Tag: Wilders

Recent Posts

Dit zou zomaar de kop kunnen zijn op 12 September aanstaande als er verkiezingen worden gehouden. Mede door de slechte vertegenwoordiging van volksvertegenwoordigers, het gebrek aan moed om tegen de grote bv’s op te boksen namens de bevolking, het populistisch en opportunistische gedrag en geklier bij de volksvertegenwoordigers onderling enzovoorts, enzovoorts heeft ervoor gezorgd dat een overgrote gedeelte van de telegraaf en andere MSM-lezers zijn gaan kiezen met hun onderbuik in plaats van hun gezond verstand. Een zaak van politiek ongeloof.

De buitengewone politieke bedrijvigheid van Wilders inzake het ondemocratische ESM, heeft ervoor geleid dat we met argusogen de justitiële ontwikkelingen op de voet volgen. De psychologische impact van deze stappen door de (voorheen anti-islam) anti-europese stemming te verwerken in je politieke formule, illustreert maar eens te hoe zwaar opportunistisch en populistisch deze man al dan niet is, vooral door het verwoorden als een actie zonder politieke doorslag. (wat een kul)

De goedscorende anti-europese stemming zal vroeg of laat ook door de andere corrumperende partijen worden opgepikt en worden herhaald aan jou als zijde ijdele beloftes door gewetenloze leugenaars. Als je al onder de indruk was van Rutte met wat popo’s in Kunduz om de papavervelden te exploiteren en de gevechtsvliegtuigen in Libië om deze naar de ondergang te helpen en het goud te annexeren.

Wacht dan maar totdat de progressieve en de politieke verbitterde/ongelovige naar de stembus gaat en de PVV als eerste naar voren schuift, ondanks dat deze niets meer en niets minder is dan een marionet, een stroman die bij het zicht van de eerste hooivorkens zijn biezen pakt en vlucht via de achterkamer. Ja en dan hebben we het echt de poppetjes aan het dansen, want eenmaal verkozen fluit de marionet weer zwaar pro-europees terwijl we dan verwikkeld worden in een oorlog met Syrië wat kan escaleren naar Iran en Rusland en China.

Door de geschiedenis  heen zien we dat de meest radicale en fascistische vertegenwoordigers zijn opgestaan in een tijd van een financiële achteruitgang door de uit de hand lopende oorlogen en door het legitimeren van valutavervalsing. De wakkere lezer beseft temeer dat we vandaag de dag alle nodige ingrediënten in huis hebben om er een hete soep van te trekken/lees shit erg uit de hand te laten lopen door te stemmen met onze onderbuikgevoelens.

Dit geldt natuurlijk alleen voor zij die geloven inspraak of enig effect te hebben op de besluitvorming middels zijn of haar stem.

Een slang kan je misschien wel redden, en vervolgens verzorgen, eten geven en affectie tonen maar vroeg of laat zal deze jou bijten en wellicht zonder enige aanleiding want het zit in zijn natuur.  En zo is het ook met politici, lang voor de daadwerkelijke verkiezingen wordt er los gelobbyt en afspraken gemaakt over het te door te wetten en beleidsmaatregelen. En zo verzakken onze vertegenwoordigers  in een egocentrische toestand en verzanden datgene te doen wat niet alleen onze zielen goed zou doen maar vooral dat van hun eigen.

Terwijl de Arabische volkeren in een staat van revolutie verkeren en niets liever willen dan dat hun leiders, die steun genieten van de westerse agressors afstappen en worden vervolgd net zoals de voormalige Egyptische en Tunesische vertegenwoordigers, worden we hier in Nederland bijna wekelijks lastig gevallen met verzoekende Kamervragen inzake de hoofddoekjes en het ritueel slachten.

Als je enigszins de werkwijze en de resultaten van je vertegenwoordigers aan de kaak stelt dan kan je volgens de door ons overbeveiligde 47-jarige Geert een kogel van links krijgen. Over dubbelzinnigheid gesproken. Of is het niet elke politieke vertegenwoordiger die is onderworpen aan de dubbelzinnigheid ofwel schijnheiligheid?

Geert die meer liefde lijkt te hebben voor zijn sponsors uit Israel dan de steun die deze geniet uit eigen land onder zijn eigen aanhang. Het zal dan ook grote overwinning zijn nu het wetsvoorstel inzake de transparantie van de geldstromen naar politieke partijen is afgeketst door dezelfde mensen die het voorstel indienden. Misschien is het maar beter om niet te weten welke bedrijven, mensen of landen onze vertegenwoordigers sponsoren, anders gezegd omkopen voor hun eigen agenda. Het moge duidelijke zijn dat de afketsing van de transparantie een indicatie is in hoeverre onze vertegenwoordigers het woord spreken van de sponsoren.

Wat hebben onze vertegenwoordigers nu daadwerkelijk klaar gespeeld ? Is er iets wezenlijks veranderd? Zoals wellicht vele hebben opgemerkt is een verandering niet altijd een verbetering. We hebben nog steeds te maken Gestapo-banken, dalende huizenprijzen, krimpende pensioenfondsen en een hogere inflatie. Het financieel vooruitzicht voor centrale banken is op z’n zachtst niet rooskleurig. Wat gebeurt er als de FED stopt met kopen van staatsleningen en China zijn dollars verruilt voor Euro’s of een ander valuta ?

In de vooravond van al deze gebeurtenissen proberen westerse agressors hun greep op de wereld vast te houden door het bezetten van onafhankelijke landen en het verwerkelijken van een puppet-regime in de overgebleven onafhankelijke landen, tot ongenoegen van Rusland, India, Venezuela en de Afrikaanse Unie. De VS heeft dankzij de torenhoge schulden niet veel te zeggen op het internationale handelsplatform. Tegenover heb je China met een totale bevolking van 1.3 miljard mensen met bijna tot geen schulden die zich ontpopt als een ware consumptiemaatschappij met een honger naar olie die 5 maal groter is dan de VS, vanwege de hoeveelheid mensen.

Ik hoor je nu al denken; wat is nu het verband tussen onze haatzaaiende Geert en de internationale gebeurtenissen? Misschien niet voor allen te overzien maar alle pijlers zijn gericht op de moslims en de materiële en intellectuele bezittingen van de islamitische volkeren. Of het nu gaat om de door leugens besmeurde invasie in Libie en Syrie, het in stand houden van de openlucht gevangenis in de Gazastrook,  of het negeren van geweld in landen als Saudi-Arabie en Jemen die steun krijgen van de westerse koloniale agressors.

Enerzijds vallen de westerse agressors de huizen van de islamitische volkeren aan, terwijl Geert de harten van de moslims aanvalt met zijn Fitna 2. En het grappige is nu net dat ik Fitna 2 helemaal  niet heb zien voorkomen in het PVV-programma. Ik zie echt niet hoe een Fitna 2 iets concreets kan bijdragen aan onze samenleving. Als Geert zijn leven zin wil geven door het verfilmen van zijn ongeloof en het roepen van verwerpelijke beledigingen naar onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem), dan heb ik daar absoluut geen problemen mee. Het is immers zijn leven en zijn verantwoordelijkheid.

Sterker nog; ik vraag God (swt) het leven van Geert te verlengen zodat deze nog lang zijn verachtelijke blasfemische uitingen kan verwoorden. Zodat uiteindelijk al zijn daden worden voor zijn ogen verzameld worden en daar verantwoording over moet leggen. Wat een afstand zal zijn mond nemen als deze tot de Verantwoording wordt geroepen. Ondanks dat de uitingen van Wilders getuigen van ongeloof en blasfemie, past het een moslim of een ware gelovige niet om iemand iets toe te wensen wat men niet zichzelf toewenst.

Behandel dus een ieder hoe jezelf behandeld wilt worden en je zult zien dat zelfs je ergste vijanden kunnen veranderen tot je ware vrienden.

Een goede moslim is niet boos op Wilders. Sterker nog: Een goede moslim is helemaal niet boos, want dit is een negatieve gemoedstoestand, waarin men dan verkeert. Een goede moslim is God juist dankbaar voor zijn welzijn, hoe groot of klein dat in zijn beleving ook mag zijn. Kneusje Wilders heeft dus wat dingen gezegd wat eigenlijk niet door de beugel kan, maar het blijven zijn woorden. En wie behalve deze persoon is er verantwoordelijk voor op de dag van de Opstanding? Wat ik persoonlijk wel heel laag bij de grond vindt van Wilders, is de vergelijking van de Koran en het kliederboek van een Mein Kampf van Adolf Hitler. Wat kan jij slecht dingen op hun waarde schatten….

Een goede moslim is niet boos op Wilders en zijn uitspraken over de Islam. Integendeel, deze ziet alleen maar meer reden om in debat te gaan. Want het zijn uitspraken gevuld met haat, stoutmoedigheid en onwetendheid die deze politicus over de wereld verspreidt en het is de Profeet Mohammed die zei dat verschil van meningsuiting een zegen is en indien men zich gekwetst voelt door uitspraken van een ander, dient men zich vergevingsgezind op te stellen. Wie is het dan God die de daden van Wilders aantrekkelijk voor hem heeft gemaakt als beproeving voor de gelovige om geduldig te volharden? Allah is met de geduldigen.

Je kan het fenomeen Wilders op de volgende manier verklaren;

Haat * Onwetendheid = Angst –> Ziekte –> Besmettelijk.

Maar welke groepen zijn zijn nu vatbaar voor het “Wilders-virus”? Het gaat namelijk rond als de Mexicaanse griep. De meest kwetsbare groepen zijn ongeschoolde, onderontwikkelde Nederlanders die niets van de Islam weten. Jawel hoor; de PVV stemmers met leusden als Nederland voor Nederlanders. Ik kan me persoonlijk wel vinden met dit soort uitspraken als je er vanuit gaat dat ieder persoon die woont en werkt in Nederland per definitie een Nederland is. Dit zijn vaak groepen die nooit in aanraking zijn geweest met een moslim en zich niet of nauwelijks bezig zijn met het geloof als dat al het geval is. Deze mensen die de Islam niet begrijpen en de moslims zien als een bedreiging, blijven na de verkiezingen met angst in hun harten lopen. Voortdurend in de war over de oorsprong van hun angst totdat men begint met lezen en de Islam begint te ontdekken. Bij elke stap richting de Islam neemt de angst factor kleinere vormen aan, totdat het volledig verdampt is, en liefde en berouw in de plaats gekomen zijn.

Voor de atheïsten of evolutionisten onder ons nog een kleine boodschap; Atheïsme is de zelfmoord van de ziel. En je doet niemand anders dan jezelf te min. Atheïsten zoeken hun steun bij de wetenschap en houden zich stevig vast aan de evolutietheorie. Een gevaarlijke theorie dat alleen maar als uitgangspunt heeft dat de mens constant moet oorlogvoeren en streven naar het materialisme. Geweld en onrecht is een natuurlijk verschijnsel, ja vast. Aanhangers van de evolutietheorie gaan mettertijd merken dat hun grip aan de wetenschap niet zo stevig was als zij dachten. Het lichaam dat je draagt is slechts voor het vruchtgebruik van deze materiële wereld en is maar beperkt in vergelijking met de beloning van God voor de godvruchtige.

En nu even terug naar de analyse. Omdat het Wilders-virus zoveel variabelen heeft zijn er ook een andere groepen mensen vatbaar voor. Dan gaat het om de moslims die vinden dat ze meer islamitischer zijn dan anderen vanwege diens inzicht. Deze moslims die kost wat het kost het kwaad willen vernietigen, het kwaad wat zich nu voordoet als Wilders, vernietigen alleen hunzelf. De grootste oorlog die wij als mensen voeren gedurende onze leven is de oorlog met onszelf. En voor het positief voortbestaan van je ziel is het belangrijk om deze oorlog te winnen.

Tegen deze groepen wil ik zeggen dat Allah groot en rechtvaardig is en dat wraak de makkelijkste en de slechtste manier is om je gevoelens te verwerken. Vergeet niet, wij zijn er niet om elkaar te oordelen en te veroordelen maar om God te dienen. God is de enige Rechter en tot God wederkeren wij.

Jihad

Steeds vaker hoor ik het Arabische woordje “Jihad” vallen als men gaat praten over de Islam. Ik kan me voorstellen dat veel mensen niet begrijpen wat het betekent en uit angst conclusies gaan trekken. Het woord Jihad betekent heilige oorlog maar dat kan je opvatten op welke manier dan ook. Je kan een Jihad voeren als je bezig bent met je opleiding of als je werkt bij een baas en daar je centjes mee verdient, dan voer je ook een Jihad. Een Jihad om daarmee je ouders, vrouw of jezelf mee te helpen. Jihad tegen jezelf.

De Jihad geeft je op geen enkele manier het recht om mensen zomaar in de wilde weg af te slachten. Als je iemand van zijn leven berooft, dan is het net alsof je de hele mensheid hebt vermoord. Hiermee bedoel ik dat wanneer een persoon iemand anders vermoordt, de vermoorde persoon niet meer de kans heeft om kinderen te krijgen. Dus indirect vermoord je niet 1 persoon maar de hele mensheid. God mag weten hoeveel personen.

We zijn hier op aarde om respectvol met elkaar om te gaan wat iemand ook zegt. Want je hebt van tevoren een bepaalde keuze om te luisteren of in de verte te turen. Als mens heb je geen enkel recht, de ander zijn recht te ontnemen om zijn stem te gebruiken, goedschiks of kwaadschiks. Uiteraard zijn er ook andere situaties denkbaar; geweld is alleen te rechtvaardigen als het gaat om zelfverdediging. Laten we hopen dat dat we nooit in een dergelijke situatie terechtkomen. Uiteindelijk gaat het om de intentie van de daden.

Het is de plicht van elke moslim om tolerant om te gaan met andersgelovige en het verdrijven van de onwetendheid over het geloof. Ondanks alle informatie tegenwoordig over de Islam weten maar weinig moslims de juiste woorden te vinden om helderheid te verschaffen aan andersgelovige(n) of een ongelovige. Door het grote aanbod van religies en diversiteit binnen de de stromen is het voor de leek niet echt overzichtelijk. Dus als jij wordt aangesproken op straat zeg dan in heldere taal: “Ik ben een aanhanger van het zuivere geloof, het geloof van onze grootvader Abraham. Ik ben een moslim” En als het gaat om de mensen van het boek die je proberen te bekeren tot het Christendom zeg dan: “Jij hebt jouw geloof en ik heb mijn geloof“.

Geloofsvragen

Hier komt de volgende meerkeuzevraag;

[poll id=”4”]

Nou? Veel Nederlanders zouden bij voorbaat kiezen voor antwoord A. Terwijl het juiste antwoord nog steeds B is. De mensen die voor antwoord A zijn wellicht dezelfde onderontwikkelde Nederlanders die gekozen hebben voor de Partij van Vrijheid van Wilders. De “democratische” partij waar je niet eens lid van kan worden. De stront van Nederland naast het voormalige Pedo-Partij.

Ik zou het een andere naam geven; Partij van de Angst. De partij die heel makkelijk andersgelovigen de schuld wil geven. Nederland was vroeger een staat met christelijk-joods wortels. Nederland is tegenwoordig een staat met VELE wortels waaronder islamitische. Vanuit dat stand is het niet moeilijk om je in te beelden dat er naast kerken, synagogen ook moskeeën gebouwd worden. Wen er maar kneusje Wilders, want wij gaan nergens heen, ook al hebben we 20 paspoorten.

Geef eens eerlijk toe Geertje, eet jij nooit shoarma, kebab of doner? En wel eerlijk antwoord geven vanuit je christelijke waarden en normen.

En Oh ja, Islamisering van Nederland? Wie dit gelooft zal al snel moeten beseffen dat naast de heroïsche geallieerden in de WO2 ook Islamieten vochten om de bezetters van Nederland te verdrijven. Marokkanen die samen met de Franse en Amerikaanse troepen vochten voor Nederland tegen de bezetters. Maar dit gegeven lees je niet snel in de geschiedenisboeken, wat niets over het bestaansrecht zegt. Voor bewijs kan je altijd terecht bij de begrafenissen in steden als Bergen op Zoom, Gent, Roosendaal, Lille en Parijs.

Anders gezegd onze voorouders hebben gevochten net voor dit stukje land net als jullie ouders.

En hier komt een laatste meerkeuzevraag om mee af te sluiten.

[poll id=”5″]

Om nog even toe te voegen dat wijsheid heel wat anders is dan intelligentie. Men kan heel intelligent zijn maar toch onwijze besluiten nemen.