Tag: elsevier

Recent Posts

Vandaag gaan we het hebben over de homoseksualiteit van de mensen in Nederland en de maatschappelijke gevolgen. Vooral de populistische Elsevier komt regelmatig met eenzijdige artikelen over mishandelde homo’s in Utrecht en omstreken. Dit is echter zeer betreurenswaardig voor beide partijen en komt voort uit een kloof van onbegrip, provocatie en disrespect.

Het is toch vreemd om te zien hoe hier in Nederland de homo’s jaarlijks massaal uit de kast komen en met z’n allen verkleedpartijen erop nahouden terwijl in andere landen je praktisch niets hoort van de gayscene. Wat zegt dit over hedonistisch Nederland want sommige staatslieden durven zelfs zo ver te gaan om te verklaren dat hun land “homo-vrij” is.

Ligt het aan de maatschappij, de staatsrechtelijke inrichting, de mate waarin men de persoonlijke vrijheid beleeft of ergens anders aan. Ligt het aan de kindvriendelijke priesters die de praktiserende homoseksueel als voorbeeld zien? Of is het gewoon een hoge mate van stoutmoedigheid naar zichzelf en anderen? Ligt het aan de welvaart dat we in Nederland kennen wat burgers drijft hun penis te steken in de achterste van hun geliefde en daardoor allerlei ziektes oplopen? BENIEUWD NAAR JOUW ANTWOORD.

Waar de een liefde ziet, ziet de ander wellust of sodomie. Echter is het geen excuus of rechtvaardiging om een homoseksuele man of vrouw te mishandelen of te beledigen vanwege zijn/haar geaardheid of zijn/haar verwerpelijke keuze voor praktisering. Vergelijkbaar met het mishandelen van een blinde vanwege zijn blindheid. Denkt men dan niet na over God; wellicht is het de wijze waarop Allah (swt) de mensen hier wilt beproeven op verdraagzaamheid en geduld door hen te omringen met dit overtredende volk.

Een aantal verzen uit de heilige Qo’raan inzake homosexualiteit

En Lot, toe hij tot zijn volk zeide: “Pleegt gij een gruweldaad zoals niemand ter wereld ooit voor u pleegde?” “Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat. “ (Qo’raan 7:80-81)

Zoals men boven duidelijk kan opmaken is homoseksualiteit een groot taboe binnen de islam en de monotheïstische religie’s; het verhaal van Lot (vzmh). Echter hebben gelovigen de plicht om iedereen met respect te behandelen; doen ze dit niet dan doen ze precies hetzelfde wat de homoseksuelen ook al doen; namelijk hunzelf tekort. Van sommige dingen kan je je beter maar onthouden ondanks je geaardheid.

Een aantal verzen uit de heilige Qo’raan inzake verdraagzaamheid.

Nodig hen daarom hiertoe uit. En wees standvastig zoals u is geboden en volg hun begeerten niet, maar zeg:”Ik geloof in elk Boek dat Allah heeft nedergezonden en het is mij geboden rechtvaardig tegenover u te handelen. Allah is onze Heer en uw Heer. Aan ons onze werken en aan u uw werken. Laat er geen twist tussen u en ons bestaan. Allah zal ons tezamen brengen en tot Hem is de terugkeer. (Qo’raan 42:15)

De redactie van Vervang is van mening dat homoseksuele en pedofiele daden een vorm zijn van hoogmoed en ziet als een normaal verschijnsel binnen een decadente samenleving. We weten allemaal dat hoogmoed komt voor de val, vandaar dat we voorstellen uw homoseksualiteit te vervangen.