Tag: centrale bankiers

Recent Posts

Schuld door erkenning en erkenning door perspectief en nu in zijn achteruit. Als je vooruit gaat in een doodlopende straat ga je alleen maar achteruit. Daarom is het soms handig om achteruit te gaan om vooruit te komen.

pot met zilverStel je voor als elke moslim wereldwijd voortaan haar of zijn zakaat doet in zilver in plaats van een papieren claim van de centrale bankiers. Hoe zou die wereld eruit zien? Ik denk een stuk vredevoller dan nu het geval. De collectieve acceptatie van makkelijk te printen claims geeft bankiers een wereldse macht over je arbeid, tijd en gezondheid.

Denk er maar eens over na. Soldaten moeten betaald worden en hoe worden ze betaald? Inderdaad met een claim, niet met goud of zilver. FollowTheMoney-Bank-PyramidAnders was het al lang op en konden oorlogzuchtigen de pionnen(wat dat is hoe ze soldaten zien) als vervangbare pionnen niet meer betalen voor risicovolle jobs, denk aan Oost-Oekraine, Syrie en Irak.

Het is niet praktisch om de ene dag uitbundig verontwaardigd te raken over de frauderende-bonus-bankiers en de daaruit voortvloeiende oorlogen voor grondstoffen om de geprinte claims te dekken, om de volgende dag weer aan de orde van de dag naar je werk te gaan met je benzine/diesel-autootje, in de fijn-stof-file te gaan zitten mopperen over de voorwaarden van je werk, transport enzovoorts. Je moet er naar handelen.Zakaat programma

Ik zeg niet dat je niet naar je werk moet gaan maar de manier waarop speelt wel een rol. Is het dichtbij, pak de fiets. Is het te ver, probeer dan geduldig te carpoolen/of met het OV of in zijn geheel dichterbij huis te werken. Het boycotten van olie is een derde stap. Het verzilveren van een claim is de eerste stap. Het uitgeven van echt geld aan je naasten (vrienden, familie, kleine ondernemers, geloofgemeenschap) is een tweede.

zakaatVerzilver om te sparen, verzilver om te geven en omdat je kan geven, verzilver om je afkeer voor fiat-claims te demonstreren, verzilver je claims om het piramidespel van rente, inflatie en schuld-systeem te demonteren, verzilver je claims zonder de boel te escaleren, verzilver je claims om je onvrede te illustreren, verzilver je claims om de centrale bankiers te isoleren, verzilver je claims zodat ze je financieel niet kunnen deren, verzilver je claims om vredevol te hergroeperen.

In drie chemtrail -weken is het wereldbeeld van naïeve mensen flink veranderd als het gaat om het vertrouwen in bankiers, de mate van arrogantie en de wijze waarop men tegen de nutteloosheid van banken aankijkt. Is het immers niet dat we welke valuta kunnen hanteren die we willen zonder inflatiecreërend en rente-vragend tussenpersoon met edelmetalen en een virtuele munt voor de internationale handel?

Vertegenwoordigers van het systeem vallen je dan met leuzen als “we hebben jarenlang boven onze stand geleefd en daarom hebben we nu zware schulden” terwijl het duidelijk zijn mag aan de ene kant dat het leeuwendeel van deze schulden gewoon bestaat uit rente. Geld wat er in de plaats niet was om terugbetaald te worden. Een klein voorbeeld: Als je in een systeem maar 100 kilo zilver tot je beschikking hebt en dat leen je uit aan 10 mensen met elk 10 kilo zilver en je vraagt als vergoeding  12 kilo dan weet je al van tevoren dat je nooit alles wat je vraagt terugkrijgt alleen de 100 en niet de additioneel gevraagd 20 kilo. Maar hierdoor creëer je wel onrust en armoede onder leners.

Met op het scorebord nog een zes jaar streak van stijgende werkloosheid, stijgende inflatie een stijgende kloof tussen arm en rijk hebben centrale bankiers in mijn opzicht ernstig gefaald in hun beleid maar dat is slechts een kwestie van perspectief. Want vanuit de 1% gezien hebben centrale bankiers een aardig succesje behaald met de devaluatie van de valuta’s, de implementatie van vrijheidsbeperkende wet en regelgeving en de gewelddadige instandhouding (Libië) van dollar aan de pikzwarte olie.

Sommige denken dat de 1% de 99% vertegenwoordigt maar dat is een grote illusie. De 1% ziet de massa consumenten als puppets waarmee ze verder kunnen baden in hun perverse materiële rijkdom. Zie de 25 biljoen zitten op een eiland terwijl er mensen kapot gaat van de dorst en honger.

Het Cyprus-gebeuren zal hoe dan ook leiden tot een wereldwijde bankrun/pm-rush, daar is geen twijfel over mogelijk in welke vorm dan ook en laat Slovenië de slagroom op de stront vormen. Dit gebeuren zal ervoor zorgen dat het systeem geheeld wordt net als een schotwond. De kogel moet er uit anders kan het je vergiftigen. Vervang de tussenpersoon en schakel over op valuta met echte waarde zoals zilver en/of goud voordat de muziek stopt met spelen…

Terwijl de 0,01 % per jaar 24 miljard euro binnenharkt, pro-israel vertegenwoordigers Asn bank willen dwingen te investeren in bezette gebieden van Palestina, Jan Hommen het Oranje-gevoel illustreert door duizenden mensen op straat te zetten en een gare bitchslap van een Dijsselbloem die sommige nog erkennen als een minister van Financiën bankpersoneel wil korten op hun salaris van 24 duizend per jaar in plaats van de 1 % aan te pakken zoals een Jan Hommen of een Sjoerd. Is een heksenjacht dan nog een kwestie van een of, of een wanneer. Nou wat denk je zelf ? En het is altijd hetzelfde verhaal – kosten besparen – personeel is kostenpost – bitch wij zijn het kapitaal.

Diep teleurgesteld zou ik zijn als ik maar enig geloof had in de zogenaamde vertegenwoordigers maar Godzijdank geloof ik niet in politiek en dus ook niet politieke spelletjes. Politiek is het woord van de rijke, vertegenwoordigd door de geldhongerige en verwoord door de leugenachtige en de psychopathische. Net alsof het nieuwe woningakkoord ook maar iets voorstelt. Ik ben niet van plan er nog meer woorden aan vuil te maken. Ik denk dat de hedendaagse blunders op het gebied van veiligheid, integriteit, democratische rechtsgang en buitenlandse politiek meer dan genoeg zeggen over wie het land nu echt bestuurt. En wij zijn het niet…

Check de ontnuchterende kijk op zaken van Max Keiser.