Magna heeft haar bod weer aangepast en zegt in principe rond te zijn met Opel. Dat staat haaks op de mededeling van General Motors dat zij het aanbod van Magna in overweging nemen. GM ziet Magna vooralsnog niet zitten. Een faillissement vinden ze handiger. Puinruimen wordt dan in elk geval eenvoudiger. Daar hebben de Europese Opel-dealers weinig zin in. Die willen Magna binnenhalen, maar dat zal sowieso leiden tot sluiting van enkele fabrieken en vooral sanering van Opel-dealers. De hakbijl wordt geslepen en gaat zeker vallen.

ING ziet geen toename in het aantal Nederlanders dat betalingsproblemen heeft op zijn hypotheek. Dit zei bestuursvoorzitter Jan Hommen woensdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers van de bankverzekeraar.

1 procent
Op ongeveer 1 procent van de hypotheken heeft ING te maken met een betalingsachterstand. Ondanks de recessie en de moelijke huizenmarkt is dit cijfer constant gebleven. ,,Er is geen toename in wanbetalingen”, zei Hommen. ING heeft voor 136 miljard euro aan hypotheken uitstaan op de Nederlandse woningmarkt en is een van de grootste hypotheekverstrekkers van het land.

Verliezen
Door de daling van de huizenprijzen is de potentiële opbrengst voor de bank bij een gedwongen verkoop minder. Om eventuele verliezen hieruit op te vangen heeft ING een voorziening genomen van ongeveer 35 miljoen euro.

Tweede kwartaal
In het begin van het jaar rekende de bank nog op een daling van 3,5%. In mei van dit jaar was dat al bijgesteld naar 5%. ‘We hebben nu de ontwikkelingen van de huizenmarkt in het tweede kwartaal meegenomen en die waren minder gunstig dan gedacht’, zei een woordvoerder.

Zwak
Het aantal transacties nam in het tweede kwartaal traditiegetrouw wel toe, maar minder dan verwacht. Volgens Rabobank is het eerste kwartaal altijd het zwakste kwartaal voor de verkoop van woningen en is het tweede kwartaal beter. ‘Dat was nu ook wel zo, maar het verschil tussen het eerste en het tweede kwartaal was minder groot.’

Lange baan
Ruim 20% van de mensen die een ander huis zouden willen kopen, heeft die plannen volgens de bank op de lange baan geschoven vanwege de crisis. ‘De emotie overheerst’, zegt de woordvoerder. Mensen zijn bang dat ze hun eigen huis niet kwijtraken of dat ze hun baan en daarmee hun inkomen kwijtraken.

Ontwikkeling huizenprijs in de woningmarktregio’s met sterkste prijsstijging en -daling Correctie
Zoals in bovenstaande tabel is te zien is de prijsdaling in het eerste kwartaal het sterkst in de regio’s waar de huizenprijs de afgelopen jaren het sterkst was gestegen: de regio’s Haarlem, Leiden, Dordrecht en Amsterdam. De daling van de woningprijs had daarmee (deels) het karakter van een correctie op de prijsontwikkeling in voorgaande jaren en de verbetering van de betaalbaarheid was een uiting van deze correctie.

De atmosfeer

En wij hebben de hemel gemaakt tot een beschermend dak; niettemin wenden zij zich van Deze tekenen. Koran hfst 21 vers 32

Uitleg de Atmosfeer: De atmosfeer om de aarde heen, heeft een aantal cruciale functies voor de voortzetting van het leven. Grote en kleine meteoren die de aarde naderen, worden door de atmosfeer vernietigd, en tegelijkertijd voorkomt deze dat zij op aarde vallen en aan het leven schade toe brengen. Verder filtert de atmosfeer de lichtstralen die uit de ruimte komen die schadelijk voor het leven kunnen zijn.

Read More

Het christendom is een religie dat gebaseerd is op het leven van Jezus en op het evangelie oftewel de indjil. Tegenwoordig volgen de meeste christenen het Nieuwe Testament. Deze beschrijft de daden en woorden van Jezus. Vele christenen geloven ook echt dat Jezus de stichter is van het christendom. De kerk heeft hier echter een groot aandeel in gehad.

De kerk heeft de christendom geïntroduceerd aan het volk na de “zogenaamde” kruisiging van Jezus (vrede zij met hem). Terwijl Jezus zelf meerdere malen aan zijn volk openbaarde om God te aanbidden, en niets met God te vereenzelvigen. Zoals ook valt op te maken uit de volgende vers;

Wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek (Goddelijke wet.) en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: “Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij.” (Quran 5-111)

Jezus, de Messias (vrede zij met hem)  is niet door mensen om het leven gebracht, maar een naaste van Jezus die vrijwillig zijn gedaante aannam om daardoor de naaste van Jezus in de hemel te worden. De stomzinnigheid echter van de christenen zit hem in de absolute verheerlijking van Jezus. Jezus oftewel Isa is niet meer dan een boodschapper zoals er meerdere boodschappers van God naar de volkeren zijn gezonden. Denk aan Noah, David, Salamon, Moses en Abraham. Dit waren allemaal moslims die niets met God vereenzelvigen.

En wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: “Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah, zal hij antwoorden: “Heilig zijt Gij. Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke. (Quran 5-117)

 

Uit de bovenstaande vers is duidelijk op te maken dat Jezus nooit heeft gezegd hem te aanbidden zoals de christenen nu toch wel doen. Men noemt Jezus; de Zoon van God, De Koning, of God zelf. Als men eens zou weten hoe erg dat woord is.

Zij lasteren God, die zeggen: “Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria” terwijl de Messias zelf zeide: “O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is.” Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper. (Quran, 5-73)

Islam is het eerste geloof dat geopenbaard is aan de mens via onze grootvader Adam (vrede zij met hem). Adam vereenzelvigde niemand met God. Hij onderwierp zich aan de Wil van God. Vandaar dat de Islam ook wel bekend staat als het zuivere geloof. Moslims bidden rechtstreeks naar Allah en erkennen alle boodschappers van blije tijdingen van God, dus ook het zegel van de profeten, Mohammed (vrede zij met hem).

Het Christendom is een vrije nieuw geloof vanwege de introductie van de kerk na de “zogenaamde” kruisiging van Isa. De kerk heeft Jezus (vrede zij met hem) zo afgeschilderd dat het lijkt alsof hij God is. Terwijl de Messias zelf in de voorgaande vers zei: “Aanbidt Allah, Die mijn Heer is en uw Heer is”. Daarnaast is het jammer om te zien dat de kerk de profeet Mohammed (vrede zij met hem) nooit officieel heeft erkend, met als gevolg dat de aanhang steeds dunner word. Dat wil echter niet zeggen dat God niet precies weet wat de kerk heeft gedaan met de boodschap van Jezus (vrede zij met hem). Voor de moslims is het heiligschennis wat de christenen doen, namelijk het aanbidden van de Drie-Eenheid.

 

Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.” Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen. (Quran, 5-74)

Met pijn in mijn hart merk ik op dat de meeste christenen niet echt geinteresseerd zijn in hun eigen geloof. Misschien vanwege alle schandalen met de priesters of misschien vanwege alle leugens door de eeuwen heen van de kerk of zou het toch misschien liggen aan die opdringerige bekeerlingen. In geloof zit geen dwang. Maar hoe meer tijd de christenen investeren in hun eigen geloof, hoe meer islamiet ze worden. Ontwikkeling en wetenschap zijn deugden binnen de Islam. God wil juist dat je afvraagt hoe en wat. En je moet kritisch zijn en vragen durven te stellen; hoe komt het bijvoorbeeld dat alle profeten gezonden door God moslims waren? Dan heb ik het dus ook over Jezus(vrede zij met hem). Jezus was een pure moslim die leefde volgens de wetten van God en op het moment dat Joden hem wilden kruisigen, nam God zijn dienaar tot zich tot op de Dag des Oordeels.

De meeste rituelen van het christendom zijn tradities die door de kerk zijn aangepast aan hun wensen. Denk aan het priesterschap. Het is erg nobel om je leven zo aan God te geven, maar het weegt niet op tegen de nadelen zoals het komen tot kinderen met je behoeftes. Denk aan het vasten. In de vroege jaren vastte de christenen 40 dagen lang. Maar door de verschillende interpretaties was dat later vervormd tot helemaal niet vasten.


Wilt u het beste uit de natuur? Heeft u een last van een droge huid? Of wilt u eindelijk af van die vieze chemische producten.


Kies dan voor de biologische huidverzorgingsproducten van Ziedargan.nl.

Ziedargan.nl is een familiebedrijf dat eeuwenlang geniet van de voordelen van het goud van Marokko.
‘Het goud van Marokko’ beter bekend als arganolie is een exclusieve olie dat alleen in het zuiden van Marokko te vinden. Arganolie komt uit de argannoot en deze komt weer uit de arganboom die alleen in omgeving Essaouira groeit.
Arganolie heeft inmiddels een reputatie gekregen bij de grote cosmetische ondernemingen zoals L’oreal en Elvive.

Na de 1ste Wereldoorlog is het Midden-Oosten in handen gekomen van het Westen.De blanke man heeft het grondgebied netjes verdeeld in stukjes en heeft een pion gezet op ieder stukje. Deze pionnen waren ondemocratisch, gewelddadig, wreed en sommigen zitten er nog steeds.

Dat ze ondemocratisch waren en hun eigen volk onderdrukten kon het Westen aan zijn reet roesten.Zolang de olie bleef vloeien, was er geen vuiltje aan de lucht.

Totdat er een aantal moslims in opstand kwamen tegen dit onrecht. Het onrecht om zonder bewijzen of wat dan ook onrechtmatig een land te bezetten en diens bevolking structureel uit te moorden voor het zwarte goud. Mag God de onrechtvaardige geven wat ze toekomt.

Het geweld dat werd gebruikt door deze groeperingen werd helaas gerechtvaardigd door de Islam te gebruiken. Maar wat verwacht je anders in een oorlogsgebied?

De toestand rond 11 september heeft meer mensen doen inzien wat voor corrupte en hypocriete regering er nu aan de macht is in de VS. Het instorten van een toren 7 is voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. De overheidsinstanties staan bekend om het “stagen” van bepaalde gebeurtenissen om zodoende de situatie naar hun hand te trekken. Bush kon natuurlijk niet zomaar Afghanistan binnenvallen; Hij had natuurlijk steun nodig van de VN waar Nederland natuurlijk erkend lid van is. Maar waarom hebben wij niet meer vragen gesteld als democratisch volk? Waarom zijn wij automatisch als een domme koe achter de VS gaan staan? Zijn we wel vrij genoeg om kwaadwillenden de deur te wijzen of regeert de angst voor de VS? Is het omdat de VS een groot handelspartner is in de wereld? Of is het omdat wij ook enigszins wilden profiteren van de oorlog in Irak en Afghanistan?

Voor veel mensen is 11 september een dag van pijn, verwarring en emotie. Anderzijds hebben talloze mensen hun zakken gevuld door het ontbreken van meer dan 150 miljard aan goud, dat was bewaard gebleven in de kelder van de torens, grote sommen overgeboekt naar buitenlandse rekeningen en enigszins gespeculeerd met de koersen van 2 grote vliegtuigmaatschappijen.

Waar ik ook mijn vraagtekens bij zet is het materiaal van de twin towers dat eigenlijk jarenlang bewaard zou moeten worden voor onderzoek, gelijk gerecycled was en dat de enige instantie die er toen na de val bij mocht waren de experts van de controlled demolition. Zelfs de FEMA mocht er niet ter plekke komen.
In feite is het een politieke strijd tegen het westerse imperialisme. Wat verwacht je eigenlijk van een land dat over lijken gaat en gebeurtenissen “staged” (in scene zet) om een olierijk land binnen te vallen.

Dan heb ik nog een vraag voor u, en ik zou het appreciëren als u niet te snel antwoord of reageert. Denkt u dat als Osama Bin Laden de aanslagen op zijn geweten zou hebben, hij dit niet opgeëist zou hebben? Hij heeft geen reden om te liegen als gelovig persoon over zo’n grote gebeurtenis. Destijds probeerde de C.I.A. de Amerikaanse bevolking te overtuigen van een neppe video met daarop de zogenaamde bekentenis; in vergelijking met de vorige banden sloeg de C.I.A. de plank volledig mis.

1                    Osama Bin Laden als gelovig zou nooit iets van gouden ringen dragen in tegenstelling tot op de video.

2                    De lage kwaliteit video en geluid doen ons ook twijfelen aan de betrouwbaarheid van de video.

3                    En Osama Bin Laden was een linkshandige schrijver, de man in de video schrijft toch wel degelijk met zijn rechterhand.

Zolang de VS als een vampier andere volkeren probeert uit te zuigen, zullen er mensen opstaan om deze vampier van zich af te slaan. Actie = reactie.

Simple as that.

Alleen de verpakking verandert; dan zit er een Afghaanse schil omheen, dan een Irakese, Iranese of een Koreaanse.

Ik kan niet zeggen of de wereld er beter op is geworden sinds 11 september 2001, maar het water is minder troebel dan eerst. Door steeds vragen te stellen kan je misschien achter de feiten komen wat er nu eigenlijk is gebeurd.

De grote vraag van allen is misschien wel; hoe vertellen we dit aan onze kinderen? Hoe zetten we het in de geschiedenisboeken? Gaat het bekend staan als een van de grootste, geplande misdaden tegen de mensheid? En zoja, moeten we dan als rechtvaardig land zulke misdaden accepteren van corrupte regeringen?

Bronnen: Documentaire             Loose Change

Confronting the Evidence

Website:                      www.geocities.nl/911weblog

www.let’sroll911.com

www.911weblog.nl

www.911.com