagen lang. Maar door de verschillende interpretaties was dat later vervormd tot helemaal niet vasten.


Wilt u het beste uit de natuur? Heeft u een last van een droge huid? Of wilt u eindelijk af van die vieze chemische producten.


Kies dan voor de biologische huidverzorgingsproducten van Ziedargan.nl.

Ziedargan.nl is een familiebedrijf dat eeuwenlang geniet van de voordelen van het goud van Marokko.
‘Het goud van Marokko’ beter bekend als arganolie is een exclusieve olie dat alleen in het zuiden van Marokko te vinden. Arganolie komt uit de argannoot en deze komt weer uit de arganboom die alleen in omgeving Essaouira groeit.
Arganolie heeft inmiddels een reputatie gekregen bij de grote cosmetische ondernemingen zoals L’oreal en Elvive.