Tag: eurocrisis

Recent Posts

Wanneer leren die bitches van een zelfverkozen vertegenwoordigers nou eens, dat wij allen geen genoegen nemen met een door de MSM gehypte oplossing wat als “oplossing” heeft het niet onderwerpen van de Eurocrisis aan een totale afbraak van het eurogebied. Nee, integendeel zij fabriceren (IMF)kapitaalvernietigende leningen en verstrekken deze aan landen zodat ze wanhopig dat zij zijn, zich verslikken in de suïcidale rentetarieven en de tegenpartij zich verrijkt met het bloed van de financiële geterroriseerde.

Mijn beste medelanders, weet dat elke oplossing waar onze leugenachtige vertegenwoordigers mee komen klinkklare onzin is wat niet als uitgangspunt heeft het terugkoppelen van de nationale valuta’s en het behoud ofwel het vernieuwen van onze nationale soevereiniteit. Momenteel spelen de vertegenwoordigers zo’n gevaarlijk spelletje dat het lijkt op een potje pokeren. Durven wij hun neppe en onzekere bluf te callen ? Of zullen we ze toestaan ons te manipuleren via onze te vervangen financiële angst ? Dacht het niet he !!!

Verontwaardigd over de manier hoe Eva Jinek uit haar verontwaardiging laat blijken dat de elite met een vermogen van anderhalf ton beschermd moet worden omdat zij het patent hebben op baanontwikkeling en maatschappelijke stabiliteit of je legt even een Eva Jinek. Wat hebben mensen het soms hoog zitten met een paar virtuele cijfertjes op de bank en dikke slee voor de woning, vaak niet wetend dat het allemaal zo vergankelijk is.

Want zoals Bart Griffioen al aardig verwoorde op Joop.nl zijn wij allen Grieken en Palestijnen en dragen wij evenveel schuld als de Grieken en hebben we evenveel invloed als de Palestijnen. Vandaag de dag weet de gezonde geest dat de Grieken en de Spanjaarden slachtoffer zijn van een groot bankenscam d.m.v.  het verstoppen van de financiële aderen van de markten met rente veelal geleend van instellingen(IMF) die menen mensen te helpen met hun leningen. Griekenland zou beter af zijn als zonder al deze giftige leningen. RENTE IS IMMERS GIF.

Spanje is een logisch gevolg op het instandhouding van de giftige renteleningen en is een logisch gevolg van het beleid van de vertegenwoordigers; een beleid wat zich concentreert op de instandhouding van de crisis. BITCHES, GET LIQUID.

Onze vertegenwoordigers zijn met de verkondiging van het Griekse referendum op het akkoord, erg verontwaardigd en buitengewoon boos om de vrijheid van de Grieken. Maar laten we wel wezen; er zijn om veel kleinere dingen verkiezingen gehouden en is tijdens deze gefabriceerde vertrouwenscrisis tussen de vertegenwoordigers en haar burgers niets  meer dan normaal om het sentiment en de welwillendheid van de Grieken, enigszins in kaart te brengen, om het akkoord te accepteren.

De roep om democratie in Griekenland heeft echter bij veel van onze incompetente vertegenwoordigers een negatieve reactie uitgelokt. Oh wat is die democratie toch een hel volgens Sarkozy, Cameron, Rutte en Merkel. Nee het is een plicht van de vertegenwoordigers om bij iedere grote beslissing het volk, ons, te betrekken. Al is het maar voor de goodwill, want wij gaan anders de straat op. En hoe wil je belasting heffen op revolutionairen ?

En terwijl elk vertegenwoordiger zoekt naar een manier om Papadrachme over te halen, de grieken niet te laten stemmen op het akkoord, wat geen oplossing is, maar deze bezuinigingen gewoon doordrukken ten koste van de Grieken voor een schuld wat is veroorzaakt door de Griekse vertegenwoordigers en de vertegenwoordigers die destijds Griekenland toelieten tot de EU, ondanks de strenge criteria.

De dictatoriale verkondigingen van onze vertegenwoordigers getuigen des te meer, hoe hoogmoedig en onverantwoordelijk ze bezig zijn. Deze mensen horen ons te dienen maar zijn hun visie kwijtgeraakt in de donkere achterkamers, voor zover er natuurlijk sprake was van een visie of verantwoordelijkheid.

Het uitroepen van een referendum is de plicht van onze vertegenwoordigers wanneer burgers daarom vragen of een tijdperk van sociale onrust en financiële instabiliteit. Het is tijd dat Rutte ook eens luistert naar onze roep om te stemmen over de continuïteit van de Euro door het uitvaardigen van een referendum.

Papandrachme heeft dankzij de roep van Merkel dat Europa valt als de Euro valt, ingezien dat er wel ruimte is om te onderhandelen over de voorwaarden van het faillissement. De eerstgenoemde is er namelijk van bewust dat er ook een grote besmettingsgevaar bestaat naar andere landen. Hierdoor is zijn onderhandelingspositie ook versterkt vanwege de toewijding van andere vertegenwoordigers om de Euro ten koste van alles en iedereen te redden. Ook als is de “redding” van de Euro niets meer dan de ondergang van de Euro.

En terwijl de Franse vertegenwoordiger een grote mond opzet tegen de Griekse, in de zin van dat deze de geldkraan dichtdraait. Oh wat erg maar laten we wel wezen. Het geld dat naar Griekenland gaat, gaat direct weer door naar Franse banken. Loze bedreigingen en wij zien het en dus ook de Griek en de Griekse vertegenwoordigers en zal niet hoeven te zwichten onder de loze bluf.

He Sarkozy; zeg eens Aa.