• De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk
  Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment¬†; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico’s; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.

 • De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.
 • Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
 • Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
 • Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.
 • Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.
 • Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.
 • Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.
 • Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle stadia van het experiment.
 • Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.
 • Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.

If you tell me you can’t breath and you have a mask on, I really can’t take you seriously. If you tell me people need air while having a mask on, I really can’t take you seriously. If you tell me your poison is necessary for a nation with over a billion people that has managed to survive decades in the most populated, polluted and overcrowded places in the world, I really can’t take you seriously. If you tell me that healthy people are transmitting the flu and should be vaccinated or coerced to do so, despite the tangible dangers in doing so to save others, I really can’t take you seriously.

The truth is that no amount of vaccines, jabs or government measures can give you the guarantee that you will live to see tomorrow. For example: You could choke on nut, drown in your bath, electrocuted while fixing some wiring, trip and fall from the stairs, struck by lighting, fall into a sinkhole, stung by a poisonous snake, have a freak accident with your chainsaw, gunned down by your public officers, get stabbed for no reason, somebody could push you on the railroads. The brakes on your car could fail while trying to park on high building, a decaying streetlamp could fall and crush your skull just as you walk by, you could get run-over while taking a walk. You could suffocate in quicksand, eaten by an anaconda, swallowed by a shark, torn apart by a crocodile, pierced by an unicorn, a hippo could sit on you, a bear might tear you apart, wolves could hunt you down, a giraffe could headbang you, a horse could you kick you, a bull could pierce you. An angry mob could lynch you, you could slip and break your neck, you could die in your sleep, your heart could stop, a falling tree could crush you, an eagle might pick you up high enough and drop you, your parachute could fail. The bridge you’re walking on could collapse and so and so.

Then they will turn and say that the vaccine will comfort you. Let’s be honest, comfort does not come from a syringe or any government measure. Comfort comes when you can do what you want to do while respecting other people’s comfort-zone (golden rule) and that could be spending time with family and friends, traveling, working, exercising or relaxing. In other words comfort comes from freedom and again, it does not come in a syringe. You can’t be injected with freedom, you ain’t free if you accept to be violated to get a certificate of violated freedom pass.

And there is another turn. Aren’t you afraid to die they say? If you have been raised to believe that you’re an insignificant piece of shit monkey that there is no specified reason or meaning at all for you but to fight other monkeys for the biggest tree and upon death your life and death will be of no significance and be swallowed up by the black void. Well then, I understand why you keep on falling for everything.

The truth is we’re all soulbrothers and sisters and that we’re on a long journey back home. You’re but a wretched soul destined to a carry a body of flesh in this material world if I may quote Marcus Aurelius. We’re all on a journey and we all get dirty along the way and are fearing we’re going to get punished upon return because of our dirt, like a young child playing in his/her best clothes in the dirt. Some of us are so fearful that they deny the dirt all-together, which makes it easier to deny their own dirtiness and continue to play in the dirt. This is no way to travel. What you can do however is to recognise the dirt, clean yourself up and avoid getting dirty any further.

Logica anno 2021:

Stel je voor je wilt gaat vliegen. De huidige terreurmaatregelen zijn als volgt.

Eerst een lange staaf in je neus met de mogelijkheid om je hersenen te beschadigen. Afhankelijk van de cycle treshold (hoever me inzoomt op het celmateriaal) krijgt men een positieve of negatieve test. Hoe verder men inzoomt (hoge treshold >35) des te groter de kans op een positieve test. Eenmaal een negatieve test mag je gaan vliegen. Let op het woordje mag, alsof je niet betaald hebt.

Ondanks een negatieve test wordt er van je gevraagd afstand te houden. Eenmaal in het vliegen zit iedereen naast elkaar zonder afstand.

Iemand die positief is getest mag niet vliegen. Iedereen in het vliegtuig is dus negatief getest maar toch wordt er niet gevlogen als je je masker niet op hebt. Ik herhaal: Iedereen is negatief getest maar toch wordt iedereen verplicht onder dreiging de masker/mondkapje/muilkorf de gehele reis te dragen, zelfs kleine kinderen. Als dit geen terreur is, dan is niets terreur.

911 heeft ons laten zien dat de wapenindustrie maar al te graag mensen opoffert om andere landen te bezetten en leeg te roven.

De bankencrisis heeft ons laten zien dat de bankiers maar al te graag mensen besodemieteren om diens zakken te vullen.

De neppe pandemie (event 201) heeft ons laten zien dat politici, media en dokters bereid zijn diens bevolking te onderwerpen aan terreur en experimentele medische praktijken. En waarom? Om het milieu te redden? Door het verplichten van plastic maskers die nu overal rondslingeren? Om elke ondernemer het faillissement in te duwen zodat men afhankelijk is van de overheid? Om zoveel mogelijk non-denkers uit te roeien zodat alleen de denkers over blijven(Georgia Guidestone-((eugenetica))? Om meer bureaucratische, totalitaire regels in te voeren zodat elke kritische denker gedeactiveerd, gedemobiliseerd oftewel geneutraliseerd kan worden met een druk op de knop?

Wat verwacht je nou van een systeem dat inherent nep en kwaardaardig is? Nep-nieuws, nep-geld valuta, neppe vertegenwoordigers, neppe genezers, neppe wetenschappers, neppe oorlogsprovocaties, nep voedsel, neppe entertainment, neppe influencers en neppe comments.

Als dit je enigszins ongemakkelijk maakt, dan …

Wat als ik jou vaccinatie niet tolereer en op elke manier mogelijk probeer jou te ontmoedigen om je te vaccineren. Misschien ben je als gevaccineerde gevaarlijk en/of besmettelijk voor mij en je omgeving net als mensen in de chemokuur. Hoe zou je dat vinden? Niet aardig? Niet leuk? Schending van je mensenrechten? Want je bepaalt zelf wat je met je lichaam doet? Oke.

En laten we het even omdraaien. Op de een of andere manier vind jij dat ik me moet vaccineren om jou te beschermen. Maar dat is gewoon raar want jij bent immers gevaccineerd en dus “veilig”. Waarom kan je mij niet tolereren? Ik ben een individu en geen werkersbij en ik bepaal zelf hoe ik met mijn lichaam omga. Elke mate van dwang, excommunicatie of discriminatie is een schending van mijn mensenrechten.

Als ik in de auto zit zonder mijn autogordel om en jij wel, dan werkt jouw autogordel nog steeds ook al gebruik ik de mijne niet. Het is mijn keuze als ik bij een ongeluk door het raam vlieg. Dus waarom zo intolerant?

Als de griep echt zo gevaarlijk en besmettelijk was dan waren al die anti-maskers allang overleden maar de realiteit laat zien dat ze dag in dag uit opstaan en vrolijk hun dingetjes regelen itt de gevaccineerde. Durf je af te vragen waarom je zo graag anderen wilt controleren en ze de frisse lucht misgunt. Misschien is het omdat je zelf amper kan ademen. Het mondkapje is een ceremoniele aangelegenheid.

Ik kan moeilijk van jou eisen jouw masker af te doen. Van mij mag je zoveel mogelijk maskers opdoen als je zelf wilt. Van mij mag je zoveel mogelijk lange stokken in je neus stoppen tot je een ons weegt of een of andere hersenkanker ontwikkelt. Dat is vrijheid maar dat heeft niets te maken met gezondheid of wetenschap.

Niet alles wat in een spuitvorm komt is gelijk uit den boze. Ik kan me voorstellen dat als je enorm veel pijn lijdt dat wat morfine tijdelijk wat verlichting kan geven. Maar als de morfine mij wordt ontzegt totdat ik een experimentieel vaccinatie neem, dan is dat wederom weer een schending van mijn mensenrechten.

Als ik een restaurant zit en er ligt op tafel wat zout en peper, dan kan ik kiezen om wat over mijn eten te strooien maar dat hoeft niet want een goede kok doet dat allemaal in de keuken. Dus waarom deelnemen aan een mogelijk dodelijk experiment terwijl je je goed voelt. Als iemand naast mij aan een andere tafel mij verplicht wat peper en zout over mijn eten te strooien, dan zal ik die persoon gewoon negeren. Als die persoon dus vervolgens opstapt en en de peper en zout ongecontroleerd over mijn eten strooit en mij commandeert het vervolgens te eten dan weet ik dat ik te maken met mentaal zwakkere persoon die verward is (Dank je wel Edward Bernays). Het enige wat ik dan doen is de ober om de rekening te vragen voordat het verder escaleert. Denken dat rationeel converseren met zo’n persoon enigszins tot een constructieve verstandhouding kan leiden is een illusie.

Als je een schending van mijn mensenrechten acceptabel vind dan begrijp je dat die zelfde schending ook bij jou gaat plaatsvinden, ook al ervaar je het niet als zodanig. We zijn immers allemaal mensen. Hoeveel van je waardigheid ben je bereid op te offeren op het altaar van de covid-griep? Denk je dat het ooit genoeg is? Denk je dat idool Baal of Kukulkan ooit iets zei van: “Genoeg met alle kinderoffers en maagden”?

Vaccinatie verplichten is verkrachting verplichten. Als jij verkrachting tolereert en zelfs aanmoedigt dan weet ik ook dat ik te maken met de persoon in het restaurant. Ik ga mezelf niet opzettelijk schaden zodat jij je goed voelt over jezelf. De enige manier om je angst te overkomen is om deze te confronteren.

Wat heb je aan versoepelde maatregelen oftewel minder overheidsterreur als je verlamd bent, of als je gezicht voor de helft hangt of als je je lichaam hebt verlaten? Zul je dan nog denken dat ik jou terroriseer? Ik hoop dat je je cognitieve vermogen niet helemaal hebt verloren ondanks alles.