Tag: Geloof

Recent Posts

Als geloof een bad was, dan zijn er mensen die er volledig in verzinken en anderen die gruwelen als ze het water raken met hun teentje. Ik kies ervoor om te geloven dat de genoemde verscheidenheid aan religieuze participatie onder de mensen een zegen is en geen vloek. Het zou eerder een vloek als er geen keuze zou zijn om diens eigen religieuze participatie te bepalen.

Neem nou het bezoek van een gebedshuis. Je zou denken dat mensen die het gebedshuis bezoeken dat doen voor hun eigen ziel en zaligheid. Maar wordt dit ook als zodanig ervaren? Is het bezoeken van een gebedshuis een religieuze of een sociale aangelegenheid? Ga je daar voor zelfreflectie en rust of om de vlag uit te hangen en borrelpraat? Voer je een controle uit op de bezoekfrequentie van mensen of bezig je je met reflectie en studie? Speel je voor God(swt) of gedraag je je als dienaar van God(swt)? Vergelijk je je religieuze zelf continue met anderen en hunker je op het religieuze falen van anderen of concentreer je je op je eigen handelen?

Durf jezelf deze vragen te stellen en wees eerlijk. Wie ga je hier nu voor de gek houden? Jezelf want God(swt) trapt er niet in. Jammer genoeg blijft het niet hierbij. Mensen die frequent gebedshuizen bezoeken en dus publiekelijk exposeren dat ze vroom en van de rechtschapene zijn, neigen erna om te geloven dat ze een vrijbrief hebben, om anderen die wellicht een baan hebben of anderen redenen hebben om niet frequent een gebedshuis te bezoeken erop aan te spreken. Op een manier alsof zij al gasten zijn van God’s Koninkrijk.

Wees terughoudend en nederig en besef je dat de mensen die jij denkt te gaan controleren God’s schepsels zijn en Hij de Beste Controleur is. Hou op met onvriendelijke controlevragen zoals “Waarom zie ik jou nooit in de moskee, verkaasd zeker”. En besef je dat vrome mensen je controlerende vragen altijd zullen beantwoorden met vriendelijkheid en je daarnaast geen enkele vorm van verantwoordelijkheid schuldig zijn, integendeel.

Hoe triest is het om de significante aspecten van het geloof zoals vriendelijkheid, eerlijkheid, geweldloosheid niet te bevatten in het midden van de religieuze participanten omdat je je bezigt met veroordeling, roddelpraat, superieuriteitsgevoelens (wij-zij) en geweld? En het is niet simpel, laat me je uitleggen.

Niet elke Nederlander is een ongelovige. Niet elke Marokkaan is een gelovige. Niet elke jood is een zionist. Niet elke zionist is een jood. Niet elk meisje zonder hoofddoek is een ongelovige. Niet elk meisje met hoofddoekje is een gelovige. Niet elke Arabier is een extremist. Niet elke Israëliër is een humanist. Niet elke baarddrager is een veganist en niet elke diepfronsende is een pessimist. Niet elke wetenschapper is een atheïst. Niet elke ondernemer is een egoïst en niet elke artiest is een anarchist. Niet elke vrouw is een feminist en niet elke belastingbetaler is een conformist. Niet elke alleenstaande is een fagottist en niet elke sporter is een diëtist. Niet elke ambtenaar is een activist. Niet elke muziekliefhebber is een gitarist. En niet elke boekhouder is een fiscalist. Niet elke kritische denker is een racist en niet elke zwever is een futurist.

Peace