Tag: Montesquieu

Recent Posts

Al eeuwenlang zit we te modderen met het poldermodel en kijk eens wat het ons heeft gebracht. Jep, tot de rand en over het moreel faillisement van onze politieke vertegenwoordigers. Het is een groot corrupt, liegcircus geworden wat alleen oor heeft voor de snoepjes en leuke baantjes van de grote corporaties. En je het kan ze ook niet kwalijk nemen. Ieder mens heeft jammer genoeg een ‘what’s in it for me’ mentaliteit of je het nu eerlijk toegeeft of stelselmatig ontkent. En net op dat punt, het integere gedeelte, falen we massaal om de individuele belangen te depriotiseren tegenover het gemeenschappelijke. Maar maak je niet druk;het is menseigen.

Wat ik voorstel is het volgende; we stemmen gewoon digitaal op onderwerpen en voorstellen in plaats van op chanteerbare vertegenwoordigers waardoor je als kapitaalkrachtige orgaan heel de beslissingsautoriteit kan bezetten. Hierdoor verdeel je de wilskracht over alle burgers van het land. De onderwerpen kunnen verschillen van lokaal tot nationaal en intiatieven en voorstellen worden onderworpen aan een periodieke digitale referendum.

Ik had natuurlijk veel makkelijker kunnen gaan klagen over hoe corrupt onze vertegenwoordigers wel al dan niet zijn en hoe onvertegenwoordigd de bevolking inzake de overheveling van financiele en juridische soevereiniteit al dan niet is. Maar ik denk graag in kansen/oplossingen in plaats van problemen vandaar dit initiatief.

En nog even terug te komen op het nieuwe manier van stemmen; er zijn meerdere platformen die kunnen dienen om dit systeem te laten draaien. De participatiegraad is wel belangrijk vooral als je woonomgeving en dat van je buren op prijs stelt. Daarnaast kan je aantal functionaliteiten erin bouwen zoals transparante inzichten op de gemaakte keuze en evt reden. Dit gaat vooral dan om fraudebestrijding. Denk aan (invalide stemmen van overleden burgers, niet bestaande burgers enzovoorts).

Ondanks dat de beste man met zijn trias politica zijn tijd ver vooruit was had deze geen rekening gehouden met centrale banken die alles kunnen opkopen met hun geld-valuta-printmachines, waardoor nu de uitvoerende, wetgevende en de rechtsprekende macht voor de kar zijn gespannen en de (monetaire) als maar groter wordende wortel naar de maatschappelijke afgrond volgen.

Het is belangrijk om mijn verhaal in perspectief te nemen. Want ware het niet dat het stemmen een middel is van de 1% om de bevolking onder de duim te houden door valse vertegenwoordigers, dan hadden we gelijk kunnen beginnen. Als stemmen iets veranderde, dan zou het verboden worden quote ik hier iemand. Stel je voor dat het koste zou gaan van de winst of de bonus omdat we vrede willen met onze buurlanden wereldwijd en eerlijke valuta willen gebruiken om dan pas echt te spreken van fair trade.