Tag: rente

Recent Posts

Private banken (FED, ECB, en PCB) gijzelen burgers wereldwijd met inflatie en dwingen deze in oorlog en zaaien verdeeldheid zodat ze er zelf ongeschonden vanaf komen en kunnen continueren met hun gelddrukkerij.  Geld bijdrukken en rente vragen is financiële terrorisme.

De maatregel om de bonussen van bankiers aan te pakken, getuigt wederom weer van een ijzersterke greep van bankiers op onze volksvertegenwoordigers. De maatregel is zinloos en zorgt voor geen enkele verandering in de sector of het beloningsbeleid. Wat mogen we toch blij zijn dat er nog eerlijke en integere mensen zoals Frans Weekers en Jan Kees de Jager die onze belangen met hart en ziel vertegenwoordigen.

Maar om bovenstaande vertegenwoordigers niet al te veel op te hemelen voor hetgeen ze niet of bijna niet aan hebben meegewerkt. De bankenbelasting is voornamelijk een product van ons kabinet. En ondanks de grote waarschijnlijkheid dat de belasting gewoon wordt verhalen op de cliënten, ziet Frans Weekers geen enkel probleem om het alsnog te ondersteunen en door te voeren.

Ik zie het meer als een middel om onze telegraaf-lezers weer om de tuin te leiden, te flashen, op te lichten, te bedriegen inzake de banken. De banken horen ons te dienen maar als sinds mensenheugenis heersen de banken over ons en over de hele wereld. De wapens die ze gebruiken zijn lage (spaar)rente, hoge (leen)rente en ga-maar-op-straat-leven-en-verkoop-je-dochterrente.

Dat onze vertegenwoordigers en bankiers een slim spelen om het zinken van het EU schip te ontkennen en de werkelijke gevaren van het Europees monetaire systeem en de implementatie van een fiscale unie te bagatelliseren. Want je weet het soms niet; speel je gewoon erg dom of achterbaks slim met oprichting van nazi-EU ? Solidair my ass.

Vind je het niet vreemd dat we aan de kant wat hooghoeden hebben die geld uit het niets creëren en daarvoor een vergoeding voor vragen boven het uitgeleende bedrag ? Als ik bij een vriend of familie 100 euro leen, dan zorg ik ervoor dat die persoon het geleende bedrag binnen de afgesproken tijd terugkrijgt. Maar we hebben inflatie enzo; dus die banken moeten wel. En hoe ontstaat inflatie ? Overwerk van een aantal hooghoeden bij de gelddrukkerij ? Inflatie als excuus voor rente ?

Dus omdat een Draghi, Bernanke of een Wellink geld zit bij te drukken en er ontstaat inflatie, is de reden waarom we rente betalen op een lening ? Vraag je wel eens af waarom je rente betaalt ? Rente is een dief. Rente is eten aan de been van je broer. Rente is naar een bankkantoor gaan en buiten wachten tot ze vanuit een raam halve ledematen naar beneden gooien. Rente is slavernij. Rente is dictatuur. Rente is een ziekte. Rente is een gedrocht. Rente is oorlog. Rente is moord.

Het alternatief wat we kunnen bieden is een verplichte belasting aan mensen die meer dan 50.000 euro per jaar verdienen zodat de geldstromen voortaan van rijk naar arm lopen ipv andersom met die gare, vieze, immorele, mensonterende rente. Laat de rijken jaarlijks 5% van hun vermogen afdragen aan de armen. Dat gebeurt er in ieder geval wat met dat geld in plaats van de een of andere VVDer er met zijn gerimpelde aars er nog tot zijn dood op blijft zitten.

Terroristische bankiers heulen met onze vertegenwoordigers om meer schuld aan te maken door te speculeren met de solvabiliteit van de schuldenaar, en zo meer rente vragen voor toekomstige en huidige leningen.

Kies nu voor ASN BANK of Triodos Bank. Het gaat best makkelijk; ffe rek openen; en dan overstappen. En zoek praktische metalen voor stabiliteit zoals zilver. Dit zijn momenteel de enige legitieme “verzetstappen” die je kan zetten als waakzame burger.

Niemand kan er denk ik genoeg van krijgen om het maar over die valse en gemene banken te hebben, die je in hun nesten lokken door leusden als “ja ik wil rente op mijn betaalrekening”. Nee gek, trap er niet in!! 2 rente positief staat niet in verhouding met de 14 % rente die je betaalt als je even in de min staat. Ze flashen, liegen, bedriegen, stichten incassobureau’s en deurwaarders zodat men het dossier van een in problemen geraakte burger, kan doorverkopen aan de dochters die vervolgens met buitenproportionele hoge boetes, de burger gaan natrappen en lastigvallen. Wat denk je dat die arme oude Dsb-er aan het doen is ? He’s making a comeback.

En de enige reden dat de banken nu allemaal aan het janken zijn, is omdat ze al niet eerder de pijn namen juni vorig jaar toen al bekend was dat het Griekse kalf al was geslacht en de bloed door de straten liep. Dat kan je dan met een heleboel geld allemaal opruimen en en beetje bij beetje terugstoppen in het kalf en het kalf nog reanimatie geven maar ieder gezond mens met een beetje economisch inzicht zal je uit je droom helpen.

Doordat het Griekse kalf nu al bijna een jaar dood op tafel ligt en niemand er een hap van durft te nemen en uit een illusie het kalf te willen bedekken met allerlei sausjes en hapjes voor als het kalf nog wat nodig heeft terwijl mensen beter met mes en vork hadden kunnen komen om alles te verdelen en de “pijn te nemen”. Het is nu niet meer kosjer of halal om het kalf te eten; het is immers dood vlees vooral met de hevige aankoop van waardeloze miljardenleningen door de niet al te intelligente ECB.

Oh ja, hoe zat dat het ook alweer met de Jager die ons miljarden bespaarde vanwege de lage rente op NL staatspapier? Is dat gecorrigeerd met het bedrag dat nu naar het Griekse kalf is gestuurd als een sausje. Niet echt zo efficiënt omdat ik weet dat een sausje niet veel hoeft te kosten maar die Papedoemaarwatejo stelt hoge eisen aan zijn sausje. Binnenkort volgt er een nieuwe sausronde, waarin alle banken en staten even lekker nog het Griekse kalf te versieren in de hoop dat het weer gaat leven op het strikte euromiljarden-dieet sausje.  Het begint echt ceremoniële trekjes te krijgen. Geef die Somaliers ook wat a stelletje hardvochtigen.

Het is misschien maar beter dat men ooit de wijsheid en de kracht om het Griekse kalf gewoon te laten overgaan op het Drachme-dieet. Dat deze kneusjes van een vertegenwoordigers wel duidelijk opzettelijk chaos willen creëren om een centraal overzicht te legitimeren, is nu wel duidelijk. Breuk de EU open, laat een stemmingsronde komen voor wie nog in de EU wil en zorg dat gewillige staten uiteraard, volledig onderzocht worden op levendige boeken.

Want het kloppend hart van de EU zit in Duitsland en hopelijk zijn de Duitsers wakker genoeg om in te zien dat ze al de koeien uit het Zuiden, de Belgische en de Ierse niet op hun schouders kunnen dragen. Iets wat de Finnen al wat vroeger zagen. Duitsland moet het vooral hebben van de auto-industrie en de technologiesector en nu meer door de groene industrie en naar alle waarschijnlijkheid gaan de garages alleen maar voller raken door de koopkrachtdaling en de devaluatie en inflatie en van onze munt en dat dus ook Duitsland een beetje vet op de botten moet houden wil men het Duitse hart kloppend houden door het verschrikkelijk besef van de dood van het Griekse kalf.

Het besef wat men koste wat kost wil negeren door o.a. Barosso die probeert de boel te sussen. Ga pizza’s maken joh, wie luistert er nog jouw bullcrap? Kijk, besef, accepteer en laat los en kijk verder. Hopelijk dat we ooit op een dag kunnen terugkijken en ons verwonderen om het feit dat we er allemaal zo tegenaan keken.

Ribaa ofwel rente staat voor het afdragen van een bepaalde som over geleend kapitaal om uitstel van betaling te krijgen.Vandaag de dag kunnen we meerdere vormen van rente vinden, maar wie we ook verbaal verhoren over rente; niemand is blij met de rente. Rente wordt binnen de Islam ook verworpen vanwege de oneerlijke geldstromen van arm naar rijk, de mensonterende woekerpraktijken en een volledige verstikking van de collectieve participatie als gevolg.

Het verbod heeft niet alleen betrekking op de ontvanger maar ook op de gever en een ieder die heeft bijgedragen heeft aan de totstandkoming van een overeenkomst met rente als een meewegende factor. Verder vinden we in het bijbelboek Jesaja hoofdstuk 5 vers 8: Wee degene die huis na huis opkoopt, die akker bij akker trekt tot alles hem toebehoort en alleen hij nog bezittingen heeft in het land.

In Soera Al-Baqarah vers 276 is ook te lezen “Allah zal de rente (volledig ) teniet doen.

“Degenen die van rente eten, zullen in geen andere hoedanigheid opstaan dan die van degene die door de satan tot bezetenheid is geslagen.” Qoran 2:275

Bovenstaande verwoordingen getuigen van een diep inzicht in het menselijk bewustzijn. Niet alleen waarschuwt God (swt) ons voor de menselijke begeerte die onverzadigaar is, maar Hij waarschuwt er tevens impliciet voor dat deze begeerte het sociale weefsel van een samenleving vernietigt. En aangezien de mens een sociaal wezen is, vernietigt de begeerte uiteindelijk de mens zelf.

Desondanks is het moderne kapitalisme gebaseerd op de exploitatie en bevordering van de begeerte. Zonder het permanent mobiliseren van de onverzadigbare begeerte is het kapitalistische vooruitgangsgeloof niet houdbaar. Maar ook de parlementaire democratie is door de begeerte-reflex op den duur niet levensvatbaar.

Dat begreep Muammar Gaddafi maar al te goed en verwoorde deze wijsheid in zijn boek als volgt; “Man’s freedom is lacking if somebody else controls what he needs. For need may result in man’s enslavement of man. Need causes exploitation. Need is an intrinsic problem and conflict grows out of the domination of man’s need’s”.

De fundamentele drijfveer van het kapitalisme tot kartelvorming, tot de concentratie van het kapitaal in zo min mogelijk handen leidt onvermijdelijk tot de concentratie van de macht, zo wist de schrijver van de Amerikaanse Declaration of Independence. Zonder het aan banden leggen van het kapitalisme is er geen democratie mogelijk.

Vervang rente door Zakaat

De Islam lost het probleem van kapitalisme onder andere op met het elegante Zakaat-systeem. Hierin betalen niet de armen rente aan de rijken, maar betalen mensen met dood kapitaal een verplichte belasting die aan de armen wordt gegeven. Zoals nu bijna gebeurt onder initiatief van Bill Gates om alle 34 Amerikaanse miljardairs aan te zetten om de helft van hun vermogen te verspreiden onder de armen dmv goede doelen. Wat natuurlijk te verwachten valt is dat menig miljardair huiverig staat tegenover het plan en maken daarom een belofte dat zij het geld tijdens of na hun overlijden doneren aan een non-profitorganisatie. Deze ommedraai illustreert wederom de onverzadigdbare begeerte. De armen hebben meer aan de zakaat dat daadwerkelijk wordt besteed aan diens behoeftes ipv dat het overal blijft hangen bij gewetenloze tussenpersonen.

Dus wanneer men een zakaat doet stroomt het geld van rijk naar arm en dit keert de kapitalistische situatie dus om. Het geld stroomt nu niet meer van de armen naar de rijken, zoals in het rente-systeem, maar juist van de rijken naar de armen. Ik noem de oplossing elegant omdat het ontkomt aan het nationaliseren van bezit en het ontmoedigen van individuele arbeid, zoals dat in het communisme het geval is. Het geheim zit hem dus in het afschaffen van de rente en het juist belasten van dood kapitaal. Denk hier nog eens aan, als je in het midden van de komende crisis bij een lege geldautomaat staat.

5 redenen om rente te vervangen.

1. Geld groeit niet vanzelf.

2. Rente leidt tot een geldstroom van de armen naar de rijken.

3. Als iemand kapitaal nodig heeft om een bedrijf op te zetten kan hij zoeken naar investeerders.

4. Als niemand een huis kan kopen zonder lening, kunnen mensen de woning in termijnen betalen aan de verkoper.

5. Zonder rente kunnen oorlogen niet lang gefinancierd worden.

Vooral het laatste punt is voor de actuele situatie van buitengewoon belang. Veel mensen hebben het idee van een duurzame economie opgegeven, maar denken er niet over na dat al ons produktieve surplus wordt gestoken in vernietigende oorlogen in het Midden Oosten en Afrika voor een kleine elite, om jawel meer rendement te behalen….