Tag: financiële terrorisme

Recent Posts

Het is gewoon een kwestie van perceptie of zijn het Marokkanen die zich schuldig maken aan financiële, sociologische, politieke, agrarische en farmaceutische terrorisme? Terreur wat zich ruim kwalificeert voor de categorie satanisme. Zul jij je nog onderwerpen aan de gore leugens van de Nationale Zionisten die tegenwoordig meer iets hebben van boze influisteringen ?

Wanneer leren die bitches van een zelfverkozen vertegenwoordigers nou eens, dat wij allen geen genoegen nemen met een door de MSM gehypte oplossing wat als “oplossing” heeft het niet onderwerpen van de Eurocrisis aan een totale afbraak van het eurogebied. Nee, integendeel zij fabriceren (IMF)kapitaalvernietigende leningen en verstrekken deze aan landen zodat ze wanhopig dat zij zijn, zich verslikken in de suïcidale rentetarieven en de tegenpartij zich verrijkt met het bloed van de financiële geterroriseerde.

Mijn beste medelanders, weet dat elke oplossing waar onze leugenachtige vertegenwoordigers mee komen klinkklare onzin is wat niet als uitgangspunt heeft het terugkoppelen van de nationale valuta’s en het behoud ofwel het vernieuwen van onze nationale soevereiniteit. Momenteel spelen de vertegenwoordigers zo’n gevaarlijk spelletje dat het lijkt op een potje pokeren. Durven wij hun neppe en onzekere bluf te callen ? Of zullen we ze toestaan ons te manipuleren via onze te vervangen financiële angst ? Dacht het niet he !!!

Verontwaardigd over de manier hoe Eva Jinek uit haar verontwaardiging laat blijken dat de elite met een vermogen van anderhalf ton beschermd moet worden omdat zij het patent hebben op baanontwikkeling en maatschappelijke stabiliteit of je legt even een Eva Jinek. Wat hebben mensen het soms hoog zitten met een paar virtuele cijfertjes op de bank en dikke slee voor de woning, vaak niet wetend dat het allemaal zo vergankelijk is.

Want zoals Bart Griffioen al aardig verwoorde op Joop.nl zijn wij allen Grieken en Palestijnen en dragen wij evenveel schuld als de Grieken en hebben we evenveel invloed als de Palestijnen. Vandaag de dag weet de gezonde geest dat de Grieken en de Spanjaarden slachtoffer zijn van een groot bankenscam d.m.v.  het verstoppen van de financiële aderen van de markten met rente veelal geleend van instellingen(IMF) die menen mensen te helpen met hun leningen. Griekenland zou beter af zijn als zonder al deze giftige leningen. RENTE IS IMMERS GIF.

Spanje is een logisch gevolg op het instandhouding van de giftige renteleningen en is een logisch gevolg van het beleid van de vertegenwoordigers; een beleid wat zich concentreert op de instandhouding van de crisis. BITCHES, GET LIQUID.