Osama was al dood…

De zogenaamde dood van Osama komt de zwaar onpopulair, oorlogszuchtige Obama maar al te goed uit voor de komende verkiezingen van 2012 en als afleiding van de door de VS geleide genocide in Libië en de volgende in Syrië. Het gegeven van de “dood” volgens de Amerikanen staat haaks op het verhaal van ex-premier Benazir Bhutto die ze gaf in een interview in Oktober 2007 gevolgd door een aanslag op 27 December die haar het leven kostte.

In het interview volgend gaf ze ook verder aan “Yes but one of them is a very key figure in security, he is a former military officer … and had dealings with Omar Sheikh, the man who murdered Osama bin Laden.” De aanslag die haar het leven kostte was nogal een onorthodoxe. Ze kreeg namelijk vlak voor de explosie ook nog een kogel in haar nek. Een koudbloedig uigevoerde executie vlak nadat ze een verkiezingsbijeenkomst verliet in Rawalpindi.

De Amerikaanse claims staan al wankel in het licht van het bovenstaand gegeven. Men zegt “wij hebben hem binnen 24 moeten begraven, anders is dat niet islamitisch, en zeemansgraf is ook islamitisch dus waarom niet. Uhm, dus decennialang is men op zoek naar deze man, miljarden dollars en levens later en je gooit hem in zee; hopsakee. Iemand in zee is niet islamitisch en dat geldt ook het binnen 24 uur begraven. Je zou je afvragen hoelang ze zich voorbereiden eer men met zulke zware niet te bewijzen claims naar voren durft te stappen. Een echte Yes we Can-mentaliteit.

Nu met Osama Bin Laden “dood” heeft de VS eigenlijk helemaal niets meer te zoeken in Afghanistan, Irak en Pakistan. Echter zijn er volgens deze bedrieglijke VS altijd wel terroristische elementen in het gebied wat een bezetting en een onderdrukking van het land en de vrijheid van het volk rechtvaardigt. Dat deze landen rijke bodems kunnen we geen toeval noemen.

Echter beseft meer dan de helft van de mensen in het Westen dat de aanslagen op 9/11 een binnenlandse operatie was, dankzij het inzicht van vele wetenschappers die zich bezighouden met de wetten van de natuur en het zorgvuldig slopen van grote gebouwen. Tegenwoordig weten dat de definitie van Ground Zero ooit was “een plek waar een nucleaire detonatie heeft plaatsgevonden”. Op verzoek van de Bush regering is dat inmiddels aangepast.

We weten immers ook dat staal niet kan smelten of sterker nog kan verpulveren zonder een nucleaire detonatie. We weten verder ook dat bij elke aanvraag tot het bouwen van een gigantisch gebouw er een demolish plan moet worden voorgelegd aan de gemeentelijke instanties. Zonder een nucleaire detonatie kan een dergelijk gebouw als de WTC namelijk niet naar beneden komen. De manier van het neerhalen van de gebouwen in de VS is over het algemeen hetzelfde, hetzij soms gebruik wordt gemaakt van verschillende bommen op strategische plekken.

Dankzij het huidige inzicht weten we dat 9/11 een false-flag operatie was en een middel om de bezettingspolitiek en het controleren van diverse olielanden op de agenda te zetten. Het enige wat nog ter discussie staat zijn de vliegtuigen ? Waren het wel normale vliegtuigen ? We weten inmiddels ook dat de VS/Israel beschikking heeft over een technologie om vliegtuigen om een afstand te besturen. We weten immers ook dat een vijftal Israëliërs op een busje ergens in een buitenwijk stonden te dansen na de inslag van een van de vliegtuigen op het WTC.

Nu rijst dan ook de vraag in hoeverre Osama Bin Laden werkelijk heeft bijgedragen aan de aanslagen. Waren er wel terroristen die de vliegtuigen hadden overgenomen ? De lijst van verdachten die eerst was aangedragen door de VS klopte ook van geen kanten. Vele “terroristen” hadden bij nader inzien helemaal niets te maken met de terroristische aanslag en hadden soms een familie en kende een rustig bestaan. Dat Obama geen nieuw onderzoek heeft gestart inzake 9/11 zegt eigenlijk genoeg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.