Tag: Sinterklaas

Recent Posts

De Koran leert ons dat God(swt) het Hebreeuwse volk in eerste instantie heeft gezegend boven de wereldbewoners in de tijd van onze profeet Mozes door ze te bevrijden uit de ijzige en moordlustige greep van Pharao uit Egypte. De meeste profeten die we vandaag kennen uit het Heilige schrift hebben joods bloed, denk aan Salomon(vzmh), David(vzmh), Jacob(vzmh) en Harun(vzmh). Geen enkel volk heeft zo veel boodschappers van God mogen ontvangen zonder telkens weer de fout in te gaan. Of het nu gaat om het vermoorden van profetische boodschappers tot het oprichten en het in stand van een land door structurele landjepik, intimidatie en complotten. Een land wat de oprichters hun ziel zal gaan kosten en waarvan vele huidige inwoners vanwege de onrust beginnen te twijfelen over de landtoekenning en verhuizen massaal naar andere landen.

Het past een spiritueel religieuze man of vrouw niet om andere mensen anders te behandelen  dan dat zijzelf behandeld willen worden. Het komt immers je ervaren superioriteit echt niet ten goede, het is dan immers misplaatst en van de hoogmoed zit je dan in de val.  Wat zal Jezus(vzmh) doen op het moment dat hij terugkomt; zal Hij welvarende Israëliërs groeten of de Palestijnen bevrijden uit deze hel die wij realiteit noemen. Nou wat denk jij ? Denk je dat Jezus(vzmh) gevoelig is lobbygroepen of propaganda ?

Wil je een bepaald systeem vervangen dan is het belangrijk om de schaamteloosheid en de maatschappelijke disfunctionaliteit helder te illustreren en te verkondigen. Men moet zich schamen om een bepaald feest zoals Sinterklaas met de huidige machtsverhouding of land waarvan de totale functie totaal verloren is gegaan door de gewelddadige intolerantie,  instandhouding en uitbreiding van diens grenzen om het doel of de celebratie niet meer te steunen dan wel te vieren. Godvrezende joden doen er goed om te verhuizen onder dergelijke omstandigheden, het gedrag van een dergelijk natie heeft veel weg van een strijdende aap, met alle respect naar apen natuurlijk.

Doordat het witte politieapparaat vandaag de dag, burgers met een afwijkende mening op een t-shirt, inzake een commerciële feestdag als Sinterklaas, zeer gewelddadig mensen de mond smoert, met vieze knietjes en denigrerende opmerkingen en deze vreedzame burgers opsluit om de schijnveiligheid te garanderen ofwel mensen te laten focussen op de shopping-time, schrijven we hierbij een Sinterklaasboycot uit.

Misschien heb je er nooit bij stilgestaan of Sinterklaas en de zwarten Pieten enigszins discriminerend zijn voor onze zwarte burgers. Wellicht ervaar je het feest niet als discriminerend maar voor onze zwarte burgers is het wel degelijk discriminatie dan wel provocatie. En op deze manier creëer je een afstand tussen kleine witte kinderen en zwarte kinderen en burgers.

Hoe komt het dat elk kind dat nog aan Sinterklaas doet, bang is voor de Piet ? Vanwege de roe, het kroeshaar of de huidskleur /roet op gezicht ? Je mag het voor jezelf beantwoorden. Los van het schrikbeeld wat gepresenteerd wordt aan de kinderen is het historisch gezien ook een leugen om de pieten te presenteren als donkere mannen met kroeshaar terwijl zij wellicht voorheen witte christenen waren.

Waarom is het Sinterklaasfeest discriminerend ?

Vanwege de positie dat de Sint bekleedt en de Pieten. De witte Sint met een witte baard zit op een witte paard en de pieten mogen het vuile werk doen voor de witte heiligheid hemzelve met geen uitzicht op een eigen (zwarte) paard of wat dan ook. En als het feest zo belangrijk is voor sommigen, waarom hebben we geen zwarte Sint of een zwarte paard of witte Pieten ?

In een tijd waarin vele de tijd van de slavernij, hebben vervangen voor de Holocaust,  is het achterlijke, mensonterende feest dat we kennen als het Sinterklaasfeest niets meer dan een middel om nog jaarlijks het verschil aan te duiden en zogezegd de superioriteit van de blanke tegenover de `inferieure` zwarte te illustreren. Het syndroom van Ota Benga.

En uit sympathie voor mijn pacifistische medeburgers die gewoon zeiden wat ze er van vonden te ondersteunen, wil ik iedereen aansturen en motiveren het Sinterklaasfeest volledig te boycotten in welke bestaande vorm dan ook. Of het nu gaat om pepernoten, chocoladeletters, cadeau’s de hele poespas.