Tag: vertegenwoordiging

Recent Posts

Joepi: Boer Dijsselbloem gaat de functie die Jan Kees de Jager en Wouter Bos te heet werd onder de voeten, overnemen om burgers verder in het verderf te storten want goed wordt er niemand van behalve de eurofielen die maar al te graag steekpenningen ontvangen van bedrijven zoals een KPN, of een Dexia of ING. Blijkbaar heeft het decadentiegehalte van europese nep-vertegenwoordigers zo’n hoogte bereikt dat men niet inziet dat een Nederlandse vertegenwoordiging haaks staat op de Europese vertegenwoordiging.

En hier komt de aap uit de mouw; Als Jeroen aangeeft geen landen uit de euro te willen zetten dan hebben we te maken een ondervertegenwoordiging van het Nederlands volk. Een belangenverstrengeling ten top. Want ondanks het stokpaardje van vertegenwoordigers ‘euhh nederland is een exportland” heeft Nederland wel degelijk baat aan een ontkoppeling van de euro en de failliete landen. Het niet onderwerpen van het Euro-project aan een ontvlechting staat gelijk aan hoogverraad. Ik herhaal HOOGVERRAAD en schending van de genomen eed om ons Nederlanders te vertegenwoordigen.

Het is dus of het een of het ander. Of je vertegenwoordigt de Nederlanders door een referendum te organiseren of je kiest ervoor bij de eurofielen te slijmen om na een korte periode van het doordrukken van europese en dictatoriale regelgeving deze te gebruiken als een sprinkplank om bij de Shell of zo te geraken. Zullen we met lede ogen aanschouwen hoe deze eurofiele vertegenwoordiger onze soevereiniteit verder uitholt ? Of zullen we in opstand komen en ons via talloze netwerken over het net gaan organiseren om ons ongenoegen kenbaar te maken ?

In aanloop van de inauguratie van de meest ijdele en meest bloeddorstige leider van de “vrije Wereld”, willen we een informatieve bijdrage leveren. Een bijdrage waar Martin Luther King, mocht deze vandaag de dag in leven zijn, zijn hand gaan vormen tot een vuist en met zijn hart uit razernij voor de totale ondervertegenwoordiging van de Amerikaanse bevolking en de daaruit voortvloeiende oorlogen, financiële en agrarische repressie en juridische intimidatie, mensen aansporen de straten te gaan bezetten en revolutionaire leuzen zou gaan verwoorden tegen de Sell-Out van de Eeuw. Want van je zogenaamde MSM hoef je het niet te verwachten – deze transformeren maar al te graag in een soort crappy Face-book voor vertegenwoordigers die totaal niemand anders dan de 1% vertegenwoordigen.

 

Wanneer leren die bitches van een zelfverkozen vertegenwoordigers nou eens, dat wij allen geen genoegen nemen met een door de MSM gehypte oplossing wat als “oplossing” heeft het niet onderwerpen van de Eurocrisis aan een totale afbraak van het eurogebied. Nee, integendeel zij fabriceren (IMF)kapitaalvernietigende leningen en verstrekken deze aan landen zodat ze wanhopig dat zij zijn, zich verslikken in de suïcidale rentetarieven en de tegenpartij zich verrijkt met het bloed van de financiële geterroriseerde.

Mijn beste medelanders, weet dat elke oplossing waar onze leugenachtige vertegenwoordigers mee komen klinkklare onzin is wat niet als uitgangspunt heeft het terugkoppelen van de nationale valuta’s en het behoud ofwel het vernieuwen van onze nationale soevereiniteit. Momenteel spelen de vertegenwoordigers zo’n gevaarlijk spelletje dat het lijkt op een potje pokeren. Durven wij hun neppe en onzekere bluf te callen ? Of zullen we ze toestaan ons te manipuleren via onze te vervangen financiële angst ? Dacht het niet he !!!

Verontwaardigd over de manier hoe Eva Jinek uit haar verontwaardiging laat blijken dat de elite met een vermogen van anderhalf ton beschermd moet worden omdat zij het patent hebben op baanontwikkeling en maatschappelijke stabiliteit of je legt even een Eva Jinek. Wat hebben mensen het soms hoog zitten met een paar virtuele cijfertjes op de bank en dikke slee voor de woning, vaak niet wetend dat het allemaal zo vergankelijk is.

Want zoals Bart Griffioen al aardig verwoorde op Joop.nl zijn wij allen Grieken en Palestijnen en dragen wij evenveel schuld als de Grieken en hebben we evenveel invloed als de Palestijnen. Vandaag de dag weet de gezonde geest dat de Grieken en de Spanjaarden slachtoffer zijn van een groot bankenscam d.m.v.  het verstoppen van de financiële aderen van de markten met rente veelal geleend van instellingen(IMF) die menen mensen te helpen met hun leningen. Griekenland zou beter af zijn als zonder al deze giftige leningen. RENTE IS IMMERS GIF.

Spanje is een logisch gevolg op het instandhouding van de giftige renteleningen en is een logisch gevolg van het beleid van de vertegenwoordigers; een beleid wat zich concentreert op de instandhouding van de crisis. BITCHES, GET LIQUID.

Dit zou zomaar de kop kunnen zijn op 12 September aanstaande als er verkiezingen worden gehouden. Mede door de slechte vertegenwoordiging van volksvertegenwoordigers, het gebrek aan moed om tegen de grote bv’s op te boksen namens de bevolking, het populistisch en opportunistische gedrag en geklier bij de volksvertegenwoordigers onderling enzovoorts, enzovoorts heeft ervoor gezorgd dat een overgrote gedeelte van de telegraaf en andere MSM-lezers zijn gaan kiezen met hun onderbuik in plaats van hun gezond verstand. Een zaak van politiek ongeloof.

De buitengewone politieke bedrijvigheid van Wilders inzake het ondemocratische ESM, heeft ervoor geleid dat we met argusogen de justitiële ontwikkelingen op de voet volgen. De psychologische impact van deze stappen door de (voorheen anti-islam) anti-europese stemming te verwerken in je politieke formule, illustreert maar eens te hoe zwaar opportunistisch en populistisch deze man al dan niet is, vooral door het verwoorden als een actie zonder politieke doorslag. (wat een kul)

De goedscorende anti-europese stemming zal vroeg of laat ook door de andere corrumperende partijen worden opgepikt en worden herhaald aan jou als zijde ijdele beloftes door gewetenloze leugenaars. Als je al onder de indruk was van Rutte met wat popo’s in Kunduz om de papavervelden te exploiteren en de gevechtsvliegtuigen in Libië om deze naar de ondergang te helpen en het goud te annexeren.

Wacht dan maar totdat de progressieve en de politieke verbitterde/ongelovige naar de stembus gaat en de PVV als eerste naar voren schuift, ondanks dat deze niets meer en niets minder is dan een marionet, een stroman die bij het zicht van de eerste hooivorkens zijn biezen pakt en vlucht via de achterkamer. Ja en dan hebben we het echt de poppetjes aan het dansen, want eenmaal verkozen fluit de marionet weer zwaar pro-europees terwijl we dan verwikkeld worden in een oorlog met Syrië wat kan escaleren naar Iran en Rusland en China.

Door de geschiedenis  heen zien we dat de meest radicale en fascistische vertegenwoordigers zijn opgestaan in een tijd van een financiële achteruitgang door de uit de hand lopende oorlogen en door het legitimeren van valutavervalsing. De wakkere lezer beseft temeer dat we vandaag de dag alle nodige ingrediënten in huis hebben om er een hete soep van te trekken/lees shit erg uit de hand te laten lopen door te stemmen met onze onderbuikgevoelens.

Dit geldt natuurlijk alleen voor zij die geloven inspraak of enig effect te hebben op de besluitvorming middels zijn of haar stem.

Een slang kan je misschien wel redden, en vervolgens verzorgen, eten geven en affectie tonen maar vroeg of laat zal deze jou bijten en wellicht zonder enige aanleiding want het zit in zijn natuur.  En zo is het ook met politici, lang voor de daadwerkelijke verkiezingen wordt er los gelobbyt en afspraken gemaakt over het te door te wetten en beleidsmaatregelen. En zo verzakken onze vertegenwoordigers  in een egocentrische toestand en verzanden datgene te doen wat niet alleen onze zielen goed zou doen maar vooral dat van hun eigen.