Tag: zakaat.

Recent Posts

pot met zilverStel je voor als elke moslim wereldwijd voortaan haar of zijn zakaat doet in zilver in plaats van een papieren claim van de centrale bankiers. Hoe zou die wereld eruit zien? Ik denk een stuk vredevoller dan nu het geval. De collectieve acceptatie van makkelijk te printen claims geeft bankiers een wereldse macht over je arbeid, tijd en gezondheid.

Denk er maar eens over na. Soldaten moeten betaald worden en hoe worden ze betaald? Inderdaad met een claim, niet met goud of zilver. FollowTheMoney-Bank-PyramidAnders was het al lang op en konden oorlogzuchtigen de pionnen(wat dat is hoe ze soldaten zien) als vervangbare pionnen niet meer betalen voor risicovolle jobs, denk aan Oost-Oekraine, Syrie en Irak.

Het is niet praktisch om de ene dag uitbundig verontwaardigd te raken over de frauderende-bonus-bankiers en de daaruit voortvloeiende oorlogen voor grondstoffen om de geprinte claims te dekken, om de volgende dag weer aan de orde van de dag naar je werk te gaan met je benzine/diesel-autootje, in de fijn-stof-file te gaan zitten mopperen over de voorwaarden van je werk, transport enzovoorts. Je moet er naar handelen.Zakaat programma

Ik zeg niet dat je niet naar je werk moet gaan maar de manier waarop speelt wel een rol. Is het dichtbij, pak de fiets. Is het te ver, probeer dan geduldig te carpoolen/of met het OV of in zijn geheel dichterbij huis te werken. Het boycotten van olie is een derde stap. Het verzilveren van een claim is de eerste stap. Het uitgeven van echt geld aan je naasten (vrienden, familie, kleine ondernemers, geloofgemeenschap) is een tweede.

zakaatVerzilver om te sparen, verzilver om te geven en omdat je kan geven, verzilver om je afkeer voor fiat-claims te demonstreren, verzilver je claims om het piramidespel van rente, inflatie en schuld-systeem te demonteren, verzilver je claims zonder de boel te escaleren, verzilver je claims om je onvrede te illustreren, verzilver je claims om de centrale bankiers te isoleren, verzilver je claims zodat ze je financieel niet kunnen deren, verzilver je claims om vredevol te hergroeperen.

betaal het vooruitWat is een schat waard als je hem niet deelt? Wat is kennis waard als je het niet verspreid? Wat is wijsheid als je er niet naar handelt? Wat is goud of zilver waard als je deze aan niemand kan geven? Wat is een claim dan een claim? Wat is de leugen zonder waarheid dan een leegte? Wat is een bankrekening vol met claims dan een aantal nummers op een platform? Wat is een schuld waard zonder de erkenning van de geleende?

Willen we verandering teweeg brengen, dan kunnen we niet aan onze cipiers vragen om verandering. We moeten het zelf doen want de verandering dat ben jij. Eerst was je er niet en nu ben je er om mijn letters hier te lezen. count of monte cristoAl heb je maar 1 zilveren lepel en moet je net als de Count of Monte Cristo je een weg banen door de valse mediakanalen, de hebzuchtige claim-banken, de zielverkopende politici en de haat-bommen verspreidende. Stoppen zal je niet en opgeven is geen optie.

Read More

Ribaa ofwel rente staat voor het afdragen van een bepaalde som over geleend kapitaal om uitstel van betaling te krijgen.Vandaag de dag kunnen we meerdere vormen van rente vinden, maar wie we ook verbaal verhoren over rente; niemand is blij met de rente. Rente wordt binnen de Islam ook verworpen vanwege de oneerlijke geldstromen van arm naar rijk, de mensonterende woekerpraktijken en een volledige verstikking van de collectieve participatie als gevolg.

Het verbod heeft niet alleen betrekking op de ontvanger maar ook op de gever en een ieder die heeft bijgedragen heeft aan de totstandkoming van een overeenkomst met rente als een meewegende factor. Verder vinden we in het bijbelboek Jesaja hoofdstuk 5 vers 8: Wee degene die huis na huis opkoopt, die akker bij akker trekt tot alles hem toebehoort en alleen hij nog bezittingen heeft in het land.

In Soera Al-Baqarah vers 276 is ook te lezen “Allah zal de rente (volledig ) teniet doen.

“Degenen die van rente eten, zullen in geen andere hoedanigheid opstaan dan die van degene die door de satan tot bezetenheid is geslagen.” Qoran 2:275

Bovenstaande verwoordingen getuigen van een diep inzicht in het menselijk bewustzijn. Niet alleen waarschuwt God (swt) ons voor de menselijke begeerte die onverzadigaar is, maar Hij waarschuwt er tevens impliciet voor dat deze begeerte het sociale weefsel van een samenleving vernietigt. En aangezien de mens een sociaal wezen is, vernietigt de begeerte uiteindelijk de mens zelf.

Desondanks is het moderne kapitalisme gebaseerd op de exploitatie en bevordering van de begeerte. Zonder het permanent mobiliseren van de onverzadigbare begeerte is het kapitalistische vooruitgangsgeloof niet houdbaar. Maar ook de parlementaire democratie is door de begeerte-reflex op den duur niet levensvatbaar.

Dat begreep Muammar Gaddafi maar al te goed en verwoorde deze wijsheid in zijn boek als volgt; “Man’s freedom is lacking if somebody else controls what he needs. For need may result in man’s enslavement of man. Need causes exploitation. Need is an intrinsic problem and conflict grows out of the domination of man’s need’s”.

De fundamentele drijfveer van het kapitalisme tot kartelvorming, tot de concentratie van het kapitaal in zo min mogelijk handen leidt onvermijdelijk tot de concentratie van de macht, zo wist de schrijver van de Amerikaanse Declaration of Independence. Zonder het aan banden leggen van het kapitalisme is er geen democratie mogelijk.

Vervang rente door Zakaat

De Islam lost het probleem van kapitalisme onder andere op met het elegante Zakaat-systeem. Hierin betalen niet de armen rente aan de rijken, maar betalen mensen met dood kapitaal een verplichte belasting die aan de armen wordt gegeven. Zoals nu bijna gebeurt onder initiatief van Bill Gates om alle 34 Amerikaanse miljardairs aan te zetten om de helft van hun vermogen te verspreiden onder de armen dmv goede doelen. Wat natuurlijk te verwachten valt is dat menig miljardair huiverig staat tegenover het plan en maken daarom een belofte dat zij het geld tijdens of na hun overlijden doneren aan een non-profitorganisatie. Deze ommedraai illustreert wederom de onverzadigdbare begeerte. De armen hebben meer aan de zakaat dat daadwerkelijk wordt besteed aan diens behoeftes ipv dat het overal blijft hangen bij gewetenloze tussenpersonen.

Dus wanneer men een zakaat doet stroomt het geld van rijk naar arm en dit keert de kapitalistische situatie dus om. Het geld stroomt nu niet meer van de armen naar de rijken, zoals in het rente-systeem, maar juist van de rijken naar de armen. Ik noem de oplossing elegant omdat het ontkomt aan het nationaliseren van bezit en het ontmoedigen van individuele arbeid, zoals dat in het communisme het geval is. Het geheim zit hem dus in het afschaffen van de rente en het juist belasten van dood kapitaal. Denk hier nog eens aan, als je in het midden van de komende crisis bij een lege geldautomaat staat.

5 redenen om rente te vervangen.

1. Geld groeit niet vanzelf.

2. Rente leidt tot een geldstroom van de armen naar de rijken.

3. Als iemand kapitaal nodig heeft om een bedrijf op te zetten kan hij zoeken naar investeerders.

4. Als niemand een huis kan kopen zonder lening, kunnen mensen de woning in termijnen betalen aan de verkoper.

5. Zonder rente kunnen oorlogen niet lang gefinancierd worden.

Vooral het laatste punt is voor de actuele situatie van buitengewoon belang. Veel mensen hebben het idee van een duurzame economie opgegeven, maar denken er niet over na dat al ons produktieve surplus wordt gestoken in vernietigende oorlogen in het Midden Oosten en Afrika voor een kleine elite, om jawel meer rendement te behalen….