Tag: rust

Recent Posts

haastMisschien komt het door onze samenleving, misschien door onze smartphones, misschien door onze snelle, en stinkende auto’s, misschien door de langzame persoon voor je of misschien is het iets mens-eigen maar we lijken altijd haast te hebben. Altijd het gevoel te hebben iets te kunnen missen of gemist te hebben als we niet opschieten, snel op onze Ifruits kijken en dan weer snel doorgaan. Een Arabisch gezegde luidt als volgt: “De valstrik schuilt zich altijd in de haast”. Gezond is het echter niet om nooit stil te staan bij dingen die we dagelijks wensen, liefhebben of haten te ervaren. Het enige wat we met haast weten te voeden is onze bekrompenheid, oppervlakkigheid en ons onbegrip inzake het gebrek aan rust of een peace of mind.

AladdinAls een literaire Aladdin bewandel ik de fijne lijn tussen het anti-semitisme en het zionistische gedachtengoed en moet eerlijk toegeven dat de 0.001% haar huiswerk ijverig en vakkundig heeft uitgevoerd, al dan niet achter gesloten deuren en ramen en met verlies van eigen ziel. En in mijn nauwe pad kom ik 4 gaten tegen waarin vele voor mij en vele achter mij zijn gevallen. En ik waarschuw je omdat er geen bord staat van kijk uit onstabiele pad of gevaar voor instorting. Als je er naar kijkt zou je zeggen dat het stabiel is totdat je erop staat want dan val je van het pad van de verlichting.

Read More