Tag: banken

Recent Posts

verbaasdBurgers van Nederland, vijf jaar lang bent u voorgelogen over de Griekse crisis. Vijf jaar lang hebben pers en politiek u steeds maar weer dezelfde halfwaarheden en leugens op de mouw gespeld (uitzonderingen daargelaten).

De leugens:
1. Wij, Nederlandse belastingbetalers, hebben de Grieken ‘gered’ door hen 240 miljard euro te lenen toen de internationale kapitaalmarkten voor de Griekse staat op slot ging.

2. Grieken zijn luie, verwende hedonisten, die met 55 met pensioen gaan, een onderontwikkeld arbeidsethos hebben en liever aan het strand liggen dan werken.Nee toch...

3. Grieken hebben, ondanks onze generositeit en ondanks de gemaakte afspraken, nagelaten hun begroting op orde te krijgen en hun economie te hervormen.

4. Grieken moeten niet zeuren, want ze hebben hun huidige ellende toch echt aan zichzelf te danken; door corruptie, clientelisme en een belabberde belastingmoraal is de schuldenlast enorm, het begrotingstekort gapend en het verdienvermogen beroerd.

Check

pen aan de kettingMan loopt naar de bank. Heeft een afspraak met een adviseur. Tijdens het gesprek komen er verschillende onderwerpen naar voren. Bij de afronding vraagt de adviseur de man een papiertje te ondertekenen. Man wordt alleen gelaten om het even door te lezen en te ondertekenen. Man pakt het pennetje even op en navigeert vervolgens over het blaadje en de plek waar deze een krabbeltje moet zetten. Vervolgens merkt deze op dat de pen terugtrekt en niet verder kan. Na uitvoerig onderzoek wordt de ketting aan de pen geconstateerd. Een ketting aan de pen. De bank houdt pennen gevangen in het kantoor en dat in het bijzijn van haar clienten en ter uitvoering van haar “nutsbedrijvigheid”. Het is een schande en vrij nots. Vrijheid voor een ieder behalve voor pennen en zoals de bank is vertrouwt hij zijn clienten. Beduusd schuift de man de stoel achter zich en loopt de bank uit zonder krabbeltje te zetten op zoek naar het vertrouwen dat ter paard is heengegaan…

Afgelopen jaar hebben we veel dingen zien gebeuren. Van het vervangen van onze dictatoriale vertegenwoordigers wereldwijd tot verwerpelijke verkrachtingen van de NAVO boven Libie, vlak voordat de inmiddels overleden Libische vertegenwoordiger, Muammar Qadhafi, de dollarkoppeling wilde vervangen met een Gouden Dinar.

En je kan natuurlijk de rechtvaardigheid van de Libische vertegenwoordiger betwisten maar natuurlijk niet zonder te beseffen, dat de twist een tweerichtingsverkeer kent. Zo kunnen we dus ook twisten aan de oprechtheid van het failiiete Westen. Maar we kunnen niet in de harten kijken ofwel ?

Het vervangen ging niet zonder slag of stoot. Nee, angstige vertegenwoordigers blijven a la Saleh in hun ivoren torentje zitten en bellen gehaast met hun sponsoren voor wapens, tanks en meer zenuw/traangas zodat ze de vervanging kunnen doen voorkomen.

De ijzeren greep van het Westen op Arabische olielanden wordt langzaam vervangen door de opstaande jeugd/shabaab die niets moeten van corrupte, dictatoriale vertegenwoordigers. En deze is geinformeerd, sceptisch en autonoom en weigert te bukken voor de koloniale krachten, ondanks de technologische superioriteit van de Westere oorlogslanden en de verwevenheid met Arabische vertegenwoordigers.

Verder zien we ook dat het respect voor de dollar wordt vervangen door nationale valuta’s en edelmetalen door de hebzucht van de ongelovige bankiers. Net als de geloofwaardigheid van Obama en al zijn vertegenwoordigers in het Westen, resulterend in een 100 dagen stand van de Occupy beweging tot verschrikking en walging van de elite en dus snel het politieapparaat opkoopt en burgers aanspoort te letten op “burger terroristen”.

Er zijn dus al veel dingen vervangen maar is het genoeg voor een harmonieuze wereldbol ? Nee, want we kunnen meer dingen vervangen; denk aan het bestuurmodel van ons land; onze vieze warme kernenergie; onze “volksvertegenwoordigers” om het nog netjes te houden en nog veel meer.

Wij kunnen onze banken dwingen rente af te schaffen door deze te nationaliseren en het fiscale EU kapot te maken zoals het IJzeren Gordijn. Het ESM is een overtreding volgens Montesquieu, en wetend dat onze Europese vertegenwoordigers ook wel een studie achter de rug hebben al dan niet bij Goldman Sachs, moeten we ze bij deze bestichten van het opzettelijk ketenen van mensen in een dictatoriale Europa. Hallo Draghi, Merkel en Sarkozy.

Misschien moeten we dat belangenverstrengeling wat serieuzer nemen en ex-GS-bankiers gewoon niet accepteren en massaal naar Brussel marcheren bij een installatie. En als vertegenwoordigers het publieke opinie gijzelen door dalende beurzen, dan ga je lekker short zitten en/of haal je je geld van de bank als een echte terrorist.  En gauw verzilveren voordat je “wat moet ik met dat metaal/papier ?” te horen krijgt.

Top 5 Zwarte Zwaan Vervanging 2012

  1. Vrede*
  2. Valuta’s
  3. Commerciele banken
  4. Veilige havens
  5. Volksvertegenwoordigers

*voor zover je kan spreken van vrede

Sinds mensenheugenis was er nog nooit zoveel armoede en burgers in een financieel afzwakkende toestand, waarin zij niet of nauwelijks in staat zijn zichzelf en/of familieleden te voorzien, in hun primaire levensbehoeften. Maar op de een of andere wijze, zijn onze oprechte journalisten, toch grotendeels van mening, dankzij de overvloed aan informatie/overleggen en interviews inzake Griekenland, dat de kapitaalpositie van banken wereldwijd onder druk staan. En geloof me het is echt geen koud kunst om mensen wijs te maken dat onze geldmachines op nationaal en internationaal niveau het financieel zwaar hebben.

En zoals vele pseudojournalisten wat cijfers van dubieuze accountants, omtoveren tot tegenstrijdige en valse voorspellingen van kapitaalposities en balansen wereldwijd, zal dit artikel dezelfde tegenstrijdige en valse reacties uitlokken bij zij die geloven in de officiële verkondigingen. We gaan het niet hebben over het netto schuld van landen, staten of banken aangezien dit nu merendeels gaat over gecreëerd geld door de FED en de ECB. Geldcreatie is diefstal van burgers vanwege devaluatie munt en het ondermijnt de geloofwaardigheid van de munt en het systeem.

We gaat het hebben over rijkdom, economie en de lezer van deze tekst en hoe deze in feite onafscheidelijk zijn van mekaar. Want wat is economie nou eigenlijk ? Het is een handelsoverdracht tussen 2 partijen; de koper en de verkoper. Zonder deze partijen staat de economie dus stil. De bank is later bijgekomen als derde persoon om overeenkomsten te versnellen, echter zie we nu dat wereldwijd burgers geen middelen hebben om te kopen, en afwachten vanwege de dalende huisprijzen en de depressie die door onze vertegenwoordigers wordt verloochend.

Je kan dus eigenlijk ook zeggen dat economie een stukje goodwill is, een stukje vertrouwen wat inmiddels allang verspeeld is door de sociopaten en de achteraan sukkelende nietszeggende vertegenwoordigers, die nodig eens normaal moeten doen, volgens de algemeen geldende waarden en normen. En dat houdt dus in dat je niet elke begrotingsfout kan verhalen op de burgers dmv van belastingen. Een maatregel wat elk sociopatische vertegenwoordiger wil doorvoeren om  gemoederen van financiële markten te stillen wat uiteindelijk ten koste gaat van de goodwill en het vertrouwen.

Dat Papajaikleenmiljardenenikverklaarmefaillietndreou (moeilijk uit te spreken) gewoon niet in staat is terug te betalen zelfs met 0 procent mag duidelijk zijn, ook al zou deze heel Griekenland en half Cyprus in de verkoop doen, wat uiteraard niet kan. Je kan iets pas verkopen als je het pas bezit. De Griekse vertegenwoordiger let nu eens op dingen; Griekenland is van de Grieken en niet van Europa. Dus mocht het over gaan tot verkoop van soevereine of staatsbedrijven en vertegenwoordigers gaan over tot een koop, dan is de koop per definitie niet rechtsgeldig. Eigendommen van de staat zijn eigendommen van de burgers en niet van onze vertegenwoordigers.

En tenslotte gaat het nog over de lezer van dit artikel waar de echte rijkdom zit. Dat jij leeft, denkt, spreekt, sceptisch en progressief kan denken en dat je creativiteit en productiviteit je zodanig verrijkt dat je lucratief je dromen blijft achtervolgen met dezelfde snelheid als dat zij bewegen door vasthoudend te demonstreren met je geestverwanten tegen het onrecht in Tunesië, Libië, Egypte, Israel, Palestina, Syrië, Yemen, Bahrein, Saudi-Arabie, Nederland(Rotterdam(bankblokkade)) en nu al 10 dagen ook op Wall Street met Tahrir-achtige campertoestanden.

Wat nu wel duidelijk mag zijn is dat banken een vervangbaar tussenpersoon zijn omdat de markt van het bankwezen vrijwel uit het niets is uitgevonden. Dat zij nu in datzelfde spelletje nu hun vingers hebben gebrand is jammer voor de bonusgeile bankiers (hallo Jan Hommen) maar dat staat los van het feit dat er wel degelijk een noodpakket nodig is voor burgers wereldwijd. Want wij zijn de economie, wij zijn de kopers, de landeigenaren, de handelaren, de dromers die verlangen naar een stabiel onderkomen voor onze familie en vrienden en naar dat Zwitsers gevoel. En het geluid van de massa is dat als wij het niet vertegenwoordigd krijgen wij onszelf gaan vertegenwoordigen.

Jawel hoor het is ze weer gelukt om ons allemaal weer lekker wijs te maken dat er een crisis is en dat wij die arme bankiers, die hebben geïnvesteerd in risicovolle obligaties van dubieuze debiteuren, weer moeten redden van de financiële ondergang. En mensen van de media en politiek spreken tegenwoordig niet alleen van 1 crisis maar van meerdere en poseren zich als ridders op het witte paard.

Hoe meer crisissen, hoe meer men bereid is op te geven. Banken bijna failliet ?  dan verzorgen we een ophaalrondje wat we dan bezuinigingen of belastingverhoging noemen. Concurrentie vanuit opkomende landen ? dan bombarderen we de landen terug naar een “democratisch systeem”om de burgers te beschermen. Het is democratie of de dood!! Heerlijk democratisch of is het toch paradoxaal ?

En wil je in een schijnheilige wereld enigszins omhoog komen, dan is het belangrijk dat je je schijnheiligheid verder ontwikkelt tot een punt waarop je als een “moderne zwarte Hitler” de Nobelprijs voor Vrede in de wacht weet te slepen. Als je je eigen burgers onderdrukt dmv een Patriot/Terror Act die is gelanceerd om illegitieme redenen, misbruikt om je eigen burgers te vervolgen als deze 911 of de daaruit voorvloeiende verzameling van vechters in verre vlaktes van de vertegenwoordigers openlijk te verachten. Want dan ben je landverrader en on-Amerikaans als je niet je hooggeëerde vertegenwoordigers naspreekt of gewoon zwijgt in een vieze burger.

Men probeert van 911, vanwege het doorzettingsvermogen en het kritische denken  van burgers wereldwijd, een soort Holocaust-status te geven. Dat het verboden wordt om het originele verhaal te bekritiseren of anders te verwoorden. Terwijl we weten dankzij het werk van o.a. Dimitri Khalezov dat Groud Zero bijv. eerst als definitie had “een plek waar een nucleaire detonatie tot stand is gebracht. Terwijl we weten dat gebouwen niet lijnrecht in elkaar kunnen storten ook als aluminium smelt. Terwijl we weten dat die branden bijna 9 maanden aan het woeden waren. Terwijl we weten dat gewapend staal niet kan veranderen in poeder zonder tempraturen boven de 6000 graden Celsius. Tempraturen die makkelijk gehaald worden bij een nucleaire detonatie. Om het nog niet te hebben over Toren 7; laat ze maar eerst met een acceptabele leugen komen alvorens we deze ontkrachten.

En nu met de merkbare weerstand van Europese burgers, kan men een soort van Europese 911 lanceren; een soort 1-1-2 achtige aanslag om vrijheden van burgers verder te ontnemen, zodat de aanslagplegers ons lekker kunnen beschermen/onderwerpen. De vercommercialisering van 2012 zou kunnen worden gezien als het equivalent van de Millenium-bug zodat men vlak erna kan worden verrast met een aanslag, wat als een trigger kan gebruikt om soevereiniteit van Europeanen te vercentraliseren in een plek; het vroegere Babylon; Toren van Babel(Irak); het hedendaagse Straatsburg/Brussel.

En onze vertegenwoordigde minister die al miljarden heeft gegeven aan Griekenland, wat per definitie failliet is, alleen omdat de vieze banken die daarin hebben geïnvesteerd te matsen, ten koste van soevereiniteit van de Grieken en zij die hun pensioengelden zien verdwijnen, kan zichzelf beter De bukker noemen in plaats van de Jager. Deze vertegenwoordiger die zich zelf graag ziet als een volksvertegenwoordiger heeft nog minder ruggengraat dan onze oude Bos of Balkenende. Want als je een klein beetje economisch bent aangelegd dan begrijp je dat je beter de banken direct kan injecteren met ons miljardenbloed in plaats van een-tweetje met onze Grieks sprekende zuiderburen.

Want dat Griekenland failliet was, is al langer bekend voor zij die het durven aan te kijken. Het is nu belangrijk om die allesoverheersende banken, mochten we overgaan tot het herkapitaliseren dat we deze zwijnen gewoon binnen houden en tam maken, voordat ze weer het hele land leeghalen en grote gaten maken en de buren weer rijgen aan woekerrentes en terrorisme.

De samenloop van omstandigheden heeft Europa naar een punt gebracht waarin het een kwestie is van vervangen of vergaan. Het vervangen van onze vertegenwoordigers en het implementeren van een systeem waarin we zelf zorgen voor bestuur. Een systeem wat een bijdrage kan leveren aan het democratische gehalte van onze electorale democratie. Een systeem waarin niet alleen een handjevol, wellicht oprechte en niet corrupte vertegenwoordigers bloot staan aan alle verleidingen van grote oliemaatschappijen, pharma, multinationals en conglomeraten. Een systeem zonder partijpolitiek en eigen belangen. Een systeem waarin iedereen in consensus kan stemmen over onderwerpen die er toe doen en niet op vertegenwoordigers.

Want ik vertegenwoordig mezelf en ik denk niet dat ik iemand kan aandragen die mij volledig kan vertegenwoordigen, net zomin als dat ik als mens mijn verantwoordelijkheid kan overdragen. Vooral in deze individuele samenleving is het erg zonde om geen gebruik te maken van de rekencapaciteit, de inventiviteit, de creativiteit en de wijsheid van de stemgerechtigde burgers.

Want zeg nou zelf; schamen we ons niet dat we dit gedrag van onze vertegenwoordigers tolereren in de2e Kamer. Lachen, brullen, gieren en tieren en niets concreets op de Voorbeschouwing of de Algemene beschouwing volgend het debat op Prinsjesdag. Moeten we deze vertegenwoordigers serieus nemen ? Is het niet te gek voor woorden dat deze witteboord-criminelen meer dan 5 keer vergoeding krijgen dan de gemiddelde burger voor een beetje partijpolitiek spelen ten koste van onze centen en onze toekomst en dat van onze kinderen. Ik noem ze pas volksvertegenwoordigers wanneer deze hetzelfde verdienen als de gemiddelde burger en eerder niet. Nu zijn het opportunistische sociopaten die leven om te liegen en niet om te dienen en als ze hun voorgekauwte bullcrap niet op een blaadje hebben staan, dan lijken het net onlogische, slaapwekkende, ongeloofwaardige, verbale, visieloze, armani-dragende snobben.