Tag: valutamonopolie

Recent Posts

Als je niet weet wie of wat de FED is, dan zul je ook nooit de huidige valutacrisis begrijpen. Ga er maar voor zitten. De documentaire duurt net wat meer dan 2 uur. Je tijd meer dan waard vooral als je er nooit over hebt gelezen of gehoord.

Via Welvaart voor iedereen en Zaplog

Plan B De Duitse economen Andreas Popp en Rico Albrecht heb­ben een duurzaam eco­nomisch model uitgewerkt. Het heet plan B en bestaat uit vier onderdelen: vrij circulerend geld, een onvoor­waarde­lijk minimuminkomen voor ieder­een, sociaal bewust bodemrecht en een vrije pers.

Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. De kosten voor levensonderhoud stijgen, maar de meeste salarissen zijn al jaren bevroren. Veel mensen dreigen hun baan kwijt te raken. Diegenen die ontslagen zijn, kunnen haast geen nieuw werk vinden. Huizen dalen in waarde, maar de hypotheekschuld blijft ondertussen even groot. Betalingsverplichtingen gaan alsmaar zwaarder drukken.
huidige situatieDe economische problemen dreigen ons boven het hoofd te groeien. De overheid voert bezuinigingen door, wat de problemen voor de gewone burger nog groter maakt. Maar volgens de regeringsleiders is dit het enige juiste beleid.
Andreas Popp en Rico Albrecht hebben een alternatief. Ze hebben Plan B ontwikkeld waarmee ze de economische problemen bij de wortel willen aanpakken. Het doel is transformatie naar een duurzame samenleving met welvaart voor iedereen.