Tag: vervangen

Recent Posts

Al sinds het Intelligente Ontwerp van onze over-over-over-over-over-over-grootvader Adam, hield de Trotse zich vijandig tegenover de mens. Een vorm van trots wat voorkwam uit onwetendheid want de ijdele vond zichzelf superieur omdat deze was ontworpen vanuit vuur en de mens uit as. Uit onwetendheid klom de Trotse in de mond van Adam en kwam er vervolgens aan de andere kant uit, met een opzwellende Trots als gevolg.

Nadat God(swt) Adam had vervolmaakt, blies Hij Zijn Levenslucht in Adam waarop Adam tot leven kwam als eerste mens, als voorbeeld van zijn Affectie, Zijn Vergevingsgezindheid en Zijn Barmhartigheid, waarop God (swt) Zijn Engelen de opdracht gaf om te bukken voor zijn Creatie. Met als gevolg dat alle Engelen bukten behalve de hoogmoedige en trotse Shaytaan wat hem de Hemel kostte.

De trotse duivel was door, in zijn ogen inferieure bestandsdelen van Adam, zo hoogmoedig geworden, dat zijn trots hem dusdanig verblinde van zijn eigen nietigheid, dat deze in zijn tijd zichzelf graag als een god aanschouwde. Waar trots al dan niet toe kan leiden …

Het was dus de trots die de duivel heeft verleid van zijn Hemel, een vorm van trots wat niet paste binnen het gegeven Koninkrijk van God(swt), waarop God(swt) de duivel uit de Hemel gooide. Als antwoord vroeg hij voor zijn overtreding uitstel tot het Dag des Oordeels, maar niet voordat deze zijn object van haat en nijd (Adam en Eva) meesleurde in zijn val, ondanks de Waarschuwingen van God(swt).

En na de val van de duivel, de deceptie van Adam en Eva, de Creatie van de Hemelen en de Aarde, bleef God(swt) de kinderen van Adam herinneren aan hun verplichtingen en verantwoordelijkheden jegens hunzelf en om niet te luisteren naar de boze influisteringen van de Duivel. Want naast de Creatie van het zichtbare, creëerde God(swt) ook de vrije wil, een last die de Hemelen resoluut afwezen in tegenstelling tot de mens die haar draagde als een zegening.

Maar ondanks de vele Profeten, de Boeken of de Wonderen is er niet één boodschapper gestuurd naar de naties of zij betichten hem van valsheid. Van de Thora tot de Qoraan en van de Adam(vzmh) tot Mohammed(vzmh). De duivel heeft hier een groot aandeel in omdat de mens een vrije wil heeft, maar ook omdat de mens zijn hart kan openen of sluiten voor God(swt), alleen met de Welwillendheid van God(swt). Maar net als een oude Sesamdeur kan deze maar een paar keer geopend of gesloten worden, daarna blijft deze geopend(verlicht) of gesloten(verward).

Mensen die dus hun hart volgen en handelen naar hun geloof zullen datgene krijgen, overeenkomstig met wat zij deden en mensen die hun hart in een kluis hebben zitten en naar de duivel luisteren zullen verleid worden met een lege dop en de val kennen die de duivel zich eigen heeft gemaakt.

De duivel probeert mensen te verleiden met pokeren, alcohol en lust. Gokken wordt verpakt als een leuke avond uit totdat je het geld van je vrienden meeneemt en er wrok ontstaat onderling, want the house takes it all. Alcohol drinken is het vervangen van je verstand en je ethische overwegingen en gaat vaak samen met lust en geweld.

Je onthouden van de dingen die God(swt) ons verbood is een zegening en geen vloek ondanks de vercommercialiseerde, herhalende marketingleugens op tv, radio en internet. En doe niet zoals de veredelde sterren zoals een Kaka of een Rihanna want dit zijn je reinste duivels. God(swt) heeft de demonen aanlokkelijk gemaakt voor zij die hen willen volgen, misschien relevant in dit tijdperk van “followers” enzo.

Weet dat de tijd die je hier op tijd doorbrengt onderdeel is van een veel groter plan; een plan van God(swt) om onderscheid te maken tussen de Waarheid en de IJdelheid.

En verzak niet in de vele verzoekingen hier op Aarde, van neppe politieke vertegenwoordiging tot het voorbeeld van hoe een mens zich hoort te gedragen uitgedragen in de massamedia, die in de vorm van een “Dexter” of een “Californication” wordt gepresenteerd als zijnde normaal en uitdagend vergezeld met “het leven is kort” ad.

Al deze verzoekingen zijn een beproeving voor de gelovige mens en een hemel voor de ongelovige. En mocht je beproefd worden met een financieel vermogen, laat diezelfde zegening niet je vloek worden, een vloek die je naar de Hel leid, beste VVD-ers. Zoals zij die beproefd worden met geen financieel vermogen en dus in staat zijn in hun vloek de vruchten van hun zegening te kunnen plukken.

De vele verzoekingen die we tegenwoordig zien van het pokeren/gokken, de neppe politieke vertegenwoordiging, de drank, het goud/geld, de lust heeft als enige functie om jou te weerhouden aan de herdenking van God(swt). Want is het niet God(swt) die je heeft geschapen en je heeft voorzien van intellectuele, overwegende, mentale, lichamelijke en financiële rijkdom?

Weet dat je uiteindelijk niet de trotse en hoogmoedige loser van een duivel de schuld kan geven van je verzoeking, want deze heeft geen kracht over je, behalve de kracht die je hem geeft door de verboden van God(swt) in de wind te slaan.

Wees dus dankbaar en vervang je waan van hoogmoed en trots want we zijn zo nietig…

Laat de afsluiting een voorbeeld zijn van de significantie van de herdenking aan God(swt). Een citaat uit de werken (Masnavi-Ma’navi) van de verlichte Sufi-schrijver Rumi: “O mijn dienaren, zuiver jullie gedachten, want ze zijn mijn verblijfplaats”.

 

Terroristische bankiers heulen met onze vertegenwoordigers om meer schuld aan te maken door te speculeren met de solvabiliteit van de schuldenaar, en zo meer rente vragen voor toekomstige en huidige leningen.

Kies nu voor ASN BANK of Triodos Bank. Het gaat best makkelijk; ffe rek openen; en dan overstappen. En zoek praktische metalen voor stabiliteit zoals zilver. Dit zijn momenteel de enige legitieme “verzetstappen” die je kan zetten als waakzame burger.

Jawel hoor het is ze weer gelukt om ons allemaal weer lekker wijs te maken dat er een crisis is en dat wij die arme bankiers, die hebben geïnvesteerd in risicovolle obligaties van dubieuze debiteuren, weer moeten redden van de financiële ondergang. En mensen van de media en politiek spreken tegenwoordig niet alleen van 1 crisis maar van meerdere en poseren zich als ridders op het witte paard.

Hoe meer crisissen, hoe meer men bereid is op te geven. Banken bijna failliet ?  dan verzorgen we een ophaalrondje wat we dan bezuinigingen of belastingverhoging noemen. Concurrentie vanuit opkomende landen ? dan bombarderen we de landen terug naar een “democratisch systeem”om de burgers te beschermen. Het is democratie of de dood!! Heerlijk democratisch of is het toch paradoxaal ?

En wil je in een schijnheilige wereld enigszins omhoog komen, dan is het belangrijk dat je je schijnheiligheid verder ontwikkelt tot een punt waarop je als een “moderne zwarte Hitler” de Nobelprijs voor Vrede in de wacht weet te slepen. Als je je eigen burgers onderdrukt dmv een Patriot/Terror Act die is gelanceerd om illegitieme redenen, misbruikt om je eigen burgers te vervolgen als deze 911 of de daaruit voorvloeiende verzameling van vechters in verre vlaktes van de vertegenwoordigers openlijk te verachten. Want dan ben je landverrader en on-Amerikaans als je niet je hooggeëerde vertegenwoordigers naspreekt of gewoon zwijgt in een vieze burger.

Men probeert van 911, vanwege het doorzettingsvermogen en het kritische denken  van burgers wereldwijd, een soort Holocaust-status te geven. Dat het verboden wordt om het originele verhaal te bekritiseren of anders te verwoorden. Terwijl we weten dankzij het werk van o.a. Dimitri Khalezov dat Groud Zero bijv. eerst als definitie had “een plek waar een nucleaire detonatie tot stand is gebracht. Terwijl we weten dat gebouwen niet lijnrecht in elkaar kunnen storten ook als aluminium smelt. Terwijl we weten dat die branden bijna 9 maanden aan het woeden waren. Terwijl we weten dat gewapend staal niet kan veranderen in poeder zonder tempraturen boven de 6000 graden Celsius. Tempraturen die makkelijk gehaald worden bij een nucleaire detonatie. Om het nog niet te hebben over Toren 7; laat ze maar eerst met een acceptabele leugen komen alvorens we deze ontkrachten.

En nu met de merkbare weerstand van Europese burgers, kan men een soort van Europese 911 lanceren; een soort 1-1-2 achtige aanslag om vrijheden van burgers verder te ontnemen, zodat de aanslagplegers ons lekker kunnen beschermen/onderwerpen. De vercommercialisering van 2012 zou kunnen worden gezien als het equivalent van de Millenium-bug zodat men vlak erna kan worden verrast met een aanslag, wat als een trigger kan gebruikt om soevereiniteit van Europeanen te vercentraliseren in een plek; het vroegere Babylon; Toren van Babel(Irak); het hedendaagse Straatsburg/Brussel.

En onze vertegenwoordigde minister die al miljarden heeft gegeven aan Griekenland, wat per definitie failliet is, alleen omdat de vieze banken die daarin hebben geïnvesteerd te matsen, ten koste van soevereiniteit van de Grieken en zij die hun pensioengelden zien verdwijnen, kan zichzelf beter De bukker noemen in plaats van de Jager. Deze vertegenwoordiger die zich zelf graag ziet als een volksvertegenwoordiger heeft nog minder ruggengraat dan onze oude Bos of Balkenende. Want als je een klein beetje economisch bent aangelegd dan begrijp je dat je beter de banken direct kan injecteren met ons miljardenbloed in plaats van een-tweetje met onze Grieks sprekende zuiderburen.

Want dat Griekenland failliet was, is al langer bekend voor zij die het durven aan te kijken. Het is nu belangrijk om die allesoverheersende banken, mochten we overgaan tot het herkapitaliseren dat we deze zwijnen gewoon binnen houden en tam maken, voordat ze weer het hele land leeghalen en grote gaten maken en de buren weer rijgen aan woekerrentes en terrorisme.

De samenloop van omstandigheden heeft Europa naar een punt gebracht waarin het een kwestie is van vervangen of vergaan. Het vervangen van onze vertegenwoordigers en het implementeren van een systeem waarin we zelf zorgen voor bestuur. Een systeem wat een bijdrage kan leveren aan het democratische gehalte van onze electorale democratie. Een systeem waarin niet alleen een handjevol, wellicht oprechte en niet corrupte vertegenwoordigers bloot staan aan alle verleidingen van grote oliemaatschappijen, pharma, multinationals en conglomeraten. Een systeem zonder partijpolitiek en eigen belangen. Een systeem waarin iedereen in consensus kan stemmen over onderwerpen die er toe doen en niet op vertegenwoordigers.

Want ik vertegenwoordig mezelf en ik denk niet dat ik iemand kan aandragen die mij volledig kan vertegenwoordigen, net zomin als dat ik als mens mijn verantwoordelijkheid kan overdragen. Vooral in deze individuele samenleving is het erg zonde om geen gebruik te maken van de rekencapaciteit, de inventiviteit, de creativiteit en de wijsheid van de stemgerechtigde burgers.

Want zeg nou zelf; schamen we ons niet dat we dit gedrag van onze vertegenwoordigers tolereren in de2e Kamer. Lachen, brullen, gieren en tieren en niets concreets op de Voorbeschouwing of de Algemene beschouwing volgend het debat op Prinsjesdag. Moeten we deze vertegenwoordigers serieus nemen ? Is het niet te gek voor woorden dat deze witteboord-criminelen meer dan 5 keer vergoeding krijgen dan de gemiddelde burger voor een beetje partijpolitiek spelen ten koste van onze centen en onze toekomst en dat van onze kinderen. Ik noem ze pas volksvertegenwoordigers wanneer deze hetzelfde verdienen als de gemiddelde burger en eerder niet. Nu zijn het opportunistische sociopaten die leven om te liegen en niet om te dienen en als ze hun voorgekauwte bullcrap niet op een blaadje hebben staan, dan lijken het net onlogische, slaapwekkende, ongeloofwaardige, verbale, visieloze, armani-dragende snobben.

Vandaag de dag waan je je al heel snel in de film van Minority Report  aangezien het vastzetten en het vervuilen van de namen van verdachten en diens achtergrond  of religie op basis van een hoop onsamenhangende informatie, te vervolgen, niets meer is dan een middel om het welgevoede monster Islamophobia te voeden.

Het is verre van vreemd om iemand te vervolgen op basis van een wellicht toekomstige handeling. Dus men besluit mensen op te sluiten op basis van hun intentie, maar hoe ga je de intentie van mensen aan het licht brengen? Kunnen de rechters tegenwoordig in de harten van de mensen kijken om te zien, of zij wrok of woede in hun hart verbergen, wat eventueel kan leiden tot een verwerkelijking van deze? Of is het gewoon een excuus om privacyschendende maatregelen die onze vertegenwoordigers nu voorstellen door te voeren? Inkoppertje; je weet

Heb jij wel eens ooit sinaasappelsap, bleekwater of kunstmest online besteld ? Zoja, nou dan ben je volgens de nu geldende verdenkingen een legitiem doelwit om opgepakt en vervolgd te worden, want ja je kan makkelijk een bom maken met deze chemicaliën enzo. Eenmaal aangemerkt als “terreurverdachte” vervallen je rechten en je geloofwaardigheid en gelden democratische richtlijnen voor het behandelen van gevangenen niet meer. En met een beetje geluk kan je worden overgevlogen naar een louche gevangenis ergens in Afghanistan of Marokko om te worden ondervraagd op een manier waarop iedereen alles gaat bekennen om verlost te worden van de “ondervraging”.

Ik zeg dus: VERVANG DIE GARE PRECRIME ACTIES!!! Het is mensonterend en draagt bij aan het verval van ons humane, en “democratische”  samenleving.

Na aanleiding van de door MSM (nu.nl:ad.nl) verkondigde hitlijst op Wilders en Hirsi Ali willen we een bijdragen leveren voor een beter begrip inzake de wellicht verzonnen kwestie. Het verkondigen van dreigementen aan anderen is niet islamitisch en getuigt tevens ook niet van respect naar anderen of jezelf. Het verwoorden van zulke dreigementen wordt niet gerechtvaardigd door de vele aanstootgevende ofwel anti-islamitische uitspraken die in het verleden zijn verdigitaliseerd door onze blonde heikneuter van een Wilders of de naar Amerika verhuisde Hirsi Ali.

Doordat we tegenwoordig weten dat nieuwsmedia als nu.nl of ad.nl of telegraaf.nl of de pers.nl allemaal commerciele instellingen zijn die vaak ook beursgenoteerd staan en dus helemaal niet onafhankelijk kunnen zijn ondanks dat deze de schijn nog willen ophouden, kunnen we makkelijk al het gene wat we ook horen of lezen als eenzijdig of gewoon leugenachtig beschouwen. Door de tijd heen hebben deze groep journalistiek, leugenachtige acrobaten de autoriteit verkregen om van alles wat maar in hun belang lag te fabriceren en het te verkondigen.

Want zeg nou zelf; een dreigement aan een politiek vertegenwoordiger heeft een aantal gevolgen op nationaal niveau en internationaal niveau. Ten eerste kan Wilders zeggen; nou zie je wel, die 15000 euroies per dag voor een paar jaar voor mijn beveiliging is geen weggegooid geld. Ten tweede kan hierdoor het publieke sentiment weer beinvloed worden met als resultaat dat het verschuift van eenheid naar verdeeldheid. En ten derde kan hierdoor eventueel het dreigingsniveau omhoog worden geschroeft ten koste van de vrijheid van iedere burger in Nederland.

Verder leert de Qoran ons dat het leven wat we leven kunnen zien als een ervaring en binnen die ervaring draagt(de wil) iedereen al hetgene wat hij of zij heeft bedreven in zijn leven. In het licht van de door Qoran verkregen inzichten kunnen we stellen dat het verwoorden van vervloekingen of dreigementen of leugens, alleen kunnen worden gedragen door de persoon die deze heeft verwoord of verkondigd. Je doet je zelf dus te min als je wenst dat iemand op een gruwelijk manier de dood vindt; het gaat immers van je eigen goedheid. Als je dit proces dus te vaak herhaalt dan verlies je jezelf.

Als je iets niet begrijpt over de Islam of de Qoran, stel dan vragen, lees het boek en trek je eigen conclusies. Wees niet als een Tele2-schaapje door het klakkeloos overnemen van je ideeen of verkondigingen van je vertegenwoordigers. Maar stel ze dan ook bij de juiste personen. Ga niet met je vragen over de Islam naar een bron als een Elsevier want dat is net of je voor bijbellessen naar een heidenen gaat. It makes no sense.